Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 PIIBLI SEISUKOHT

Usk

Usk

Mõnedel inimestel, kes väidavad end olevat usklikud, on raske mõista, mis on usk. Aga mis siis on usk ja miks on see tähtis?

Mis on usk?

MIDA ARVATAKSE.

Paljud arvavad, et usklik inimene lihtsalt usub midagi, ilma et tal oleks selle kohta kindlaid tõendeid. Näiteks võib keegi öelda, et ta usub Jumalat. Kui selliselt inimeselt küsida, miks ta usub, võib ta vastata: „Nii on mind kasvatatud,” või „Seda on mulle alati õpetatud.” Säärasel juhul ei tundu olevat eriti vahet usul ja kergeusklikkusel.

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

„Usk on põhjendatud ootus, et loodetav saab tõeks, tõenditel põhinev veendumus selles, mida pole näha.” (Heebrealastele 11:1.) Selleks et inimese ootus oleks põhjendatud, peab tal olema selle kinnituseks veenvaid tõendeid. Algkeelne sõna, mis on tõlgitud vastega „põhjendatud ootus”, tähendab enamat kui vaid sisetunnet või pelka unistust. See hõlmab tõenditel põhinevat veendumust.

„Kuigi Jumal on nähtamatu, on tema jäädavat väge ja jumalikkust olnud maailma loomisest alates selgelt näha, sest need ilmnevad tema loomistöös.” (Roomlastele 1:20)

Miks on tähtis omandada usku?

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

„Ilma usuta on võimatu Jumalale meelepärane olla, sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas ja et ta annab tasu neile, kes teda tõsimeeli otsivad.” (Heebrealastele 11:6.)

Nagu eespool mainitud, usuvad paljud inimesed Jumalat lihtsalt seepärast, et neile on seda õpetatud. „Nii on mind kasvatatud,” võivad nad öelda. Ent Jumal soovib, et tema teenijad oleksid tema olemasolus ja armastuses täiesti kindlad. See on üks põhjus, miks Piibel rõhutab vajadust teda kogu südamest otsida, nii et võiksime teda hästi tundma õppida.

„Lähenege Jumalale, siis tema läheneb teile.” (Jaakobuse 4:8)

 Kuidas omandada usku?

MIDA ÜTLEB PIIBEL.

„Uskumiseks on vaja sõnumit kuulda.” (Roomlastele 10:17.) Seega, esimene samm usu kasvatamiseks Jumalasse on kuulata, mida Piibel tema kohta õpetab. (2. Timoteosele 3:16.) Piibliuurimine aitab leida usaldusväärsed vastused tähtsatele küsimustele, näiteks, kes on Jumal, milliseid tõendeid on tema olemasolu kohta, kas Jumal tõesti hoolib minust ja milline tulevik ootab Jumala eesmärgi kohaselt inimesi ees.

Tõendeid Jumala olemasolu kohta on kõikjal meie ümber

Jehoova tunnistajad aitavad rõõmuga sul Piiblit uurida. Meie veebisaidil jw.org on kirjas: „Jehoova tunnistajatele meeldib inimestele Piibli kohta teadmisi jagada, kuid me ei sunni kunagi kedagi oma religiooni liikmeks astuma. Me lihtsalt näitame, mida Piibel ütleb, ja tunnustame, et igal inimesel on õigus ise otsustada, mida ta usub ja mida mitte.”

Seega peab usk põhinema tõenditel, mida sa ise oled leidnud, kui oled kaalunud Piibli sõnade tõesust. Sellisel juhul järgid sa nende esimese sajandi pühakirja uurijate eeskuju, kes „kuulasid Jumala sõna suure huviga ning uurisid hoolega iga päev pühakirja, et veenduda, kas kuuldu on tõsi”. (Apostlite teod 17:11.)

„Nad saavad igavese elu, kui õpivad tundma sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud.” (Johannese 17:3)