Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

ABI PEREDELE | LASTEKASVATAMINE

Majapidamistööde tähtsus

Majapidamistööde tähtsus

PROBLEEM

Mõnes peres oodatakse, et lapsed kodustes töödes kaasa lööksid, ning nad teevadki seda ilma nurinata. Teistes peredes ootavad vanemad järjest vähem, et lapsed midagi teeksid, ning viimased on muidugi selle üle päris õnnelikud.

Uurijad on sellist suundumust märganud eelkõige lääneriikides, kus lapsed on sageli vaid tarbijad, selle asemel et ka omalt poolt midagi pereellu panustada. Lapsevanem nimega Steven ütleb: „Tänapäeval jäetakse lapsed omaette videomänge mängima, internetis surfama ja telekat vaatama. Neilt ei oodata suurt midagi.”

Mida sina arvad? Kas majapidamistööd on tõesti tähtsad, mitte ainult kodu korrashoiu, vaid ka lapse arengu seisukohalt?

MIDA OLEKS HEA TEADA

Osa vanemaid ei kipu lastele majapidamistöid andma, eriti siis, kui lapse nädalakava on juba koolitöid ja kooliväliseid tegevusi täis tuubitud. Ent mõtle, miks seda siiski oleks hea teha.

Majapidamistööd aitavad lapsel saada küpseks. Need lapsed, kes löövad kaasa kodutöödes, saavad tõenäoliselt ka koolis paremini hakkama, ja siin pole midagi imestada. Kui laps aitab kodu eest hoolitseda, arenevad temas sellised omadused nagu enesekindlus, enesedistsipliin ja otsusekindlus, mis kõik on õppimise juures olulised.

Majapidamistööd õpetavad last teiste heaks midagi tegema. On tähele pandud, et need lapsed, kellelt oodatakse majapidamistöödes oma osa andmist, löövad täiskasvanuna tõenäolisemalt kaasa kogukonna ettevõtmistes. See pole sugugi üllatav, sest kodutööde tegemine õpetab neid panema teiste huvid enda omadest ettepoole. Ka vastupidine on tõsi. Varem mainitud Steven märgib: „Kui lastelt midagi ei oodata, õpivad nad seda, et teised peavad neid teenima, ning üles kasvades omandavad nad moonutatud pildi sellest, mida neilt seoses vastutustunde ja kõva tööga elus oodatakse.”

Majapidamistööd liidavad perekonda. Tänu sellele, et lastele antakse kodus mõningaid töid teha, ei õpi nad mitte ainult seda, et nad on väärtuslikud pereliikmed, vaid ka seda, et neilgi on vastutus pere ees. See õpetus võib aga kaotsi minna, kui vanemad peavad kooliväliseid tegevusi majapidamistöödest tähtsamaks. Mõtle, mis kasu sellest on, kui su lapsel tekib tugev ühtekuuluvustunne oma jalgpallimeeskonnaga, aga ta kaugeneb oma pereliikmetest?

MIDA SA SAAD TEHA

Alusta maast madalast. Ühtede sõnul võiksid lapsevanemad kaasata lapsi majapidamistöödesse alates kolmandast eluaastast. Teiste arvates võiks kaasata juba kaheaastasi või veelgi väiksemaid lapsi. Mõte on selles, et põngerjatele meeldib koos vanematega midagi teha ja neid jäljendada. Piibli põhimõte: Õpetussõnad 22:6.

Anna eakohaseid ülesandeid. Näiteks võib kolmeaastane korjata kokku mänguasjad, pühkida ära mahaloksunud joogi ning sorteerida pesu. Vanemad lapsed võivad tolmuimejaga tolmu võtta, autot pesta ja isegi toitu valmistada. Suuna ja õpeta oma last. Võid üllatuda, millise õhinaga ta kodutöödes osaleb.

Sea majapidamistööd prioriteediks. See ei pruugi olla kerge, kui su lapsel on iga päev hunnikute viisi koolitöid teha. Aga tema vabastamine majapidamistöödest paremate hinnete nimel „näitab, et prioriteedid on paigast ära”, öeldakse raamatus „The Price of Privilege”. Nagu varem mainisime, siis majapidamistöödes kaasalöömine hoopis aitab lapsel paremaks õpilaseks saada. Ja nõnda õpib ta palju kasulikku, mis valmistab teda ette ajaks, kui ta endale pere loob. Piibli põhimõte: Filiplastele 1:10.

Keskendu eesmärgile, mitte tulemusele. Lapsel võib kuluda ülesande täitmisele rohkem aega, kui sooviksid. Samuti võid märgata, et tulemus pole just kõige parem. Niisugusel juhul seisa vastu kiusatusele töö ise ära teha. Sinu eesmärk pole see, et tööd saaksid täiskasvanuliku täpsusega tehtud, vaid et laps õpiks vastutust kandma ja avastaks, millist rõõmu võib töötegemine tuua. Piibli põhimõte: Koguja 3:22.

Mõtle, mis on õige tasu. Mõned arvavad, et lapsele majapidamistööde tegemise eest maksmine arendab temas vastutustunnet. Teised on arvamusel, et siis hakkab laps mõtlema sellele, mida ta perelt saab, mitte mida tema võiks pere heaks teha. Nad ka hoiatavad, et kui lapsel on piisavalt raha, võib ta majapidamistöödest keelduda, ning nii läheb kaotsi see, mida kodutöödega tahetakse õpetada. Mida sellest õppida? Oleks ilmselt parem hoida lapse majapidamistöid ja taskuraha lahus.