Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Mis siis telefoniseksis nii halba on?

Mis siis telefoniseksis nii halba on?

 Noored küsivad:

Mis siis telefoniseksis nii halba on?

„TELEFONISEKS on kujunenud paaridele, keda lahutavad kaugused, armastuskirjade aseaineks ja romantilise suhtlemise soositud mooduseks,” annab teada üks tuntud Ameerika ajakiri.

Mis on telefoniseks? See on selgesõnaline erootilistel teemadel kõnelemine või sellise kõne kuulamine telefoni kaudu. * Selles osalejad masturbeerivad oma seksuaaltungi rahuldamiseks tihtilugu. Telefoniseksi nilbed kõnelused on muutunud nii kurameerivate paaride kui võõraste vahel murettekitavalt populaarseks. Tegelikult propageeritakse seda lausa avalikult.

„See on kõige turvalisem seks, mis olla võib,” väidab üks naine. Neid, kes on sama meelt, pole ilmselt sugugi vähe. Näiteks vastusena HIV-nakkuse lisandumisele otsustas rühm vene tervisekaitseeksperte 2000. aasta oktoobrikuus hakata propageerima telefoniseksi tutvustavat ajalehereklaami.

Kuid on inimesi, kes propageerivad telefoniseksi puhtalt kasusaamise eesmärgil. Telefoniseksi teenusest – mis tähendab seda, et inimesed maksavad siivutuste kuulamise eest – on saanud ainuüksi Ameerika Ühendriikides miljardidollariline bisnis.

Miks siis ikka on see tava nii populaarseks muutunud? Raamat „The Fantasy Factory” selgitab seda järgmiselt: „Füüsiline ja emotsionaalne intiimkontakt on ohtlik. Füüsist ohustavad seksuaalsel teel edasikanduvad haigused, isiklikku või tööalast mainet ohustavad paljastused, teiste inimeste hukkamõist ja negatiivne vastukaja „ebanormaalsetele” ihadele. Telefoniseksi puhul on need ohud väiksemad.”

 Tõsi küll, telefoniseksi hulka ei kuulu füüsiline kontakt teise isikuga. Ent kas see tähendab, et selles tavas polegi midagi halba ning et kõik ohud on välistatud?

Kas telefoniseks on kahjutu komme?

Nooruses on suguiha eriti tugev. Piibel nimetab seda seksuaalsete tungide tipp-perioodi „nooruse õitseajaks” (1. Korintlastele 7:36, UM). Kristlik noor peaks sel olulisel eluetapil õppima ’hoidma oma astjat pühaduses ja aus’ (1. Tessalooniklastele 4:4). See tähendab, et tuleb õppida saama oma seksuaalsete tundmustega hakkama ja neid ohjeldama. Selleks, et omandada tervemeelne ja tasakaalukas suhtumine seksi, on see ülimalt tähtis.

Kuid telefoniseks õpetab seksuaalimpulssidele järele andma, mitte neid ohjeldama. Mis veelgi halvem, see kujundab halvustavat, väärastunud suhtumist vastassugupoolde. Piibel õpetab, et sugulist lähedust on lubatud nautida vaid abielu raames (Heebrealastele 13:4). Ent telefoniseks kutsub noori üles kogema seksuaalseid naudinguid väljaspool abielu. Piibel õpetab, et tõeline õnn tuleneb andmisest, mitte saamisest (Apostlite teod 20:35). Telefoniseks aga õpetab iseka eneserahuldamise eesmärgil teisi ära kasutama. Piibel õpetab abielupaare saavutama tõelist lähedust, arendades vastastikust armastust ja usaldust (Efeslastele 5:22, 33). Seevastu telefoniseks edendab külmust ja anonüümsust.

Kahjulik sõltuvus

Muistne Korintos oli oma kõlbelise pahelisuse poolest üldtuntud. Seetõttu oli apostel Paulusel põhjust kirjutada sealsetele kristlastele: „Ma kardan aga, et nõnda nagu madu võrgutas Eeva oma riugastega, laostatakse teiegi mõtted siirusest ja meelepuhtusest, mis teil oli Kristuse suhtes” (2. Korintlastele 11:3, UT 1989). Kurat-Saatan kasutab tänapäeval ühe noorte kõlbelise laostamise moodusena telefoniseksi.

Mõnedele noortele on erootikatelefonil helistamisest saanud sõltuvus, mida nad ohjata ei suuda. Üks noormees – nimetame teda Jimiks – on ilmekas näide, kuivõrd sisse võetud võidakse sellest olla. Jim nägi erootikatelefoni numbrit ühel reklaamtahvlil. Ta jättis numbri meelde ja helistas sellel hiljem puhtast uudishimust. Jim meenutab, et kõned sellel numbril muutusid aina sagedasemaks. Üsna pea tõusis telefoniarve 600 dollarini!

Kui õhutatakse seksuaalihasid, olemata veel abielus, minnakse vastuollu Jumala Sõnas leiduvate nõuannetega. Seal kutsutakse üles: „Surmake oma maapealsed liikmed: hoorus, roppus, kired” (Koloslastele 3:5).

