Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Ristsõna

Ristsõna

 Ristsõna

Paremale

1. Heroodes Suure poeg, kes valitses Judeas, kui Jeesus oma vanematega Egiptusest naasis (Matteuse 2:22).

5. Paulus ütles: „Ma ei jookse nagu pimedast peast, ma ei võitle nõnda nagu see, kes tuult ______ , vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust öeldes ise ei saaks kõlvatuks” (1. Korintlastele 9:26, 27).

9. Kujundlik väljend, millega Saalomon võis pidada silmas inimese seljaaju (Koguja 12:6).

10. Iisraellaste esimene leeripaik Egiptusest lahkumisel (2. Moosese 12:37).

12. „______ kännust tõuseb vitsuke ja võsu tema juurtest kannab vilja! Ja tema peal hingab Jehoova Vaim, tarkuse ja mõistuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Jehoova tundmise ja kartuse Vaim!” (Jesaja 11:1, 2.)

13. Tänuohvriks toodud looma osa, mis anti preestritele (3. Moosese 7:28–31).

14. Süüria väepealik, kes kastis end seitse korda Jordani jõkke ja tervenes nii pidalitõvest (2. Kuningate 5:9, 10, 14).

16. Iisraeli mehe nimi, mis esineb Piiblis mitu korda ja mis tähendab ’Mu rahvas on väärikus’ (4. Moosese 34:20, 28).

19. Jeesuse jünger, kes sai nägemuse kaudu ülesande minna pimedaksjäänud Sauluse juurde (Apostlite teod 9:10–12).

21. Toetama, abistama (1. Ajaraamat 12:18).

23. „Kui nüüd Jeesus äädikat oli võtnud, ütles ta: „See on ______ !” Ja ta nõrgutas pead ning heitis hinge.” (Johannese 19:30.)

25. Taaveti poeg, kes oli isekalt armunud oma poolõesse (2. Saamueli 13:10–15).

26. Vanasti (Kohtumõistjate 1:10).

27. Teeline, rändur (2. Saamueli 12:4).

28. Sõna, mida Piiblis kasutatakse mõnikord linna või riigi kohta, viitamaks sellele, et seda paika pole veel laastatud või et see on olnud mingil ajal alistamata (Jesaja 47:1).

29. Kuidas tuli maksukoguja Sakkeus puu otsast maha, kui Jeesus ütles, et ta tahab tema kotta jääda? (Luuka 19:5, 6.)

Alla

1. Rooma provints, mille pealinn oli Korintos (2. Korintlastele 1:1).

2. Mainet rikkuma (Habakuk 2:10).

3. Mees Manasse suguharust, Semiida poeg (1. Ajaraamat 7:19).

4. Kreeka täht (tähistab lühikest o-d).

6. Piltlik ülestähendus, kuhu on märgitud nende nimed, kellel on võimalik saada igavene elu kas taevas või maa peal (Filiplastele 4:3).

7. Efraimi sõdalane, kes tappis kolm tähtsat meest Juuda kuninga Ahase õukonnast (2. Ajaraamat 28:7).

8. Linn, kust olid pärit apostlid Filippus, Andreas ja Peetrus (Johannese 1:44).

11. Lesknaine, kes oli Jehoova templis, kui Jeesus pärast sündi sinna toodi (Luuka 2:36).

15. Tänu Jehoova vaimule oskas Taaniel seda lahendada (Taaniel 5:12).

17. Kristlusest ärataganeja, kes väitis, et ülestõusmine toimub vaid vaimses mõttes (2. Timoteosele 2:17, 18).

18. Iisraeli kuningas aastatel 1037–998 e.m.a (1. Kuningate 1:13).

20. Aadama ja Eeva poeg, kes sündis siis, kui Aadam oli 130-aastane (1. Moosese 5:3).

21. Üks neljast apostlist, kellele Jeesus rääkis Õlimäel viimsete päevade tundemärgist (Markuse 13:3, 4).

22. Mille pidi Mooses sõjas käinud sõjameestelt Jehoovale võtma? (4. Moosese 31:28.)

24. „[Jehoova] lõpetab sõjad maailma otsani, murrab katki ammu ja raiub puruks ______ ja põletab vankrid ära tulega!” (Laul 46:10.)

25. Mees, kelle patu tõttu said iisraellased Ai linna all lüüa (Joosua 7:20).

Ristsõna lahendus lk 20

 Lahendus paremale

1. ARHELAOS

5. PEKSAB

9. HÕBEKÖIS

10. SUKKOT

12. IISAI

13. RINNALIHA

14. NAAMAN

16. AMMIHUD

19. ANANIAS

21. AITAMA

23. LÕPETATUD

25. AMNON

26. MUISTE

27. TEEKÄIJA

28. NEITSI

29. USINASTI

Lahendus alla

1. AHHAIA

2. HÄBISTAMA

3. LIKHI

4. OMIKRON

6. ELURAAMAT

7. SIKRI

8. BETSAIDA

11. ANNA

15. MÕISTATUS

17. HÜMENAIOS

18. SAALOMON

20. SETT

21. ANDREAS

22. ANDAMI

24. PIIGI

25. AAKAN