Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Noored küsivad:

Kuidas oma palveid paremaks muuta?

Kuidas oma palveid paremaks muuta?

„Kui seoses kooli, töö, sõprade või perega on palju tegemist, võib vahel täiesti ära ununeda, kes on kõige tähtsam – Jumal.” (Faviola, 15, USA)

„PALVETAGE lakkamata!” (1. Tessalooniklastele 5:17.) „Olge ... püsivad palves!” (Roomlastele 12:12.) „Laske kõiges oma palumised ... saada Jumalale teatavaks” (Filiplastele 4:6). Kui oled kristlane, on need piiblisalmid sulle kahtlemata väga tuttavad. Sa ilmselt mõistad ka seda, et palve on üks imelisemaid suhtlusviise. Mõelda vaid – sul on võimalik ükskõik millal, olgu päeval või öösel, rääkida Kõigeväelise Jumalaga! Ja Piibel ütleb: „Ta kuuleb meid” (1. Johannese 5:14). *

Kuid nagu artikli algul tsiteeritud tüdruk, võid sinagi tunda, et on raske palvetada. Mida sel puhul ette võtta? See artikkel aitab sul 1) kindlaks teha, milles probleem seisneb, 2) seada palvetega seoses eesmärk ja 3) nii-öelda uks lukust lahti keerata, et eesmärgile jõuda.

Esiteks tehkem kindlaks, milles seisneb probleem. Mis valmistab palvetamise juures sulle kõige enam raskust?

Järgmiseks sammuks oleks seada eesmärk. Märgi alljärgnevas loetelus ära eesmärk, mida sina tahaksid saavutada, või kirjuta see joonele „Mõni muu”.

  • Tahaksin tihedamini palvetada.

  • Mu palved võiksid olla mitmekesisemad.

  • Mu palved võiksid tulla rohkem südamest.

  • Mõni muu ․․․․․

Keera uks lukust lahti

Kui palve uks näib olevat lukus, kasuta võtmeid, mida pakub Jumala Sõna Piibel

Palvetamine on nagu uks, mille võid ükskõik millal avada. Kuid paljud noored ilmselt ütleksid, et nad ei ava seda ust just nii sageli või vabalt, kui nad võiksid. Kui nii on ka sinu puhul, siis ära anna alla! Sa oled juba teinud kindlaks, milles probleem seisneb, ja seadnud eesmärgi. Nüüd vajad sa kõigest võtit,  mis ukse lukust lahti teeks. Mõtle mõningatele takistustele, mida sa võid kohata, ja soovitustele, kuidas need ületada.

Lukk: UNARUSSE JÄÄMINE.

„Tiheda ajakava tõttu jääb mul palvetamine mõnikord unarusse.” (Preeti, 20, Suurbritannia)

Võti: „Vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad!” (Efeslastele 5:15, 16.)

Soovitus: Otsusta juba enne, millal oleks hea aeg iga päev palvetada. Võiksid selle isegi üles kirjutada, nagu teeksid siis, kui sul oleks kellegi juurde aeg kinni pandud ning sa ei tahaks, et see meelest läheks. „Kui ma ei määra palvetamise jaoks konkreetset aega, siis kulub mul aeg muudele asjadele,” räägib 18-aastane Yoshiko Jaapanist.

Lukk: HAJAMEELSUS.

„Ma ei suuda keskenduda ja ma mõtlen kõigele muule, aga mitte sellele, mida parajasti ütlen.” (Pamela, 17, Mehhiko)

Võti: „Sellest, mida süda on täis, sellest räägib suu” (Matteuse 12:34).

Soovitus: Kui su mõtted kipuvad rändama minema, püüa palvetada lühemalt – vähemalt senikaua, kuni su keskendumisvõime on paranenud. Veel üheks ideeks oleks palvetada sulle südamelähedaste asjade pärast. „Kui teismeikka jõudsin, hakkasin tõsiselt mõtlema sellele, et palve on ju tegelikult suhtlemine Jumalaga,” räägib 14-aastane Marina Venemaalt. „See ajendas mind palves talle oma südant avama.”

Lukk: RUTIINSUS.

„Olen avastanud, et kasutan palvetades muudkui ühtesid ja samu sõnu.” (Dupe, 17, Benin)

Võti: „Ma uurin kõiki su töid ning mõlgutan mõttes su suuri tegusid!” (Laul 77:13.)