Kurameerimisega kaasnevad ohud

Kuidas on lugu siis, kui noored täiskasvanud hakkavad tõsiselt kurameerima? On muidugi täiesti loomulik, et armunud inimesed ihkavad oma tundeid teineteisele väljendada. Piibli aegadel lausus üks jumalakartlik neiu oma peigmehe kohta: „Mina kuulun oma kallimale ja ma ihaldan teda!” (Ülemlaul 7:11). Kui abiellumine on ukse ees, on õige ja kohane, kui kihlunud paar teatud intiimteemasid käsitleb. Ent kas telefoniseks on ikka romantiliste tunnete väljendamise kahjutu moodus?

Ei ole. Ka kihlunud paarid on kohustatud järgima seda apostel Pauluse nõuannet: „Hoorus ja kõik roppus või ahnus olgu nimetamata teie seas, nõnda nagu sünnis on pühadele, ja riivatus ja rumalad sõnad või tühised naljad, mis kõik ei sobi, vaid pigemini olgu tänu. Sest seda te teate tunnetades, et mitte ühelgi hoorajal ega ropul ega ahnel, kuna ta on ebajumala ori, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis” (Efeslastele 5:3–5; Koloslastele 3:8).

 Intiimkõnelused, mis sihilikult ärgitavad ebamoraalselt mõtlema või õhutavad masturbeerima, on vaieldamatult ebapuhtad Jehoova silmis. See võib panna Jumala põhimõtteid veelgi tõsisemalt eirama. Näiteks püüdis üks teineteisest kaugel elav kurameeriv paar sagedaste telefonivestluste teel üksteist algul paremini tundma õppida. Kuid peagi läks nende keskustelu üle ebamoraalsetele teemadele. Nende kõnelused olid üha otsesema seksuaalse suunitlusega. Pole siis midagi imestada, et kui neil lõpuks avanes võimalus kokku saada, langesid nad otsekohe kõlblusetusse.

Meie, kes me soovime Jumalale meelepärased olla, anname kindlasti endast parima, et mitte langeda telefoniseksi võrku. Kuidas seda edukalt teha?

’Talitsegem oma ihu’

Telefoniseksist võib jääda sõltuvusse. Me peame ’talitsema oma ihu ja tegema selle oma orjaks’, et pälvida Jehoova heakskiitu (1. Korintlastele 9:27). Miks mitte otsida abi, kui oled viimasel ajal tegelenud telefoniseksiga? Kõigepealt oleks hea kõnelda sellest oma kristlike vanematega. Nad võivad muidugi olla sinu pärast üsna nördinud. Aga just neil võib olla kõige parem võimalus jälgida sinu käitumist, et saaksid hoida ära edasisi libastumisi. Jehoova tunnistajate kohalikud kogudusevanemad on samuti valmis ja võimelised abi pakkuma.

Kurameerides säilitage otsusekindlalt kõlbeline puhtus ka telefoni teel suheldes. Kihlatud kristlane nimega Leticia ütleb: „Oleme koos peigmehega lugenud piibliteemalisi artikleid, mis käsitlevad kõlbelise puhtuse hoidmist. Oleme nii tänulikud abi eest, mis meile on puhta südametunnistuse säilitamiseks antud.” Olgu teil vaprust teemat vahetada, kui jutt kipub minema kahemõtteliseks. Arutlege üheskoos vajaduse üle hoida keskustelud kõlbeliselt puhtana.

Mõningates maades reklaamitakse televisioonis hilisõhtuti telefoniseksi. Ehk oleks parem hiliseid telesaateid lihtsalt mitte vaadata. Kuna ka masturbatsioon õhutab, mitte ei summuta ebamoraalseid mõtteid, on väga oluline sellisest ebapuhtast tavast hoiduda. * Ebapuhtaid mõtteid saab edukalt tõrjuda, kui hoida oma mõtteid kõigel, mis on õige (Filiplastele 4:8). Tugevdamaks oma otsustavust, ümbritse end sõpradega, kelle kõne on kosutav, ning loe iga päev Jumala Sõna ja kristlikke väljaandeid. Nõnda toimides ei jäta sa ruumi pähe tikkuvatele ja mõttemaailma reostavatele ebamoraalsetele fantaasiapiltidele. Mis kõige tähtsam – palu Jumalalt abi. Apostel Peetrus kirjutab: „Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!” (1. Peetruse 5:6, 7).

„Surve tegelda keelatud seksiga on noortele äärmiselt tugev,” lausub üks kristlik neiu Brasiiliast. Kuid Jehoova teab, milliste raskustega sul tuleb maadelda. Võid olla kindel tema igakülgses abis, mida sa tema silmis puhtaks jäämiseks vajad (Efeslastele 6:14–18).

[Allmärkused]

^ lõik 4 Sama kõlvatud on mõnikord ka küberseksiks kutsutavad erootilised keskustelud Interneti jututubades.

^ lõik 24 Nõuandeid masturbatsioonist lahtisaamiseks võib leida raamatust „Noored küsivad. Praktilisi vastuseid”, lk 198–211, väljaandjad Jehoova tunnistajad.

[Pildid lk 20, 21]

Populaarsust on võitmas nii telefoni- kui ka küberseks

[Pildid lk 20, 21]

Kurameerivad paarid peavad olema valvsad, et nende keskustelu ei muutuks sündsusetuks

[Pilt lk 22]

Jumala Sõna ja kristlike väljaannete lugemisega saad tugevdada oma otsustavust jääda kõlbeliselt puhtaks