Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas Harmagedooni ees peaks hirmu tundma?

Kas Harmagedooni ees peaks hirmu tundma?

 Piibli seisukoht

Kas Harmagedooni ees peaks hirmu tundma?

MIS on Harmagedoon? Lühidalt öeldes tähendab see sündmust, mil maailma valitsejad kogunevad Jumala ja tema Kuningriigi ning selle valitseja Jeesus Kristuse vastu. Piibli Ilmutusraamatus on kirjas, et apostel Johannes nägi nägemuses valitsejaid kogunemas Jumala vastu sümboolses paigas, mida kutsutakse Harmagedooniks.

Pühakirjas esineb sõna „Harmagedoon” vaid korra, kuid praegusel ajal kasutatakse seda sageli metafoorina. Harmagedooni all mõeldakse nii suuri katastroofe nagu tuumasõda kui ka väiksemaid hädasid nagu näiteks arvutiviirused. Niinimetatud maailma lõpu või Harmagedooni-eelse aja kohta on kirjutatud palju bestsellereid. Üht selleteemalist raamatusarja müüdi viimase kümne aastaga enam kui 60 miljonit eksemplari.

Mõningatel inimestel on Harmagedooni ees hirm. Osa arvab, et terrorism, sõjad või katastroofid, mille ees inimesed on jõuetud, viivad ülemaailmse kataklüsmini, mis teeb elule maa peal lõpu. Teised jälle usuvad, et ükskord hävitab Jumal ise oma vihas meie planeedi. Niisugused tulevikupildid on tõepoolest kohutavad. Mis on aga tegelikult kõigeväelise Jumala suure päeva sõda Harmagedoon? (Ilmutuse 16:14, 16.)

Kas maa hävib?

Harmagedoonis ei hukku sugugi mitte kõik inimesed. Kust me seda teame? Piibel kinnitab, et Jehoova teab, kuidas „päästa jumalakartlikke ..., aga ülekohtusi säilitada kohtupäevaks, et neid nuhelda” (2. Peetruse 2:9). Seega võime olla kindlad, et Jumal suudab oma kõikvõimast jõudu täiuslikult valitseda. Jumala viha saavad Harmagedoonis tunda vaid need, kes hakkavad vastu Jumala ülemvõimule. Selles sõjas ei hävitata inimesi valimatult (Laul 2:2, 9; 1. Moosese 18:23, 25).

Piibel ütleb, et Jumal hukkab need, „kes hävitavad maad” (Ilmutuse 11:18). Järelikult on ilmselge, et Jehoova Jumala eesmärk pole hävitada maad, vaid teha hoopis lõpp kurjale inimühiskonnale, kes seisab vastu tema valitsusele. See olukord sarnaneb Noa päevade veeuputusega  (1. Moosese 6:11–14; 7:1; Matteuse 24:37–39).

Kardetav päev

On tõsi, et paljud Piibli ennustused tulevasest hävingust on hirmuäratavad. Näiteks ütles prohvet Joel, et Jehoova päev on suur ja kardetav (Joel 3:4). Piibel räägib, et Jumal kasutab oma relvadena lund, rahet, maavärinaid, vihmavalinguid, tuld ja väävlit, välku ning segadust, haigusi ja inimkeha mädandavaid nuhtlusi * (Iiob 38:22, 23; Hesekiel 38:14–23; Habakuk 3:10, 11; Sakarja 14:12, 13, UM). Peale selle kirjeldab Piibel ilmekalt, et kogu maapind on sel ajal täis laipu, mis jäävad sõnnikuks või lindudele ja loomadele toiduks (Jeremija 25:33, 34; Hesekiel 39:17–20). Samuti ütleb Piibel, et selles sõjas valdab Jumala vaenlasi suur hirm (Ilmutuse 6:16, 17).

Kas see tähendab, et tõelise Jumala kuulekad teenijad peaksid tundma hirmu nende kartustäratavate sündmuste ees, mis leiavad aset Harmagedoonis? Kindlasti mitte, sest nad ei osale selles sõjas. Pealegi kaitseb Jehoova neid sel ajal. Kuid tõelised jumalateenrid tunnevad aukartust, kui näevad, kuidas Jumal oma jõudu kasutab (Laul 37:34; Õpetussõnad 3:25, 26).

Väärib märkimist, et Jumal inspireeris apostel Johannest kirja panema järgmised sõnad: „Õnnis on see, kes loeb, ja need, kes kuulevad selle prohvetliku kuulutuse sõnu.” Selle prohvetliku kuulutuse sõnade hulka kuuluvad ka hoiatused Harmagedooni kohta. (Ilmutuse 1:3; 22:7.) Mis võiks Harmagedooni üle mõtiskledes inimest õnnelikuks teha?

Jumal kutsub meid tegutsema

Kui lähenemas on taifuun või orkaan, hoiatavad kohalikud võimud inimesi saabuva ohu eest, et nad võiksid oma elu päästa. Et kõik ohust teadlikuks saaksid, võidakse politseinikke saata inimesi hoiatama, kes teevad seda isegi ukselt uksele käies. Kõige selle eesmärgiks pole mitte inimesi hirmutada, vaid aidata neil oma elu päästmiseks vajalikke samme astuda. Mõistlikud inimesed on hoiatuste eest tänulikud ja kui nad on eluga pääsenud, on nad selle üle õnnelikud.

Sama eesmärk on ka Jumala hoiatussõnumil läheneva Harmagedooni „tormi” kohta (Õpetussõnad 10:25). Jehoova on lasknud üksikasju selle sõja kohta kirja panna oma Sõnasse. Tema soov pole inimesi kohutada, vaid vajalikul määral hoiatada, et nad kahetseksid oma tegusid ja hakkaksid teda teenima (Sefanja 2:2, 3; 2. Peetruse 3:9). Need, kes seda teevad, jäävad ellu. Seega pole põhjust lähenevat Jumala sõda karta. Selle asemel võime vaadata tulevikku kindlustundega, teades, et „igaüks, kes appi hüüab Jehoova nime, pääseb” (Joel 3:5).

[Allmärkus]

^ lõik 10 Tuleb märkida, et osa Piiblist on siiski pandud kirja sümboolses keeles (Ilmutuse 1:1, UM). Seega ei saa väita täiesti kindlalt, kui paljud üksikasjad nendes ennustustes täituvad sõna-sõnalt.

[Pilt lk 12]

Tugeva tormi lähenedes hoiatatakse inimesi, et aidata neil päästa oma elu

[Pilt lk 13]

Jumala hoiatussõnum Harmagedooni kohta on mõeldud selleks, et inimesed võiksid oma elu päästmiseks tegutseda