Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

KUIDAS PROBLEEM LÕPLIKULT LAHENDATAKSE

Jumala kuningavalitsuse all „valitseb külluslik rahu”

Jumala kuningavalitsuse all „valitseb külluslik rahu”

Peagi toob kauaoodatud Jumala kuningriik – Jumala moodustatud maailmavalitsus – maa peale üleilmse rahu ja harmoonia. „Valitseb külluslik rahu,” tõotatakse piiblikohas Laul 72:7. Millal aga hakkab Jumala kuningriik maa üle valitsema? Kuidas ta seda teeb? Ja kuidas selle tegevus sind puudutab?

MILLAL HAKKAB JUMALA KUNINGRIIK MAA ÜLE VALITSEMA?

Piibel kuulutas ette mitmeid tähelepanuväärseid sündmusi, mis pidid märku andma, et Jumala kuningriik hakkab peagi maa üle valitsema. Need sündmused ühtekokku moodustavad tundemärgi, mille alla käivad rahvusvaheline sõjapidamine, näljahädad, haigused, maavärinad ja kasvav seadusetus. (Matteuse 24:3, 7, 12; Luuka 21:11; Ilmutus 6:2–8.)

Veel üks prohvetiennustus teatab: „Viimseil päevil tulevad karmid ajad. Inimesed on siis enesearmastajad, rahaarmastajad, ... sõnakuulmatud vanematele, tänamatud, ustavusetud, kalgid oma pereliikmete vastu, järeleandmatud, laimajad, enesevalitsuseta, metsikud, hea põlgajad, ... uhked, lõbuarmastajad, aga mitte jumalaarmastajad.” (2. Timoteosele 3:1–4.) Selliste omadustega inimesi on alati mingil määral olnud. Praegusel ajal on aga valdav osa inimestest sellised.

Need ennustused hakkasid täituma aastal 1914. Paljud ajaloolased, riigimehed ja kirjanikud on kommenteerinud, kuidas maailm pärast seda aastat muutus. Näiteks kirjutas Taani ajaloolane Peter Munch: „Sõja puhkemine aastal 1914 oli inimajaloo pöördepunkt. Arengu ja õitsengu ajastust, ... sisenesime hädade, õuduste, vihkamise ning hirmu ajastusse.”

Kui vaadata asja positiivsest küljest, siis selline olukord on justkui torm enne vaikust. See näitab, et lähedal on aeg, mil Jumala kuningriik hakkab kogu maa üle valitsema. Õigupoolest lisas Jeesus lõpuaja tundemärgile selle positiivse aspekti: „Head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.” (Matteuse 24:14.)

See hea sõnum kuningriigist on Jehoova tunnistajate sõnumi keskne teema. Kannab ju nende peamine ajakirigi nime Vahitorn Kuulutab Jehoova Kuningriiki. Seal räägitakse sageli sellest, mida Jumala kuningriik inimkonna ja maa heaks peagi teeb.

KUIDAS VÕTAB JUMALA KUNINGRIIK VALITSUSVÕIMU ENDA KÄTTE?

Vastusega on seotud neli järgnevat tõsiasja.

  1. Jumala kuningavalitsus ei tegutse selle maailma poliitiliste juhtide kaudu.

  2. Maailma poliitilised juhid ei soovi oma võimust loobuda ning astuvad rumalalt Jumala kuningriigi vastu välja. (Laul 2:2–9.)

  3. Jumala kuningriigil tuleb hävitada kõik valitsused, kes ei taha loobuda inimeste üle valitsemisest. (Taaniel 2:44; Ilmutus 19:17–21.) Seda viimast üleilmset kokkupõrget nimetatakse Harmagedooniks. (Ilmutus 16:14, 16.)

  4. Kõik, kes alluvad meeleldi Jumala kuningavalitsusele, elavad Harmagedooni üle ning jõuavad uude rahuküllasesse maailma. Nad moodustavad Piibli sõnul „suure rahvahulga”, kuhu kuulub tõenäoliselt miljoneid inimesi. (Ilmutus 7:9, 10, 13, 14.)

KUIDAS JUMALA KUNINGAVALITSUSE TEGEVUS SIND PUUDUTAB?

Esimene samm Jumala valitsuse alamaks saamisel on teadmiste omandamine. Jeesus ütles palves Jumalale: „Nad saavad igavese elu, kui õpivad tundma sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud.” (Johannese 17:3.)

Kui inimesed õpivad tundma Jumal Jehoovat kui isikut, paraneb nende elu mitmel moel. Näiteks kasvab neil Jumalat tundma õppides usk temasse. See usk, mis tugineb tõenditele, veenab neid, et Jumala kuningriik on tõelisus ning et see hakkab peagi maa üle valitsema. (Heebrealastele 11:1.) Samuti tugevneb nende armastus Jumala ja ligimese vastu. Armastus Jumala vastu ajendab neid talle kogu südamest kuuletuma. Armastus ligimese vastu annab neile tõuke tegutseda Jeesuse juhendi järgi, mida tuntakse ka kui kuldset reeglit. See kõlab: „Nõnda, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile.” (Luuka 6:31.)

Meie looja on nagu armastav isa, kes soovib oma lastele vaid parimat. Ta soovib, et me saaksime tunda „tõelist elu”, nagu Piiblis seda nimetatakse. (1. Timoteosele 6:19.) Praegune elu ei ole tõeline elu. Paljude jaoks on praegune elu pelk eksisteerimine või lausa heitlus ellujäämise nimel. Et saaksid aimu, milline on tõeline elu, mõtle sellele, mida erakordset Jumala kuningriik oma alamate heaks teeb.

Jumala kuningavalitsuse all tunnevad inimesed end turvaliselt ning neil on külluslikult toitu