Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Ristsõna

Ristsõna

 Ristsõna

Paremale

4. Üks kolmest mehest, kelle kuningas Hiskija läkitas Assüüria kuninga esindajaga läbirääkimisi pidama (Jesaja 36:1–4).

9. Nii nimetas Taaniel Jehoova Jumalat (Taanieli 7:9).

10. Kelle poeg oli Jeremija sekretär Baaruk? (Jeremija 36:4.)

11. Piibel innustab naisi teda endale eeskujuks võtma (1. Peetruse 3:1–6).

12. Selles kuus pühitsesid juudid puurimipäevi (Ester 9:21, 26, 31).

13. Jeesus ütles Peetrusele, et enne kui see lind on kaks korda laulnud, on Peetrus ta kolm korda salanud (Markuse 14:66–72).

14. „Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega ______, päev ega öö!” (1. Moosese 8:22.)

16. Oholiba vanem õde, kes kujutas Samaariat ehk kümnest suguharust koosnevat Iisraeli kuningriiki (Hesekiel 23:4).

18. Jumala Sõna (Luuka 8:11).

20. Gati kuningas, kelle ees Taavet teeskles hullumeelset (1. Saamueli 21:13, 15).

22. Noor Jehoova teenija, kes hakkas läbi käima halva seltskonnaga (1. Moosese 34:1, 2).

23. „Vale ______ on Jehoova meelest hirmus, aga õigest vihist on tal hea meel!” (Õpetussõnad 11:1.)

24. Mitu lingukivi pani Taavet oma karjasepauna, kui ta läks Koljatiga võitlema? (1. Saamueli 17:40.)

27. Koht, kuhu võis põgeneda inimene, kes oli kogemata teise surmanud (4. Moosese 35:11).

30. Seemi poeg, kellest põlvnesid assüürlased (1. Moosese 10:22).

31. Mida pidi tehtama neitsitele, kelle seast kuningas Ahasveros hakkas valima uut kuningannat? (Ester 2:3, 4.)

32. Missuguse haige tegi Jeesus terveks? (Matteuse 9:32.)

33. „Pange tähele lilli, kuidas nad ei ketra ega ______; aga ma ütlen teile: Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest!” (Luuka 12:27.)

Alla

1. Nimi, mis pandi Miisaelile Paabelis, kui talle hakati kaldea kirja ja keelt õpetama, et ta võiks astuda kuninga teenistusse (Taaniel 1:4–7).

2. Selles linnas ristiti apostel Paulus (Apostlite teod 9:17–19).

3. Üks Jumala poegadest (Luuka 3:38).

4. „Vaata,______ ______ on inimeste juures! Ja tema asub nende juurde elama ja nemad on tema rahvad ja Jumal ise on nendega” (Ilmutuse 21:3).

5. Mida on vaja teha, et olla õnnelik? (Apostlite teod 20:35.)

6. Moosese sõnul maitses manna nagu see toit (2. Moosese 16:31).

7. Kaalebi poeg (1. Ajaraamat 4:15).

8. Nii palju viigimarjakakke viis Abigail Taavetile, kui tema mees Naabal oli Taavetit solvanud (1. Saamueli 25:18).

15. Egiptuse valitseja, kes surmas Juuda kuninga Joosija [2 sõna] (2. Kuningate 23:29).

17. Selle turvalise paigaga võrreldakse kogudusevanemaid (Jesaja 32:1, 2).

19. Inimeste kätetöö; tema kummardamine on mõttetu (Laul 115:4–8).

21. Mitmes kuu oli eetanimikuu iisraellaste sakraalkalendri järgi, mis hakkas kehtima siis, kui nad Egiptusest vabanesid? (1. Kuningate 8:2; 2. Moosese 12:1, 2.)

25. Kui kadunud poeg tuli tagasi, siis oli tema isa nii rõõmus, et käskis anda talle selle ehte (Luuka 15:22).

26. Sõna, mis väljendab nõusolekut või seob inimest mingi vande või lepingu ja selle tagajärgedega (5. Moosese 27:11–26).

28. Jaakob nimetas selle linna Peeteliks (1. Moosese 28:19).

29. Jehoova tõotab, et tulevases paradiisis võib rästiku uru juures mängida isegi nii väike laps (Jesaja 11:8).

Ristsõna lahendus lk 19

 Ristsõna lahendus paremale

4. JOA

9. ELATANU

10. NEERIJA

11. SAARA

12. ADARIKUUS

13. KUKK

14. TALV

16. OHOLA

18. SEEME

20. AAKIS

22. DIINA

23. KAAL

24. VIIS

27. PELGULINN

30. ASSUR

31. ILURAVI

32. KEELETU

33. KOO

Ristsõna lahendus alla

1. MEESAK

2. DAMASKUS

3. AADAM

4. JUMALA TELK

5. ANDA

6. MESIKOOK

7. IIRU

8. KAKSSADA

15. VAARAO NEKO

17. REDUPAIK

19. EBAJUMAL

21. SEITSMES

25. SÕRMUS

26. AAMEN

28. LUUS

29. IMIK