Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 ÕNN KUI TEEKOND

Armastus

Armastus

INIMESED IHKAVAD ARMASTUST. Ükski abielu, perekond ega sõprussuhe ei tule ilma selleta hästi toime. Seega on loogiline, et armastus on meie psüühilise tervise ja õnne oluline koostisosa. Mida me aga selles artiklis armastuse all silmas peame?

Me ei pea silmas romantilist armastust, ehkki ka sellel on oma tähtis koht. Pigem räägime armastuse ülevamast vormist, millestki, mis paneb meid teiste heaolust siiralt huvituma ning neid endast isegi tähtsamaks pidama. See on armastus, mis rajaneb Jumala antud põhimõtetel, kuid sellest ei puudu ka soojus ja tunded.

Üks väga kaunis armastuse kirjeldus kõlab järgmiselt: „Armastus on kannatlik ja lahke. Armastus ei ole kade. See ei hoople, ei lähe ennast täis, ei käitu sündsusetult, ei taotle omakasu, ei ärritu. See ei pea arvet kogetud ülekohtu kohta. See ei tunne rõõmu sellest, mis on väär, kuid rõõmustab tõe üle. See talub kõike, ... loodab kõike, peab vastu kõiges. Armastus ei kao kunagi.” (1. Korintlastele 13:4–8.)

Jah, niisugune armastus ei kao kunagi. See võib aja jooksul isegi kasvada. Ja kuna see on kannatlik, lahke ja andestav, on see „ühtsuse täiuslik side”. (Koloslastele 3:14.) Inimeste vahel, keda seob selline armastus, valitseb turvatunne ja õnn, ning seda hoolimata nende ebatäiuslikkusest. Mõtle näiteks abieluliidule.

 ÜHTSED TÄNU „ÜHTSUSE TÄIUSLIKULE SIDEMELE”

Jeesus Kristus tõi välja tähtsaid põhimõtteid seoses abieluga. Näiteks ta ütles: „„Mees [jätab] maha oma isa ja ema ning hoiab ühte oma naisega ja neist kahest saab üks” ... Seega, mis Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu.” (Matteuse 19:5, 6.) Siit nähtub vähemalt kaks olulist põhimõtet.

„NEIST KAHEST SAAB ÜKS”. Abielu on kõige lähedasem liit, mis kahe inimese vahel võib olla. Ning armastus kaitseb seda truudusetuse eest, mille korral saaks abikaasa üheks kellegi teise kui oma kaasaga. (1. Korintlastele 6:16; Heebrealastele 13:4.) Truudusetus purustab usalduse ja võib hävitada abielu. Ja kui peres on lapsed, võib see olla neile emotsionaalselt laastav ning külvata neis ebakindlust, viha ja tunnet, et neid ei armastata.

„MIS JUMAL ON ÜHTE PANNUD”. Lisaks on abielu püha liit. Paarid, kes seda mõistavad, püüavad oma abielu tugevdada. Raskuste kerkides ei otsi nad sellest liidust väljapääsu. Nende armastus on tugev ja vastupidav. Selline armastus „talub kõike”, püüdes probleemid rahu ja harmoonia säilitamise nimel lahendada.

Kui vanemate vahel valitseb ennastohverdav armastus, mõjub see hästi nende lastele. Noor naine Jessica märgib: „Mu vanemad tõesti armastavad ja austavad teineteist. Nähes, kuidas ema isast lugu peab, eriti meie, lastega, tegeledes, tahan olla tema moodi.”

Armastus on Jumala tähtsaim omadus. Piiblis öeldakse lausa: „Jumal on armastus.” (1. Johannese 4:8.) Pole siis mingi ime, et Jehoovat nimetatakse ka õnnelikuks Jumalaks. (1. Timoteosele 1:11.) Meiegi oleme õnnelikud, kui püüame ilmutada Looja omadusi, eriti armastust. Efeslastele 5:1, 2 ütleb: „Võtke siis Jumal endale eeskujuks nagu armsad lapsed ja käige armastuse teel.”