Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Mis laadi olend on Jumal?

Mis laadi olend on Jumal?

 Piibli seisukoht

Mis laadi olend on Jumal?

„JUMAL on Vaim, ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardama,” ütleb Piibel. See mõte annab teada põhitõe Jumala olemuse kohta: tema on vaim (Johannese 4:19–24). Samas kirjeldab Piibel teda kui isikut, kui indiviidi. Tema nimi on Jehoova (Laul 83:19).

Mõned piiblilugejad on öelnud, et neile jääb segaseks, mis laadi olend Jumal on. Miks räägivad nii paljud piiblisalmid sellest, et Jumalal on silmad, kõrvad, nina, süda, käed, sõrmed ja jalad, kui ta on nähtamatu vaim, mitte füüsiline olend? * Mõned võivad seetõttu mõelda, et Jumalal on selline keha nagu inimesel, sest Piibel ütleb, et inimene loodi tema näo järgi. Piibli lähem uurimine aga kõrvaldab sellise segaduse (1. Moosese 1:26).

Miks kirjeldatakse Jumalat inimese tunnustega?

Et aidata inimestel mõista Kõigeväelise Jumala olemust, kasutasid piiblikirjutajad Jumalast inspireerituna tema kirjeldamiseks inimesele omaseid tunnuseid. Seda nimetatakse antropomorfismiks – millelegi või kellelegi inimese omaduste omistamiseks. See näitab inimkeele piiratust tõelise Jumala Jehoova kirjeldamisel. Eesmärgiks oli püüd tabada taevalikkust ja kujutada seda inimesele mõistetaval viisil. See ei tähenda, et peaksime võtma selliseid termineid sõna-sõnalt, nii nagu me ei võta sõna-sõnalt ka seda, kui Piibel nimetab Jumalat „kaljuks”, „päikeseks” või „kilbiks” (5. Moosese 32:4; Laul 84:12).

Kui aga Piibel ütleb, et inimene on loodud Jumala näo järgi, kannab see endas mõtet, et inimesel on oma piiratud viisil samasugused omadused nagu Jehooval absoluutses mõttes. Endastmõistetavalt ei tähenda see, nagu oleksid inimesed vaimolendid või nagu oleks Jumalal inimese kuju.

Kas Jumal on mees- või naissoost?

Nii nagu inimese omaduste ülekandmine Jumalale pole mõeldud sõna-sõnalt, nii ei tuleks otseselt võtta ka seda, et Jumalale viidatakse kui meessoost isikule. Erisoolisus  on ainuomane füüsilistele olenditele, ning paljudes keeltes on see lingvistiline võte, mis näitab jällegi inimkeele piiratust Kõigeväelise Jumala Jehoova olemuse kirjeldamisel.

See, et Piibel nimetab meie Loojat isaks, aitab mõista, et teda saab võrrelda armastava, kaitsva ja hooliva inimisaga (Matteuse 6:9). See ei tähenda, et me peame suhtuma Jumalasse või ka teistesse taevalikesse vaimolenditesse kui mees- või naissoost isikutesse. Neid ei iseloomusta sugu. Huvitav, et Piibel viitab sellele, et need, kes on kutsutud Kristuse kaaspärijateks tema taevases Kuningriigis, ei säilita oma inimesele omast sugupoolt, kui nad saavad Jumala aulisteks poegadeks. Apostel Paulus tuletas neile meelde, et kui nad saavad sellesse aulisesse seisundisse, pole nende keskel ei „meest ega naist”. Neid kirjeldatakse ka piltlikult kui Talle Jeesus Kristuse pruuti. Kõik see aitab mõista, et Jumalale ning ka tema ainusündinud Pojale Jeesusele ja teistele vaimolenditele omistatud inimesele iseloomulikke jooni ei tuleks võtta täht-tähelt (Galaatlastele 3:26, 28; Ilmutuse 21:9; 1. Johannese 3:1, 2).

Mõistes õigesti meessoo rolli, viitasid piiblikirjutajad Jumalale kui meessoost isikule. Nad mõistsid, et mees, kes täidab õigesti oma rolli, peegeldab kohaselt Jehoova armastavat, isalikku huvi oma maiste laste vastu (Malakia 3:17; Matteuse 5:45; Luuka 11:11–13).

Jumala peamine omadus

Kuigi Ülim Suverään on vaimolend, pole ta meist sugugi kaugel, teda ei varja salapäraloor ja teda ei saa süüdistada soovimatuses meiega suhelda. See, et ta on vaimolend, pole mingi ületamatu takistus tõemeelsetele inimestele, kes soovivad õppida tundma tema armastust, väge, tarkust ja õiglust, mis samuti iseloomustavad tema olemust ning mis ilmnevad loomistöös (Roomlastele 1:19–21).

Jumala olemuse võib aga kokku võtta tema peamise omadusega, milleks on armastus. See on tema isiksuse niivõrd silmapaistev joon, et võib lausa öelda, et ta on armastuse kehastus (1. Johannese 4:8). See omadus on üle kõigist teistest tema iseloomulikest joontest, milleks on näiteks halastus, pikameelsus ja valmidus andestada (2. Moosese 34:6; Laul 103:8–14; Jesaja 55:7; Roomlastele 5:8). Jehoova on tõesti armastuse Jumal, kes kutsub meid inimesi enda ligi tulema (Johannese 4:23).

[Allmärkus]

KAS SA OLED MÕELNUD?

▪ Mis on Jumala nimi? (Laul 83:19)

▪ Millest on näha Jumala omadusi? (Roomlastele 1:19–21)

▪ Mis on Jumala peamine omadus? (1. Johannese 4:8)