Hüppa sisu juurde

NOORED KÜSIVAD

Miks hoiduda jäljendamast meedia loodud kuvandeid? (2. osa) Poistele

Miks hoiduda jäljendamast meedia loodud kuvandeid? (2. osa) Poistele

 Mis on meedia loodud kuvand?

 Mõtle nende sõnade peale ja siis vasta järgmistele küsimustele.

1. veerg

2. veerg

mässumeelne

lugupidav

isekas

ustav

kangekaelne

hooliv

laisk

töökas

ükskõikne

vastutustundlik

valelik

aus

 1.   Millised omadused on tavaliselt teismelistel poistel, keda võib näha filmides, telesaadetes või reklaamides?

 2.   Milliste omaduste poolest soovid sina tuntud olla?

 Arvatavasti vastad sa esimesele küsimusele 1. veeru põhjal ja teisele küsimusele 2. veeru põhjal. Tore, kui sa nii vastad. Miks? Sest ilmselt ei sarnane tüüpilised poisid ja mehed, keda meedias kujutatakse, sellega, kes sa tegelikult oled või kes sinust võiks saada. Mõelgem sellele.

 •   Meedias kujutakse poisse ja mehi tihti vägivaldsete ja mässumeelsetena. Ühes poiste loomust käsitlevas raamatus öeldakse, et kõige populaarsemad mehed telesaadetes, filmides ja spordimaailmas on „füüsiliselt tugevad ja rõhutatult agressiivsed ... Sõnum on see, et lahe on olla kangekaelne ja mässumeelne.” („Why Boys Don’t Talk — and Why It Matters”.)

   Mõtteainet. Kas agressiivne hoiak aitab sul saada paremaks sõbraks, töökaaslaseks või abikaasaks? Kui keegi sinuga norib, siis mis nõuab enam tugevust — kas samaga vastamine või viha ohjeldamine? Kumb neist näitab seda, et oled tõeline mees?

   Piibel ütleb: „Kes ei vihastu kergesti, on parem kui kangelane, kes suudab end valitseda, on parem kui linna vallutaja.” (Õpetussõnad 16:32.)

  Kui talitsed oma iseloomu, oled sõdalasestki tugevam

 •   Meedias kujutatakse mehi seksisõltlastena. „Filmides ja telesaadetes vahetavad poisid tüdrukuid tihedamini kui sokke,” ütleb 17-aastane Chris. 18-aastane Gary lisab: „Tüüpiline poiss meedias on seksihull.” Näiteks on filme, mis loovad pildi, otsekui oleks noore mehe ainsaks elusihiks pidutseda, juua ja seksida.

   Mõtteainet. Kas sina tahaksid endale sellist mainet? Kas tõeline mees kohtleb naisi seksiobjektidena või hoopis suhtub neisse lugupidavalt?

   Piibel ütleb: „Igaühel teist tuleks hoida oma keha pühana ja au sees, mitte olla talitsematu, ihar.” (1. Tessalooniklastele 4:4, 5.)

 •   Meedia kujutab poisse vastutustundetutena. Populaarsetes filmides ja telesarjades kujutatakse teismelisi poisse tihtipeale logardite ja saamatutena. Võib-olla just seepärast ei usu mõned täiskasvanud eriti poiste võimekusse. Varem tsiteeritud Gary tõdeb: „16-aastasena oli mul raske tööd leida, sest minu kandi firmaomanikud soovisid palgata vaid naisi. Nende arvates olid kõik poisid vastutustundetud või ebausaldatavad.”

   Mõtteainet. Kas tõesti kõik teismelised poisid on vastutustundetud ja ebausaldatavad? Kuidas saad sa näidata, et oled teistsugune?

   Piibel ütleb: „Keegi ei peaks suhtuma sinusse su nooruse tõttu üleolevalt. Ole ustavatele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus ja kõlbelises puhtuses.” (1. Timoteosele 4:12.)

 Mida oleks hea teada?

