Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Väline ilu

Väline ilu

Suhtumine välisesse ilusse mõjutab oluliselt seda, kui õnnelikud või õnnetud me oleme.

Miks me väärtustame ilu?

See, kuidas inimaju tajub ilu, on siiani müsteerium. Ka Piibel ei selgita seda, kuid see raamat näitab, miks meil on ilumeel – Jumal andis meile samad omadused, mis on temal. (1. Moosese 1:27; Koguja 3:11.) Ta lõi keeruka inimorganismi, andis sellele kauni kuju ning pani selle talitlema. See ajendas üht ammust laulukirjutajat Jumalat ülistama: „Ma tänan sind, et olen nii aukartustäratavalt, nii imeliselt loodud.” (Laul 139:14.)

Tänapäeval on suhtumine välisesse ilusse tihtipeale tasakaalutu. Sellist suundumust propageerib moemaailm ja meedia. Raamatus „Body Image” tuuakse välja, et mitme lääne kultuuri uuringu põhjal võib järeldada, et „kõige olulisemaks teguriks inimese minapildis peetakse välimust”. Selline kitsas vaatenurk aga tähendab, et kahe silma vahele jäetakse midagi palju tähtsamat: seda, milline on inimene seesmiselt, milline on tema isiksus. (1. Saamueli 16:7.)

Paljudes kultuurides pannakse ülemäära suurt rõhku inimese välimusele ja seksuaalsusele

Käsikäes sellega, et kehale pannakse suurt rõhku, tähtsustatakse üle ka seksuaalsust, seda eriti naiste puhul. Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni (APA) 2007. aasta aruandes öeldakse, et „peaaegu iga meedialiik, mida uuriti, pakub küllaga tõendeid naiste seksualiseerimisest”. Piibel soovitab tungivalt, et me ei laseks sellisel suundumusel end mõjutada, ning selleks on hea põhjus. (Koloslastele 3:5, 6.)

„Teie ehteks ärgu olgu see, mis on väline ..., vaid hoopis see, mis on varjul teie südames: teie rahulik ja tasane vaim oma kadumatus ilus, mis on Jumala silmis väga väärtuslik.” (1. Peetruse 3:3, 4.)

Miks on tark olla tasakaalukas?

Välise ilu kohta on mõned öelnud: „Kui sul on, mida näidata, siis tee seda!” Kultuurides, kus selline mõtteviis on tavaline, õpivad teismelised ja isegi varateismelised tüdrukud nägema ennast „teiste ihaldusobjektina ..., keda muudkui vaadatakse ja keda välimuse järgi hinnatakse”, öeldakse APA aruandes. Niisugune mõtteviis  võib olla äärmiselt kahjulik. Sellest on saanud koguni suur sotsiaalne mureküsimus ja terviseprobleem, mis APA sõnul võib viia terve hulga negatiivsete tagajärgedeni. Nendeks võivad olla „ärevus ja lausa vastikus enda suhtes ... söömishäired, madal enesehinnang ning depressioon või masendus”.

„Heida seepärast kõik koormav oma südamest ja hoia kõik paha eemal oma ihust, sest noorus ja elu õitseaeg on kaduvad.” (Koguja 11:10.)

Milline hoiak on mõistlik?

Piibel soovitab meil end kaunistada kaine mõistuse ja tagasihoidlikkusega. (1. Timoteosele 2:9.) Tagasihoidlikud inimesed pole pinnapealsed ega ole huvitatud üksnes oma välimusest, vaid nad suhtuvad endasse tasakaalukalt. Samuti arvestavad nad teiste inimeste tunnetega, pälvides nii teiste lugupidamise. Ja mis kõige tähtsam, nad on ka Jumalale meelepärased. (Miika 6:8.) Peale selle on neil suurem tõenäosus leida tõelisi sõpru ning köita selliste partnerite tähelepanu, kes pole huvitatud üksnes füüsilisest lähedusest, vaid ka kestvast ja õnnelikust liidust.

Seega on palju häid põhjusi, miks Piibel innustab meid pidama tähtsaks seda, mis on varjul meie südames, millised me oleme seesmiselt. (1. Peetruse 3:3, 4.) Sisemine ilu ei kao aja jooksul, see võib aja möödudes koguni kasvada. „Hallid juuksed on kaunis kroon, mis saadakse, kui käiakse õiguse teel,” ütleb piiblisalm Õpetussõnad 16:31. Olgu me noored või vanad, kui juhindume Piibli tarkadest nõuannetest, leiame kestva ilu saladuse ning mõistame, mis toob tõelise rahulolu ja väärikuse.

„Võluvus võib petta ja ilu kaduda, aga naist, kes Jehoovat kardab, kiidetakse.” (Õpetussõnad 31:30.)