Hüppa sisu juurde

Kuidas oma Piiblist kirjakohad üles leida

Kuidas oma Piiblist kirjakohad üles leida

Piibli raamatute nimekiri *

Raamatu nimi

Kirjutaja(d)

Kirjutamine lõpetatud

1. Moosese

Mooses

1513 e.m.a

2. Moosese

Mooses

1512 e.m.a

3. Moosese

Mooses

1512 e.m.a

4. Moosese

Mooses

1473 e.m.a

5. Moosese

Mooses

1473 e.m.a

Joosua

Joosua

u 1450 e.m.a

Kohtumõistjate

Saamuel

u 1100 e.m.a

Rutt

Saamuel

u 1090 e.m.a

1. Saamueli

Saamuel, Gaad, Naatan

u 1078 e.m.a

2. Saamueli

Gaad, Naatan

u 1040 e.m.a

1. Kuningate

Jeremija

580 e.m.a

2. Kuningate

Jeremija

580 e.m.a

1. Ajaraamat

Esra

u 460 e.m.a

2. Ajaraamat

Esra

u 460 e.m.a

Esra

Esra

u 460 e.m.a

Nehemja

Nehemja

p 443 e.m.a

Ester

Mordokai

u 475 e.m.a

Iiob

Mooses

u 1473 e.m.a

Laulud (Psalmid)

Taavet ja teised

u 460 e.m.a

Õpetussõnad

Saalomon, Agur, Lemuel

u 717 e.m.a

Koguja

Saalomon

e 1000 e.m.a

Ülemlaul

Saalomon

u 1020 e.m.a

Jesaja

Jesaja

p 732 e.m.a

Jeremija

Jeremija

580 e.m.a

Nutulaulud

Jeremija

607 e.m.a

Hesekiel

Hesekiel

u 591 e.m.a

Taaniel

Taaniel

u 536 e.m.a

Hoosea

Hoosea

p 745 e.m.a

Joel

Joel

u 820 e.m.a (?)

Aamos

Aamos

u 804 e.m.a

Obadja

Obadja

u 607 e.m.a

Joona

Joona

u 844 e.m.a

Miika

Miika

e 717 e.m.a

Nahum

Nahum

e 632 e.m.a

Habakuk

Habakuk

u 628 e.m.a (?)

Sefanja

Sefanja

e 648 e.m.a

Haggai

Haggai

520 e.m.a

Sakarja

Sakarja

518 e.m.a

Malaki

Malaki

p 443 e.m.a

Matteuse

Matteus

u 41 m.a.j

Markuse

Markus

u 60–65 m.a.j

Luuka

Luukas

u 56–58 m.a.j

Johannese

Apostel Johannes

u 98 m.a.j

Apostlite teod

Luukas

u 61 m.a.j

Roomlastele

Paulus

u 56 m.a.j

1. Korintlastele

Paulus

u 55 m.a.j

2. Korintlastele

Paulus

u 55 m.a.j

Galaatlastele

Paulus

u 50–52 m.a.j

Efeslastele

Paulus

u 60–61 m.a.j

Filiplastele

Paulus

u 60–61 m.a.j

Koloslastele

Paulus

u 60–61 m.a.j

1. Tessalooniklastele

Paulus

u 50 m.a.j

2. Tessalooniklastele

Paulus

u 51 m.a.j

1. Timoteosele

Paulus

u 61–64 m.a.j

2. Timoteosele

Paulus

u 65 m.a.j

Tiitusele

Paulus

u 61–64 m.a.j

Fileemonile

Paulus

u 60–61 m.a.j

Heebrealastele

Paulus

u 61 m.a.j

Jaakobuse

Jaakobus (Jeesuse vend)

e 62 m.a.j

1. Peetruse

Peetrus

u 62–64 m.a.j

2. Peetruse

Peetrus

u 64 m.a.j

1. Johannese

Apostel Johannes

u 98 m.a.j

2. Johannese

Apostel Johannes

u 98 m.a.j

3. Johannese

Apostel Johannes

u 98 m.a.j

Juuda

Juudas (Jeesuse vend)

u 65 m.a.j

Ilmutus

Apostel Johannes

u 96 m.a.j

Märkus. Mõne Piibli raamatu kirjutaja(d) ning lõpetamise aeg pole täpselt teada. Paljud aastaarvud on ligikaudsed. Lühend e tähendab „enne”, p „pärast” ning u „umbes”.

^ lõik 2 Enamikes piiblitõlgetes on Piibli 66 raamatut sellises järjekorras. See järjekord pandi paika 4. sajandil m.a.j.