Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Piibli seisukoht

Millal Jeesus sündis?

Millal Jeesus sündis?

„JEESUS KRISTUSE täpne sünnikuupäev pole teada,” ütleb algkristlust käsitlev teatmeteos „Encyclopedia of Early Christianity”. Kuigi miljonid ristiusu kiriku liikmed tähistavad kõikjal maailmas Jeesuse sünnipäeva 25. detsembril, pole seda päeva kuskil Piiblis kirjas. Kas siis Jeesus sündis detsembris või mitte?

Ehkki Piibel ei anna teada Jeesuse täpset sünniaega, on selles siiski tõendeid, et Jeesus ei saanud sündida detsembris. Ja piiblivälistest allikatest saame teada selle, miks üldse 25. detsember Jeesuse sünnipäevaks valiti.

Miks ei saanud Jeesus sündida detsembris?

Jeesus sündis Juuda linnas Petlemmas. Luuka evangeeliumis on kirjas: „Seal paigus oli karjaseid väljal õitsil pidamas valvet öösel oma karja juures” (Luuka 2:4–8). Selles polnud midagi ebatavalist. „Karjad pidid veetma suurema osa aastast lahtise taeva all,” ütleb Jeesuse-aegsest igapäevaelust rääkiv raamat („Daily Life in the Time of Jesus”). Kuid kas karjased oleksid olnud oma karjadega väljas külmal detsembriööl? Sama raamat jätkab: „Talviti olid nad uluall; ja juba üksnes sellest tõigast võib järeldada, et Jeesus ei saanud sündida talvel, kuna evangeelium ütleb, et karjased olid väljal.”

Seda järeldust toetab ka üks teine detail Luuka evangeeliumi jutustusest, mis ütleb: „Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. See üleskirjutus oli esimene ja toimus, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid endid laskma kirja panna, igaüks oma linna” (Luuka 2:1–3).

Arvatavasti korraldas Augustus selle üleskirjutuse rahvaloenduse eesmärgil, mis oli vajalik seoses maksustamise ja sõjaväekohustusega. Kuuletudes keisri käsule, läks Maarja, kes oli viimaseid kuid lapseootel,  koos oma abikaasa Joosepiga Naatsaretist umbes 150 kilomeetri kaugusele Petlemma. Kas on tõenäoline, et keiser Augustus, kes sekkus harva kohalike valitsuste tegemistesse, oleks nõudnud juba niigi mässuliselt rahvalt säärase reisi ettevõtmist talvisel ajal?

On huvitav, et enamik ajaloolasi ja piibliõpetlasi arvab samuti, et Jeesus ei sündinud 25. detsembril. Niisugust teavet võib näiteks leida ka entsüklopeediatest. Üks katoliku entsüklopeedia ütleb: „Selles, et Jeesus ei sündinud 25. detsembril, ollakse ühel meelel” („Our Sunday Visitor’s Catholic Encyclopedia”).

Piibli tõendid näitavad, et Jeesus ei saanud sündida detsembris

Miks valiti selleks just 25. detsember?

25. detsember valiti Jeesuse sünnipäevaks alles sadu aastaid pärast tema surma. Miks? Paljude ajaloolaste arvates on asi selles, et sel ajaperioodil tähistasid paganad oma pühasid.

Näiteks ütleb Eesti entsüklopeedia: „[Jõulud on] algselt talvist pööripäeva tähistavad pühad paljudel põhjapoolkera rahvastel. 4. saj. paigutas ristiusu kirik 25. dets-le (Mithra ja Sol Invictus’e (’võitmatu päike’) kultuse eeskujul) Jeesuse Kristuse sünnipäeva.”

„The Encyclopedia Americana” annab teada: „Põhjus, miks Kristuse sünnipäeva pidamiseks valiti 25. detsember, pole päris selge, kuid üldiselt arvatakse, et seda tehti talvise pööripäeva pärast, mil päevad hakkavad pikenema ja mida paganad tähistasid kui päikese taassündi. ... Sel ajal toimusid ka Vana-Rooma saturnaalid (püha, mis oli pühendatud Saturnusele, viljasaagi jumalale, ja päikese võimsuse tugevnemisele).” Saturnaale iseloomustas üldiselt liiderdamine ning ohjeldamatu ja käratsev pidutsemine. Sedasama võib paljudes paikades jõulude ajal täheldada ka tänapäeval.

Kuidas Kristust austada

Mõned arvavad, et kristlastel tuleks tähistada Jeesuse sündi ka hoolimata sellest, et tema täpne sünniaeg pole teada. Neile tundub, et kui seda teha väärikalt, toob see Kristusele austust.

Jeesuse sünd on Piiblis tõepoolest tähtis sündmus. Piibel ütleb, et kui Jeesus sündis, ilmus äkitselt hulk ingleid, kes tõstsid Jumala ülistuseks rõõmuhääle, hüüdes: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel!” (Luuka 2:13, 14). Väärib aga märkimist, et mitte kuskil Piiblis pole mingitki vihjet selle kohta, et Jeesuse sünnipäeva peaks tähistama. Samas on Pühakirjas selgelt öeldud, et mälestada tuleks Jeesuse surma, mida Jehoova tunnistajad korra aastas teevadki (Luuka 22:19). See on üks viis Jeesust austada.

Viimasel õhtul inimesena maa peal olles ütles Jeesus: „Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida mina teid käsin” (Johannese 15:14). Lisaks sellele sõnas ta: „Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu!” (Johannese 14:15). Kahtlemata pole paremat viisi Jeesus Kristust austada kui õppida tundma tema õpetusi ja nende järgi elada.