Hüppa sisu juurde

NOORED KÜSIVAD

Loomine või evolutsioon? (2. osa) Miks evolutsioonis kahelda?

Loomine või evolutsioon? (2. osa) Miks evolutsioonis kahelda?

Alex on segaduses. Ta on alati uskunud Jumalat ja loomist. Aga täna lausus bioloogiaõpetaja veendunult, et evolutsioon on fakt, et selle toimumist on tõestanud usaldusväärsed teadusuuringud. Alex ei taha paista rumal. „Kui teadlased on tõestanud, et evolutsioon tõesti toimus, siis kes olen mina, et seda kahtluse alla seada,” mõtleb ta.

 Kas tuleb tuttav ette? Võib-olla oled sinagi kogu elu uskunud Piibli sõnu „Alguses lõi Jumal taevad ja maa”. (1. Moosese 1:1.) Viimasel ajal on aga üritatud sind uskuma panna, et loomist pole olnud ja et faktid toetavad just evolutsiooni. Kas sa peaksid seda uskuma? Kas on põhjusi evolutsioonis kahelda?

 Kaks põhjust evolutsioonis kahelda

 1.   Teadlased pole evolutsiooni puudutavates küsimustes ühel meelel. Aastakümnetepikkusest uurimisest hoolimata pole teadlased leidnud evolutsioonile sellist selgitust, millega nad kõik nõustuksid.

   Mõtteainet. Kui isegi teadlaste vahel on evolutsiooni suhtes lahkarvamusi — ja nemad peaksid olema ju asjatundjad –, siis kas sinul oleks vale selle teooria paikapidavuses kahelda? (Laul 10:4.)

 2.   Sellel, mida sa usud, on tähtsust. „Kui elu tekkis juhuse tõttu, siis pole meie elul ega millelgi universumis erilist mõtet,” lausub noormees nimega Zachary. Tema öeldus on iva. Tõepoolest, kui me oleme tulnud olemasollu evolutsiooni tulemusena, siis pole meie elul mingit kestvat eesmärki. (1. Korintlastele 15:32.) Kui me aga oleme loodud, võime leida rahuldava selgituse elu eesmärgi ja tuleviku kohta. (Jeremija 29:11.)

   Mõtteainet. Kuidas tõe teadmine evolutsiooni ja loomise kohta sulle kasuks tuleb? (Heebrealastele 11:1.)

 Kaalu läbi järgmised väited.

 VÄIDE: universum ja kõik, mis selles on, tuli olemasollu suure paugu tagajärjel.

 •   Kes või mis suure paugu põhjustas?

 •   Mis on loogilisem, kas see, et kõik on tekkinud eimillestki, või see, et kõik on saanud alguse millestki või kellestki?

 VÄIDE: inimene põlvneb loomadest.

 •   Kui inimene põlvneb loomadest — näiteks ahvidest –, miks on siis inimeste ja ahvide intellektuaalsete võimete vahel tohutu suur erinevus? a

 •   Miks on ka kõige „lihtsamad” eluvormid hämmastavalt keerulised? b

 VÄIDE: evolutsioon on fakt.

 •   Kas inimene, kes seda väidab, on ise tõendeid uurinud?

 •   Kas pole tõsi, et paljud usuvad evolutsiooni lihtsalt sellepärast, et neile on öeldud, et kõik arukad inimesed usuvad seda?

a On väidetud, et inimesed on ahvidest intelligentsemad seetõttu, et neil on suurem aju. See väide pole aga põhjendatud. Vaata brošüürist „Elu päritolu. Viis vältimatut küsimust” lk 28.

b Vaata brošüürist „Elu päritolu. Viis vältimatut küsimust” lk 8–12.