Hüppa sisu juurde

NOORED KÜSIVAD

Mida peaksin tegema pärast ristimist? (1. osa) Ole aktiivne

Mida peaksin tegema pärast ristimist? (1. osa) Ole aktiivne

 Väärtuslikud asjad, nagu kodu või auto, vajavad tähelepanu ja hoolt. Samamoodi vajab tähelepanu ka sinu sõprussuhe Jehoovaga. Kuidas tugevdada oma sõprust Jehoovaga pärast ristimist?

 Uuri Jumala sõna

 Piibel ütleb: „Kandes vilja igas heas töös ja õppides teda järjest paremini tundma.” (Koloslastele 1:10.)

 Selgitus. Jätka piibli lugemist ja loetu üle mõtisklemist. (Laul 25:4; 119:97.)

 Raskused. Vahel võid tunda, et sul pole motivatsiooni ja võid arvata, et sa pole lihtsalt uurija tüüp.

 Lahendus. Uuri esmalt neid piibli teemasid, mis sind rohkem huvitavad. Otsusta, millal ja kui palju sa piiblit ja sellel põhinevaid väljaandeid uurid, siis pole see sulle koormaks. Sinu eesmärk võiks olla, et sa õpiksid oma loojat ja piiblit rohkem armastama. Siis on uurimine sulle nii kasulik kui ka nauditav. (Laul 16:11.)

 Soovitus. Et uurimisest oleks kasu, otsi endale vaikne ja rahulik koht.

 Mis sind veel aitaks?

 Palveta

 Piibel ütleb: „Ärge muretsege millegi pärast, vaid andke Jumalale palve ja anumisega teada kõik, mida te vajate, väljendades ka tänu.” (Filiplastele 4:6.)

 Selgitus. Suhtlus Jumalaga on kahepoolne. Sa kuulad teda, kui loed piiblit, ja räägid temaga, kui palvetad. Pea meeles, et võid palves rääkida nii oma vajadustest kui ka sellest, mille eest oled tänulik.

 Raskused. Vahel võid tunda, et palved on muutunud üksluiseks. Võib-olla isegi kahtled, kas Jehoova üldse kuulab su palveid. (Laul 10:1.)

 Lahendus. Märka päeva jooksul asju, mille eest sa võiksid palvetada. Kui sul pole kohe võimalik palvetada, jäta see mõte meelde sa võid sellest Jehoovaga hiljem rääkida. Ära mõtle ainult enda peale, palveta ka teiste eest. (Filiplastele 2:4.)

 Soovitus. Kui su palved tunduvad üksluised, räägi sellest Jehoovaga. Ta kuulab kõiki su muresid, ka neid, mis on seotud palvetamisega. (1. Johannese 5:14.)

 Mis sind veel aitaks?

 Räägi oma uskumustest teistele

 Piibel ütleb: „Jälgi ennast ja seda, kuidas sa õpetad. ... sest nõnda päästad sa nii enda kui ka need, kes sind kuulda võtavad.” (1. Timoteosele 4:16.)

 Selgitus. Kui räägid oma uskumustest teistele, saab ka sinu enda usk tugevamaks. See on midagi erilist, see võib mõjutada nii sinu kui ka nende elu, kes sind kuulevad.

 Raskused. Sa võid vahel tunda, et sul pole tahtmist kuulutada. Sul võib olla isegi hirm seda teha, eriti koolis.

 Lahendus. Ära lase negatiivsetel tunnetel oma elu mõjutada. Apostel Paulus kirjutas: „Aga kui ma ka teen seda [head sõnumit kuulutan] vastu tahtmist, on mulle ikkagi usaldatud majapidajaamet.” (1. Korintlastele 9:16, 17.)

 Soovitus. Kui su vanemad lubavad, otsi endale kuulutustöös osav mentor, kes sind juhendaks. (Õpetussõnad 27:17.)

 Mis sind veel aitaks?

 Osale koguduse koosolekutel

 Piibel ütleb: „Mõelgem üksteise peale, et võiksime õhutada üksteist armastusele ja headele tegudele, ning ärgem jätkem unarusse koguduse koosolekutel käimist.” (Heebrealastele 10:24, 25.)

 Selgitus. Me käime koosolekutel peamiselt seepärast, et seal Jehoovat teenida. Aga on veel kaks olulist põhjust. Esiteks julgustavad koosolekul vennad ja õed sind. Ja teiseks julgustab sinu kohalolek ja osavõtt neid. (Roomlastele 1:11, 12.)

 Raskused. Vahel võib sinu mõte koosolekul rändama minna. Samuti võib juhtuda, et koosolekul käimine hakkab sõltuma sellest, kui palju on sul kodutöid või muid tegemisi.

 Lahendus. Proovi käia kõigil koosolekutel, kuid ära jäta ka kooliasju unarusse. Püüa igal koosolekul midagi õppida ja anna ka vastuseid. Pärast koosolekut kiida vähemalt ühte venda või õde, kelle vastus või kõne sulle meeldis.

 Soovitus. Valmista koosolekuks ette. Laadi alla JW Library äpp ja vaata, millest järgmisel koosolekul juttu tuleb.

 Mis sind veel aitaks?