Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kuigi meelelahutusmaailmas käsitletakse okultismi teemat ja üleloomulikke tegelasi äärmiselt kaasahaaravalt, tuleb meil olla teadlik nendega seotud ohtudest

 KAANETEEMA | KÕIGE ÜLELOOMULIKU LUMMUSES

Mida õpetab Piibel okultismi kohta?

Mida õpetab Piibel okultismi kohta?

KUIGI paljud inimesed on skeptilised kõige suhtes, mis on seotud üleloomulike nähtuste ja spiritismiga, ning peavad seda pettuseks või filmitööstuse stsenaristide vaimusünnitiseks, on Piibli seisukoht sootuks teistsugune. Jumala sõna hoiatab selgesõnaliselt okultismi eest. Näiteks piiblikohas 5. Moosese 18:10–13 öeldakse: „Ärgu leidugu teie seas ... selgeltnägijaid, maage, ennete otsijaid, nõidu, ega kedagi, kes loitsib, küsib nõu vaimude väljakutsujalt või ennustajalt või otsib juhatust surnutelt.” Miks? Pühakirjas öeldakse edasi: „Igaüks, kes seda teeb, on Jehoovale jäle ... Olge siis oma Jumala Jehoova ees laitmatud!”

Miks mõistab Piibel kõik okultismi vormid nii selgelt hukka?

OKULTISMI ALGUPÄRA

Piibel räägib, et kaua aega enne seda, kui Jumal lõi maakera, lõi ta miljonid vaimolendid ehk inglid. (Iiob 38:4, 7; Ilmutus 5:11.) Igale inglile andis ta tahtevabaduse – võime valida õige ja vale vahel. Mõned neist otsustasid hakata Jumala vastu mässama ning jätsid maha oma koha taevas, et teha maa peal kurja. Selle tagajärjel täitus maa vägivallaga. (1. Moosese 6:2–5, 11; Juuda 6.)

Pühakiri näitab, et nendel kurjadel inglitel on suur mõjujõud: nad eksitavad miljoneid inimesi. (Ilmutus 12:9.) Nad kasutavad ära ka inimeste loomupärast huvi tuleviku vastu. (1. Saamueli 28:5, 7; 1. Timoteosele 4:1.)

 On tõsi, et mõned üleloomulikud jõud näivad inimesi aitavat. (2. Korintlastele 11:14.) Aga tegelikult tahavad kurjad inglid teha inimeste „mõistuse silmad” pimedaks, et varjata tõde Jumala kohta. (2. Korintlastele 4:4.)

Seega, Piibli järgi pole kurjade vaimudega ühendusse astumine sugugi süütu lõbu. Seda mõistsid need, kes 1. sajandil soovisid saada Jeesuse jüngriks. Kui neile oli õpetatud tõde kurjade vaimude kohta, siis „suur hulk neid, kes tegelesid maagiaga, tõid oma raamatud kokku ja põletasid need ära kõikide nähes”, kuigi rahalises mõttes tähendas see neile märkimisväärset kaotust. (Apostlite teod 19:19.)

„Viimasel ajal on paljude telesaadete, filmide ja raamatute tegelaskujudeks glamuursed ja võrgutavad nõiad. See võib olla põhjus, miks teismelised tüdrukud usuvad üha enam nõidusesse.” (Noorte seas tehtud Gallupi küsitlus, 2014)

Samamoodi on tänapäeval paljud otsustanud täielikult hoiduda tegevustest ja meelelahutusest, mis on seotud okultismiga. Näiteks kui Maria * oli 12-aastane, paistis tal olevat võime näha ette teatud tulevikusündmusi või ohte. Ta pani koolikaaslastele tarokaarte ja kuna tema ennustused läksid täide, hakkas teda okultism paeluma.

Maria arvas, et ta oli saanud Jumalalt anni, mis võimaldab tal teisi aidata. „Aga miski häiris mind,” tunnistab ta. „Ma suutsin kaartide järgi ennustada vaid teistele. Iseenda tulevikku ma nende abil ei näinud, kuigi oleksin väga tahtnud seda teada saada.”

Mariat painasid paljud vastuseta küsimused, mistõttu ta palvetas Jumala poole. Mingi aja pärast kohtus ta Jehoova  tunnistajatega, kellega ta hakkas Piiblit uurima. Maria sai Piiblist teada, et tema võime tulevikku ennustada ei olnud Jumalalt. Ta sai teada ka seda, et need, kes soovivad olla Jumala sõbrad, peavad lahti saama kõigist esemetest, mis on seotud okultismiga. (1. Korintlastele 10:21.) Mis oli tulemus? Maria viskas ära okultismiga seotud esemed ja raamatud, mis tal olid. Nüüd räägib ta neist Piibli tõdedest teistele.

Kui Michael oli teismeline, luges ta õhinal fantaasiakirjandust, kus tegelasteks olid üleloomulikud olendid. „Mulle meeldis samastuda endaealiste kangelastega, kes uurisid kujuteldavaid maailmu,” ütleb ta. Vähehaaval sai Michaelile harjumuseks lugeda raamatuid, mis käsitlesid maagiat ja saatanlikke rituaale. „Uudishimu oli see, mis tõukas mind niisuguseid raamatuid lugema ja filme vaatama,” tunnistab ta.

Ent piibliuurimine toonitas Michaelile vajadust kaaluda hoolikalt seda, mida ta loeb. „Koostasin nimekirja asjadest, mis olid seotud okultismiga, ja sain neist kõigist lahti,” lausub ta. „Õppisin midagi väga olulist. Piiblikohas 1. Korintlastele 10:31 öeldakse: „Tehke kõike Jumala auks.” Nüüd, enne mingi raamatu lugemist mõtlen kõigepealt, kas selle lugemine seob mind millegagi, mis läheb vastuollu Jumalale au toomisega. Kui nii, siis väldin seda.”

Piiblit on sobivalt võrreldud lambiga. See on ainulaadne valgusallikas, mis näitab, mida okultism endast tegelikult kujutab. (Laul 119:105.) Lisaks sellele on Piiblis kirjas suurepärane tõotus, et saabub maailm, kus kurjad vaimud ei avalda enam mingisugust mõju. See on inimkonnale tohutu muutus. Näiteks Laul 37:10, 11 ütleb: „Veel viivuke, ja jumalatut pole enam, sa vaatad kohta, kus ta oli, aga teda ei ole. Ent tasased pärivad maa ja naudivad külluslikku rahu.”

^ lõik 10 Nimesid on muudetud.