Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Lapsed vajavad, et neid tähele pandaks

Lapsed vajavad, et neid tähele pandaks

 Piibli seisukoht

Lapsed vajavad, et neid tähele pandaks

KAS Jumala Pojal oli laste jaoks aega? Mõningad tema jüngrid arvasid, et mitte. Kord üritasid nad lapsi Jeesusest eemal hoida. Tema aga kostis selle peale: „Laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid.” Seejärel kutsus ta lastesalga armastavalt enda juurde ja vestles nendega (Markuse 10:13–16). Niisiis näitas Jeesus, et ta on valmis lastele tähelepanu pöörama. Kuidas saavad tänapäeva lapsevanemad temast eeskuju võtta? Oma lapsi õigesti õpetades ja nendega koos aega veetes.

On endastmõistetav, et vastutustundelised vanemad hoolitsevad aktiivselt oma laste heaolu eest ega kohtle neid halvasti. Võib isegi öelda, et see, et vanemad osutavad oma lastele tähelepanu ja nende eest hoolitsevad, on loomulik. Ent Piibel hoiatab, et meie päevil on paljud „südametud” [„ilma loomupärase kiindumuseta”, UM] (2. Timoteosele 3:1–3). Ka neil, kes oma laste eest armastusega hoolitsevad, on alati midagi õppida selle kohta, kuidas olla parem lapsevanem. Seega on järgnevad Piibli põhimõtted teretulnud meeldetuletus vanematele, kes soovivad oma lastele parimat.

Kasvatamine ilma ärritamata

Tuntud pedagoog ja psühhiaater dr Robert Coles ütles kord: „Lapsele on omane arenev moraalitaju. Arvan, et see on Jumalast antud, et lapsed ihkavad saada moraalset juhatust.” Kes peaks rahuldama seda soovi moraalse juhatuse järele?

Kirjakohas Efeslastele 6:4 kutsub Pühakiri üles: „Teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid karistuses ja Issanda manitsuses.” Kas panid tähele, et selles salmis asetatakse eeskätt isale kohustus juurutada lastesse armastust Jumala vastu ning sügavat lugupidamist tema mõõdupuude vastu? Efeslastele 6. peatüki 1. salmis peab apostel Paulus silmas nii isa kui ka ema, kui ta käsib lastel kuulata oma vanemate sõna. *

Kui isa peres pole, tuleb muidugi emal täita tema kohust. Paljud üksikemad on edukalt kasvatanud oma lapsed üles Jehoova Jumala distsipliinis ja manitsuses. Kui ema abiellub, peaks initsiatiiv tulema tema kristlikult mehelt. Ema peaks olema valmis laste kasvatamisel ja distsiplineerimisel toetama seda initsiatiivi.

Kuidas lapsi distsiplineerida või suunata, ilma et neid ärritataks? Imeretsepti pole olemas, seda eeskätt põhjusel, et iga laps on isesugune. Kuid vanemad peavad hoolega silmas pidama seda, kuidas nad distsiplineerivad, ning suhtuma oma lastesse alati armastuse ja lugupidamisega. Huvitav on see, et mõtet lapsi mitte ärritada korratakse Pühakirja tekstis Koloslastele 3:21. Isasid manitsetakse seal taas: „Isad, ärge ärritage oma lapsi, et nad ei läheks araks!”

On vanemaid, kes karjuvad oma laste peale. Kahtlemata mõjub see lastele ärritavalt. Seevastu Piibel kutsub üles: „Kõik kibedus ja  äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kaugele” (Efeslastele 4:31, meie kursiiv). Ka ütleb Piibel, et „Issanda sulane ärgu tülitsegu, vaid olgu lahke kõikide vastu” (2. Timoteosele 2:24).

Pühenda neile aega

Lastele vajaliku tähelepanu pööramine tähendab ka seda, et ollakse valmis laste heaolu nimel loobuma enda naudingutest ja mugavustest. Piibel ütleb: „Need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse! Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!” (5. Moosese 6:6, 7).

Tõsised majanduslikud kohustused üldiselt ei võimalda tänapäeva vanematel olla koos lastega koidust loojanguni. Ometi rõhutatakse selles kirjakohas, et vanemad peavad lastega koosolemiseks aega leidma. See eeldab nii head organiseeritust kui ka ennastohverdavust. Kuid lapsed vajavad sellist tähelepanu.

Võtkem näiteks 12 000 teismelise kohta tehtud uuringu. Teadlased jõudsid järgmisele järeldusele: „Teismelise parim tervisetagatis ja kindlaim tõke riskikäitumisele on tugev emotsionaalne side vanemaga.” Jah, lapsed ihkavad oma vanemate tähelepanu. Kord päris üks ema oma lastelt: „Kui te võiksite soovida mida iganes, mida te siis kõige esmalt sooviksite?” Kõik neli vastasid: „Veeta rohkem aega koos ema ja isaga.”

Olla vastutustundeline lapsevanem tähendab niisiis hoolitsemist selle eest, et oleksid rahuldatud laste vajadused, sealhulgas vajadus vaimse juhatuse järele ja lähedase sõpruse järele vanematega. See aitabki lastel sirguda tublideks, teistest lugu pidavateks ja ausameelseteks täiskasvanuteks, kes kohtlevad kaasinimesi lahkelt ja toovad Loojale au (1. Saamueli 2:26). Jah, vanemad ilmutavad vastutustunnet, kui nad lapsi Jumala mõõdupuude kohaselt õpetavad ja distsiplineerivad.

[Allmärkus]

^ lõik 7 Siin kasutab Paulus kreeka sõna go·neuʹsin, mis tuleneb sõnast go·neusʹ (’lapsevanem’). Kuid 4. salmis kasutab ta kreeka sõna pa·teʹres (’isad’).

[Pilt lk 13]

Lapse peale karjumine võib teda ängistada

[Pilt lk 13]

Võta oma laste jaoks aega