Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Abi „kõige troosti Jumalalt”

Abi „kõige troosti Jumalalt”

KUNINGAS TAAVET koges oma elu jooksul suurt ahastust ja teda muserdasid paljud muremõtted. Kuid ta ei kahelnud kunagi selles, et Looja mõistab kõike seda, mida me läbi elame. „Jehoova, sa uurid mind läbi ja tunned mind!” kirjutas ta. „Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa mõistad kaugelt ära mu mõtted! Sest ei ole veel sõnagi mu keelel, näe, siis sa, Jehoova, tead selle kõik ära!” (Laul 139:1, 2, 4, 23).

Ka meie võime olla kindlad, et Looja mõistab meid ning seda, kui halvavalt võib depressioon mõjuda vaimule ja füüsisele. Ta teab, mis põhjustab depressiooni ning kuidas on võimalik sellega praegustes tingimustes parimal viisil toime tulla. Peale selle on ta andnud teada, et teeb depressioonile igaveseks lõpu. Mitte keegi ei saaks aidata meid rohkem kui kaastundlik Jumal, „kes masendatuid kinnitab” (2. Korintlastele 7:6).

Ent depressiooni all kannatajad võivad mõelda, kuidas saab küll Jumal neid nende hingehädas aidata.

Kas Jumal on ligi ka neile, kes on depressioonis?

Jumal on nii lähedal oma teenijatele, kes on depressioonis, et ta otsekui elab „rõhutute ning vaimult alandlike juures, et elustada alandlike vaimu ja elavaks teha rõhutute südameid” (Jesaja 57:15). Kui lohutav on teada, et „Jehoova on ligi neile, kes murtud on südamelt, ja päästab need, kellel on rõhutud vaim” (Laul 34:19, meie kursiiv).

Kuidas saavad depressioonihaiged Jumalalt lohutust?

Jumala teenijad võivad pöörduda tema kui palve kuulja poole ükskõik mis ajal ning tema aitab tulla toime rusuvate tunnete ja raskete oludega (Laul 65:3). Piibel õhutab meid rääkima talle kõigest, mis on meil südames, öeldes: „Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses” (Filiplastele 4:6, 7).

Mis siis, kui väärtusetustunne paneb sind mõtlema, et Jumal ei kuula su palveid?

Depressioon võib tekitada inimeses tunde, et ta ei pinguta piisavalt, et Jumalale meeldida. Kuid meie taevane isa mõistab meie haavatavust, sest „tal on meeles, et oleme põrm” (Laul 103:14). Isegi siis, kui „meie süda meid hukka mõistab, Jumal on suurem kui meie süda ja teab kõik” (1. Johannese 3:19, 20). Seepärast võid sa kasutada oma palves mõtteid, mis on kirjas sellistes piiblisalmides nagu Laul 9:10, 11; 10:12, 14, 17 ja 25:17.

Mida teha siis, kui oled nii suures segaduses, et ei suuda oma tundeid sõnadesse panna?

 Kui valusad tunded rõhuvad sind nii tugevalt, et sa ei suuda väljendada end selgelt, ära anna alla. Pöördu ikka „halastuse Isa ja kõige troosti Jumala” poole, olles kindel, et ta mõistab su tundeid ja vajadusi (2. Korintlastele 1:3). Maria, keda varem mainiti, ütleb: „Vahel, kui olen väga suures segaduses, ei tea ma, mille eest palvetada. Kuid ma tean, et Jumal mõistab ja aitab mind.”

Kuidas Jumal palvetele vastab?

Piibel ei luba, et Jumal kõrvaldab kõik meie raskused kohe praegu. Kuid Jumal annab jõudu tulla toime kõigega, ka  depressiooniga (Filiplastele 4:13). „Kui mul diagnoositi depressioon, palusin Jehoovalt, et ta mind otsekohe terveks teeks, sest ma tundsin, et ei suuda seda kauem välja kannatada. Nüüd aga palun iga päev jõudu sellega toimetulekuks.”

Pühakirja kaudu võivad depressioonihaiged saada vaimset jõudu, et eluga toime tulla. Sarah, kes on võidelnud depressiooniga 35 aastat, on kogenud, kui tähtis on iga päev Piiblit lugeda. Ta jutustab: „Ma hindan väga arstide abi. Kuid Jumala Sõna lugemisest saadava abi vaimne ja praktiline väärtus on üle kõige. Piibli lugemine on saanud mulle harjumuseks.”

Aeg, mil depressiooni enam pole

Kui Jeesus Kristus oli maa peal, näitas ta, et suudab Jumala antud väega tervendada inimesi piinavatest haigustest. Jeesus oli varmas tooma kergendust neile, kes kannatasid raskete haiguste all. Ta koges ka ise valusaid emotsioone. Ööl enne oma piinarikast surma ohverdas Jeesus „palveid ja anumisi suure hüüdmise ja silmaveega sellele, kes teda võis päästa surmast” (Heebrealastele 5:7). Kuigi Jeesusel oli noil hetkedel väga raske, siis nüüd „võib ta aidata neid, keda kiusatakse” (Heebrealastele 2:18; 1. Johannese 2:1, 2).

Piibel näitab, et Jumala eesmärgiks on teha lõpp kõigile raskustele, mis põhjustavad depressiooni. Jumal on tõotanud: „Ma loon uued taevad ja uue maa! Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tulegi meelde, vaid rõõmutsetakse ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast!” (Jesaja 65:17, 18). „Uued taevad” ehk Jumala Kuningriik taastab „uue maa” – uue õiglase inimühiskonna maa peal –, andes sellele täiusliku füüsilise, psüühilise ja vaimse tervise. Kõigile haigustele tehakse siis jäädavalt lõpp.

„Ma hüüdsin su nime, Jehoova, sügavaimast kaevust! Sina kuulsid mu hüüdu: „Ära peida oma kõrva mu appihüüde eest, et saaksin kergendust!” Sa olid ligi, kui ma sind hüüdsin, sa ütlesid: „Ära karda!”” (Nutulaulud 3:55–57)