Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Elu taastatud paradiisis

Elu taastatud paradiisis

JEESUS rääkis veendumusega sellest, et pärast surma on võimalik taas elada, ning kinnitas seda oma jüngritele. Ta ütles, et „uuestisündimises” ehk „taasloomises” (UM) pärivad nad igavese elu. Mida ta mõtles „taasloomise” all? (Matteuse 19:25–29.)

Piiblis Luuka kirjutatud paralleeljutustuses ütles Jeesus, et „tulevases maailmas” saavad tema jüngrid „igavese elu” (Luuka 18:28–30, meie kursiiv). Miks räägib Piibel „tulevasest maailmast” kui „taasloomisest”?

See rõhutab Jehoova Jumala kindlat nõu viia täide oma algne eesmärk inimestega – võimaldada neile igavene elu paradiislikul maal. Inimesed saavad täiuslikuks, nagu olid Aadam ja Eeva enne patustamist. Niisiis luuakse „tulevases maailmas” taas Eedeni aias valitsenud paradiislikud tingimused.

Kuidas paradiis taastatakse

Maa peal olles õpetas Jeesus oma järelkäijaid palvetama Jumala valitsuse eest, mille abil Jumal muudab kogu maa paradiisiks. Jeesus ütles, et me palvetaksime: „Sinu riik tulgu; sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal” (Matteuse 6:10). Jumal määras oma Poja Kuningaks selles Kuningriigis, mis viib täide tema eesmärgi, nii et paradiislikud tingimused hakkavad valitsema kogu maal.

Paradiis, mis kaotati esimese inimpaari sõnakuulmatuse tõttu, taastatakse.

Selle Jumala määratud Valitseja kohta ütles Piibel: „Meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks: ... Rahuvürst! Suur on valitsus ja otsatu on rahu” (Jesaja 9:5, 6, meie kursiivid). Kuidas viib aga see valitsus täide Jumala tahte?

Piibel vastab: „Nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti” (Taaniel 2:44).

Vaadelgem, millised tingimused valitsevad taastatud paradiislikul maal, „taasloomise” ajal, kus Jumala Poeg valitseb oma Isa Kuningriigis.

 Elu paradiisis

Surnud tõusevad üles

„Tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja” (Johannese 5:28, 29).

„Tuleb õigete ja ülekohtuste ülestõusmine” (Apostlite teod 24:15).

Pole enam haigusi, vanadust ega surma

„Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otsekui hirv ja keeletu keel hõiskab” (Jesaja 35:5, 6).

„Jumal ise on nendega. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist, ja surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ega vaeva ei ole enam. Sest endised asjad on möödunud!” (Ilmutuse 21:3, 4).

 Külluslikult maitsvat toitu

„Maa on andnud oma vilja! Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid!” (Laul 67:7).

„Viljarohkus on maa peal, mägede otsas kahisevad viljapead” (Laul 72:16).

Mugavad kodud ja meeldiv töö kõigile

„Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja! Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks” (Jesaja 65:21, 22).

 Pole enam kuritegevust, vägivalda, sõdu

„Õelad hävitatakse maa pealt” (Õpetussõnad 2:22).

„Nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima!” (Jesaja 2:4.)

Pole hirmu, kõikjal valitseb rahu

„Nad võivad elada julgesti, ilma et keegi neid peletaks!” (Hesekiel 34:28).

„Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis Jehoova tundmist – otsekui veed katavad merepõhja!” (Jesaja 11:9.)

Kui meeldiv on elada sellistes tingimustes, kui kõik inimesed armastavad nii Jumalat kui üksteist! (Matteuse 22:37–39.) Võid olla kindel, et kõik Jumala tõotused lähevad siis täide. Jumal ütleb: „Mida ma olen rääkinud, seda ma lasen ka sündida” (Jesaja 46:11).

Sa võid veel paljugi õppida Jehoova Jumala ja tema tõotatud uue maailma kohta. Näiteks, mis tõestab, et see uus maailm on lähedal? Kuidas Jumala Kuningriik asendab kõik maised valitsused ja mis sündmused selleni viivad? Jehoova tunnistajad on meelsasti valmis aitama sul neid küsimusi uurida. (Lisainfot leiad selle ajakirja 32. leheküljel.)

Uus õiglane maailm, mida inimesed on juba kaua oodanud, saabub peagi. Suurele osale inimestest, kes on surnud, ei tähenda surm sugugi kõige lõppu. Neid on võimalik taas ellu tuua; mitte lihtsalt võimalik, vaid see on Jumala tahe. Tõepoolest, võib öelda, et pärast surma on taas võimalik elada! See on „tõeline elu” ja „tulevane elu” (1. Timoteosele 4:8; 6:19).