Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Parim viis rahuldada oma vaimseid vajadusi

Parim viis rahuldada oma vaimseid vajadusi

 Parim viis rahuldada oma vaimseid vajadusi

MIKS VAJAVAD INIMESED religiooni? Mõnede arvates pöörduvad inimesed usu poole eesmärgiga leida turvalisust ebakindlas maailmas, kuid sellega on seotud enamatki. Ajakirjas „American Sociological Review” avaldatud artikkel märkis: „Vajadus turvalisuse järele pole religiooni ainus külgetõmbejõud. Inimesed on alati otsinud vastuseid sellistele küsimustele nagu kust me tuleme? kuhu me läheme? miks me siin oleme?”

 Tuleb kahtlemata nõustuda, et need on väga olulised küsimused. Kas ei nõua need siis ka usaldusväärseid vastuseid? Säärased küsimused on liiga tähtsad ja kaalukad, et leida neile vastused, valides endale uskumusi erisugustest traditsioonidest lihtsalt selle põhjal, et need meile meeldivad. Kui soovime leida usaldusväärseid vastuseid põhjapanevatele küsimustele elu kohta, vajame kindlasti paremat meetodit.

Kas on vastuste leidmiseks mingi parem moodus? Piibli tõlkija Ferrar Fenton ütles selle raamatu kohta midagi tähelepanuväärset. Ta kutsus seda „ainsaks võtmeks, mis avab inimesele universumi müsteeriumid ja ka inimese enda müsteeriumid”. Tõesti, Piibel vastab küsimustele mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. See raamat räägib, kust me tuleme, mis on elu mõte, kuidas saame leida õnne ja mida toob tulevik. Mitte ükski teine raamat ajaloos pole olnud nii mõjuvõimas kui Piibel, samas pole mitte ükski teine raamat vastu pidanud nii paljudele vaenulikele rünnakutele. Miks siiski jätavad paljud selle unikaalse raamatu kõrvale, kui nad otsivad vastuseid elutähtsatele küsimustele?

Paljud inimesed pole võtnud aega, et järele uurida, kui suur vahe on Piiblil ja neile teadaolevatel kirikutel. Nad on näinud, kuidas niinimetatud kristlased üksteist Jumala nimel tapavad. Paljud on ajalehe „The Guardian” sõnul kaevanud, et „preestrid on tänapäeval rohkem huvitatud raha kogumisest kui karjasekülastustest”. Inimesed arvavad, et Piibel ilmselt õhutab või siis lubab sellist käitumist. Tõde on, et Piibel käsib kristlasi, „et te üksteist peate armastama”, ning ütleb sõna kuulutajatele: „Muidu olete saanud, muidu andke!” (Johannese 13:34; Matteuse 10:8). Kas on siis õiglane hinnata Piiblit nende inimeste tegude põhjal, kes väidavad end austavat Piiblit, kuid ei järgi seda?

Paljud usuvad, et Piibel on ebateaduslik, iseendale vastukäiv ja vanamoodne. Piibli põhjalik uurimine näitab aga vastupidist. On tõsi, et Piibel pole teaduslik käsiraamat. Samas ei ütle see midagi valesti, kui käsitleb teadusega seonduvaid teemasid, nagu maapealse elu tekke järjekord, maa kuju ja nakkushaiguste ravi. Lausa vastupidi, Piiblis on ülestähendusi, mis olid oma ajast sajandeid ees. Kuigi Piibel koosneb 66 raamatust, mis kirjutati rohkem kui 1600 aasta jooksul, on need kõik omavahel kooskõlas. Veelgi enam, Piibel kirjeldab äärmiselt põhjalikult inimloomust, nii et see on tänapäeval igati ajakohane.

See tähelepanuväärne raamat ütleb midagi olulist ka selle kohta, kuidas teenida Jumalat. Piibel näitab, et seda ei otsusta mitte inimesed, vaid Jumal (Johannese 5:30; Jakoobuse 4:13–15; 2. Peetruse 1:21). Kuid vaid vähesed inimesed on seda põhimõtet tegelikult kuulda võtnud. Juba ammustest aegadest on inimene mõelnud välja religioone, mis sobiksid tema enda eesmärkidega. See käib nende inimeste kohta, kes valmistavad endale puust jumalad ja kummardavad neid. See käib usuliste institutsioonide kohta, kes õpetavad enda leiutatud doktriine. Kas ei käi see mitte ka kõigi nende inimeste kohta, kes kujundavad endale oma isikliku religiooni, mis vastaks just nende eelistustele?

Vaadelgem teist võimalust. Miks mitte teha nõnda, nagu üks Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu esimees? Sama moodi, nagu ta käsitles kohtuasju, sama erapooletult uuris ta ka tõendeid Piibli tõepärasuse poolt ja vastu. Mis oli tulemus? Ta ütles: „Olen jõudnud järeldusele, et Piibel on üleloomulik raamat, et see lähtub Jumalalt.”

Kuidas sa saaksid sarnast uurimist läbi viia? Soovitusena võiksid proovida Piiblit süstemaatiliselt uurida ning vaadelda, missuguseid vastuseid annab see artikli alguses püstitatud küsimustele. Praegu on 235 riigis umbes kuus miljonit Jehoova tunnistajat, kes on Piiblit sel moel uurinud. Nad on valmis võtma aega, et jagada õpitut teistega. Jehoova tunnistajate tasuta kodused piibliuurimiskursused on aidanud miljonitel inimestel leida usu, mis on palju enamat kui vaid mingi kiiresti mööduv mood või lihtsalt maitseasi. Tõeline ja puhas kristlus, millest räägitakse Piiblis, pole lihtsalt üks religioon teiste seas. See esindab tõde Jumalast ja tema eesmärkidest. Miks siis rahulduda vähemaga? (Johannes 17:17.)

[Pildid lk 10]

Parim viis, kuidas rahuldada oma vaimseid vajadusi, on õppida Jumalat tundma Piibli põhjal ja käia läbi tõeliste jumalateenijatega