Soovitus: Kui tundub, et sul on palvetades autopiloot peal, siis kirjuta iga päev üles üks konkreetne Jehoova õnnistus, mis su elus on. Seejärel täna Jehoovat selle eest. Tee niimoodi terve nädal ja sa oledki palvetanud seitsme eri asja pärast, ilma et oleksid end korranud. Rakenda sama põhimõtet ka seoses päevasündmustega. „Palvetades püüan keskenduda sellele, mis juhtus just sel päeval,” ütleb 21-aastane Bruno Brasiiliast. 18-aastane Samantha USA-st teeb samamoodi. „Üritan meeles hoida kõik need asjad, mis eristavad tänast päeva teistest, ja siis palvetan nende pärast,” räägib ta. „Nii ma ei korruta kogu aeg ühte ja sama.” *

Lukk: KAHTLUSED.

„Palvetasin ükskord ühe probleemi pärast, mis mul koolis oli, aga see ei lahenenud. Probleeme tuli koguni juurde. Ma arutlesin, et mis mõtet on üldse enam palvetada. Jehoova ju ei kuula!” (Minori, 15, Jaapan)

Võti: „Ühes kiusatusega valmistab [Jehoova Jumal] ka väljapääsu, nõnda et te suudaksite kanda” (1. Korintlastele 10:13).

Soovitus: Üks on kindel mis kindel: Jehoova kuuleb palvet (Laul 65:3). Seega, kui oled mingi asja pärast palvetanud, ürita näha tervikpilti. Selle asemel et oodata täpselt sellist vastust, mida sina sooviksid saada, püüa näha, kas vastus on äkki juba tulnud. See, et sa siiani kristlasena vastu pead, tähendab, et väga tõenäoliselt Jehoova vastas sinu palvele – mitte et ta oleks probleemi kõrvaldanud, vaid ta andis sulle jõudu, et saaksid hakkama (Filiplastele 4:13).

Lukk: HÄBI.

„Mul hakkab häbi, kui mõtlen, mida mu koolikaaslased küll ütleksid, nähes mind enne lõunasööki palvetamas.” (Hikaru, 17, Jaapan)

 Võti: „Aeg on igal soovil päikese all” (Koguja 3:1, P 1938–40).

Soovitus: Ehkki diskreetne vaikne palve võib inimeste tähelepanu heas mõttes köita, ei pea sa palvetamisest avalikku vaatemängu tegema. Näiteks ustav mees Nehemja tegi kuningas Artaxerxese ees arvatavasti lühikese hääletu palve ning pole teada, et kuningas üldse oleks arugi saanud, et Nehemja palvetas (Nehemja 2:1–5). Sinagi võid vaikselt Jehoova poole palvetada, ilma et endale tähelepanu tõmbaksid (Filiplastele 4:5, UM).

Lukk: VÄÄRTUSETUSTUNNE.

„Jehoova ju teab, mis mured mul on. Ja kui juba minul on nendest villand, siis ilmselt on temal ka! Vahel lihtsalt tunnen, et ma pole väärt temaga rääkima.” (Elizabeth, 20, Iirimaa)

Võti: „Heitke kõik oma mure tema [Jumala] peale, sest tema peab hoolt teie eest!” (1. Peetruse 5:7.)

Soovitus: Tee iseseisva piibliuurimise käigus uurimistööd ja mõtle järgnevate piiblisalmide peale: Luuka 12:6, 7; Johannese 6:44; Heebrealastele 4:16; 6:10; 2. Peetruse 3:9. Need salmid aitavad sul mõista, et Jehoova tahab sinu palveid kuulda ja et sul pole vaja olla mõni usuhiiglane, et ta sind ära kuulaks. Laulukirjutaja Taavet, kel oli muresid ja viletsust enam kui küll, sõnas veendunult: „Jehoova on ligi neile, kes murtud on südamelt, ja päästab need, kellel on rõhutud vaim” (Laul 34:19). *

Juba fakt, et Jehoova ise kuulab sinu palveid, näitab, et ta on sinust huvitatud. „Jehoova ei ole palvete kuulamist inglite hooleks jätnud,” ütleb 17-aastane Nicole Itaaliast. „On ilmselge, et kuna ta isiklikult kuulab meie palveid, peab ta neid tähtsaks.”

 

^ lõik 4 Kuna Looja puhul ei ole kuulmine seotud helilainetega, võib ta kuulda ka seda, mida talle hääletult oma südames öeldakse (Laul 19:15).

^ lõik 32 Kui tunned, et Jumal ei kuula sinu palveid mõne sinu ränga patu pärast, siis räägi kindlasti oma vanematega. Lisaks ’kutsu enese juurde koguduse vanemad’, et nad saaksid sind aidata (Jakoobuse 5:14). Kogudusevanemad aitavad sul seada suhted Jumalaga jälle korda.

MÕTTEAINET

  • Milliste Jehoovale tähtsate asjade eest sa võiksid palvetada?

  • Milliste teisi inimesi puudutavate teemade pärast sa võiksid Jehoovaga palves rääkida?