 •   Meedia võib avaldada sulle väga tugevat mõju. Näiteks võib meedia tekitada sinus tunde, et sa pead järgima viimast moodi, et olla popp. „Reklaamid näitavad, kuidas teatud tüübid kannavad lahedaid riideid ja kuidas tüdrukud on nende järele hullud,” räägib 17-aastane Colin. „See tekitab soovi minna ja osta endalegi need riided. Olen seda nii mõnigi kord teinud.”

   Mõtteainet. Kas see, kuidas sina riietud, peegeldab su tegelikku olemust või on sinust saanud teiste kopeerija? Kes tegelikult sellest kasu lõikab, kui raiskad raha viimastele moeröögatustele?

   Piibel ütleb: „Ärge laske enam sellel ajastul end vormida.” (Roomlastele 12:2.)

 •   Tüdrukutele ei meeldi teiste kopeerijad. Mõtle sellele, mida mõned neist on öelnud.

  •  „Mina eelistaksin poissi, kes jääb iseendaks, mitte sellist, kes tunneb end ebakindlalt ja püüab kõigest hingest teistele muljet avaldada. Poiss, kes sellega üle pingutab, muutub tegelikult naeruväärseks.” (Anna)

  •  „Reklaamijad tekitavad poistes tunde, et neil peaksid olema just sellised asjad või just selline välimus, et tüdrukutele meeldida. Aga vanemaks saades vaatavad tüdrukud sellistest asjadest kaugemale. Nad panevad hoopis tähele inimese seesmist mina ja seda, kuidas ta teisi kohtleb. Näiteks meeldib tüdrukutele, kui poisid on ausad ja ustavad.” (Danielle)

  •  „Tihtilugu on „unistuste kutt” ennast täis ja mina küll ei taha sellistega tegemist teha. Ta võib olla maailma kõige parema välimusega poiss, aga kui tema isiksus ei vasta ta välimusele, muudab see ta ebameeldivaks.” (Diana)

   Mõtteainet. Piiblis öeldakse noore Saamueli kohta, et ta „sirgus suuremaks ja meeldis üha enam nii Jehoovale kui ka inimestele”. (1. Saamueli 2:26.) Milliste omaduste kallal oleks sul tarvis tööd teha, et sinulgi oleks selline maine?

   Piibel ütleb: „Olge mehised.” (1. Korintlastele 16:13.)

 Mida saad ette võtta?

 •   Kahtle meediakuvandites. Pane tähele järgmist Piibli seisukohta: „See, mis on maailmale omane — patused ihad, silmahimu ja varaga uhkeldamine –, ei lähtu Isast, vaid maailmast.” (1. Johannese 2:16.)

   Seda kõike tõstabki meedia esile ning kujutab igati normaalsena. Niisiis, õpi kahtlema selles, mida sulle näidatakse. Tihtilugu on selle taga vaid ärimehed, kelle eesmärk on raha teha.

 •   Leia oma tee. Piibel ütleb: „Riietuge uude isiksusse, mis uueneb sedamööda, kuidas te Jumalat tundma õpite, ja peegeldab üha rohkem oma looja olemust”, aga mitte sellist olemust, mida reklaamib meedia. (Koloslastele 3:10.)

   Et seda nõuannet oleks kergem järgida, mõtle veel kord omadustele artikli alguses — omadustele, mille poolest sooviksid olla tuntud. Miks mitte asuda tööle, et neid omadusi endas arendada või nende arendamist jätkata?

 •   Otsi häid eeskujusid. „Kes tarkadega läbi käib, saab targaks,” tõdeb Piibel. (Õpetussõnad 13:20.) Millised mehed, keda sina oma elus oled kohanud, on osutunud targaks? Ehk on selliseid su oma peres, näiteks su isa või su onu. Lisaks võivad nendeks olla küpsed sõbrad või tuttavad. Jehoova tunnistajate kogudustes on palju mehi, kellest tasub eeskuju võtta. Ka Piiblist leiad jäljendamist väärt mehi, nende hulgas Tiituse, kes andis noortele head eeskuju. (Tiitusele 2:6–8.)

   Soovitus. Vaata piibliteemalist raamatut „Jäljenda nende usku”, kus leidub hulgaliselt suurepäraseid eeskujusid meestele, näiteks Aabel, Noa, Aabram, Saamuel, Eelija, Joona, Joosep ja Peetrus.