Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

VALITSUS, MIS LAHENDAB PROBLEEMI

„Ei lõppe rahu”

„Ei lõppe rahu”

ÜRO propageerib globaalse kodakondsuse ideed. Eesmärgiks on edendada rahvusvahelist koostööd, tagada inimõiguste austamine ning kaitsta meie planeeti. Miks seda tehakse? Sest kliimamuutused, organiseeritud kuritegevus, kasvav ebavõrdsus, lahendamata konfliktid, inimeste massiline ümberasustamine, globaalne terrorism, nakkushaigused ja muud säärased ohud ei tunne riigipiire, nagu ütles Maher Nasser ajakirjas UN Chronicle.

Teised on läinud veelgi kaugemale ja toetanud maailmavalitsuse ideed. Seda on teinud näiteks Itaalia filosoof, poeet ja riigimees Dante (1265– 1321) ning füüsik Albert Einstein (1879–1955). Dante uskus, et poliitiliselt jagunenud maailmas ei jää rahu kestma. „Kuningriik, kus pole üksmeelt, hävib,” ütles ta, tsiteerides Jeesus Kristust. (Luuka 11:17.)

Varsti pärast teist maailmasõda, kus heideti ka kaks tuumapommi, kirjutas Albert Einstein avaliku kirja ÜRO Peaassambleele. Ta ütles: „ÜRO peab tegutsema viivitamatult, et luua rahvusvahelise julgeoleku tagamiseks vajalikud tingimused, rajades alused tõelise maailmavalitsuse loomiseks.”

Kas on aga võimalik tagada, et poliitikud, kes loovad sellise vägeva valitsuse, ei korrumpeeru, ei osutu ebapädevaks ega hakka rahvast rõhuma? Või on nad samasuguste halbade kalduvustega nagu on olnud teised valitsejad? Nendele küsimustele mõeldes meenuvad Briti ajaloolase lord Actoni sõnad: „Võim kipub korrumpeerima ja absoluutne võim korrumpeerib absoluutselt.”

Selleks et kogu inimpere saaks elada rahus ja harmoonias, on siiski hädavajalik, et inimesed oleksid ühtsed. Ent kuidas seda eesmärki saavutada? Kas see on üldse realistlik? Piibli järgi on selline ühtsus täiesti võimalik ja see eesmärk ka saavutatakse. Mismoodi? Mitte äraostetavatest poliitikutest koosneva maailmavalitsuse, vaid hoopis Jumala loodud valitsuse kaudu. Selle valitsuse kaudu väljendub Jumala õigus valitseda oma loodu üle. Mis valitsus see on? Piiblis nimetatakse seda Jumala kuningriigiks. (Luuka 4:43.)

„SINU KUNINGRIIK TULGU”

Jeesus Kristus pidas silmas Jumala kuningriiki, kui ütles näidispalves: „Sinu kuningriik tulgu. Sinu tahe sündigu ... maa peal.” (Matteuse 6:9, 10.) Jah, Jumala kuningriik tagab selle, et maa peal teostub Jumala tahe, mitte võimuahnete ja isekate inimeste tahe.

Jumala kuningriiki kutsutakse ka taeva kuningriigiks. (Matteuse 5:3.) Miks? Kuigi see valitseb maa üle, ei asu see mitte maa peal, vaid taevas. Mõtle, mida see tähendab. See maailmavalitsus ei vaja ainelist ega rahalist toetust. Milline kergendus neile, kes selle valitsuse all elavad!

Nagu sõna „kuningriik” näitab, on Jumala kuningriigi puhul tegu valitsusega, mille eesotsas on kuningas. Selleks kuningaks on Jeesus Kristus, kes sai oma võimu Jumalalt. Jeesuse kohta öeldakse Piiblis järgmist.

  • „[Tema] õlgadele pannakse valitsus. ... Tema valitsusvõim laieneb üha. Ei lõppe rahu.” (Jesaja 9:6, 7.)

  • „Talle anti valitsus, au ja kuningriik, et kõigist rahvastest, hõimudest ja keeltest inimesed teda teeniksid. Tema valitsus on igavene, sellele ei tule lõppu.” (Taaniel 7:14.)

  • „Nüüd valitseb maailma üle meie isanda [Jumala] ja tema võitu [Kristuse] kuningriik.” (Ilmutus 11:15.)

Jumala kuningriik viib täide Jumala tahte maa peal, nagu Jeesus näidispalves palus. Selle valitsuse all õpivad kõik inimesed, kuidas hoolitseda meie planeedi eest, nii et see oleks taas puhas ja terve ning sellel kihaks elu.

Kõige tähtsam on aga see, et Jumala kuningriik harib oma alamaid. Kõigile õpetatakse samu põhimõtteid. Pole mingeid lahkhelisid ega lõhenemisi. „Ei tehta kurja ega kahju ..., sest Jehoova tundmine täidab maa, otsekui veed katavad merepõhja,” öeldakse piiblisalmis Jesaja 11:9.

Maa elanikud on just sellised rahuarmastavad maailmakodanikud, nagu ÜRO sooviks, et inimesed oleksid. Nad „naudivad külluslikku rahu”, öeldakse piiblikohas Laul 37:11. Sellised sõnad nagu „kuritegevus”, „saastamine”, „vaesus” ja „sõda” kaovad aja möödudes inimeste sõnavarast. Millal see aga teoks saab? Millal hakkab Jumala kuningriik maa üle valitsema? Kuidas ta seda teeb? Ja kuidas selle tegevus sind puudutab? Vaadelgem seda järgmises artiklis.