Hüppa sisu juurde

NOORED KÜSIVAD

Loomine või evolutsioon? (1. osa) Miks uskuda Jumalasse?

Loomine või evolutsioon? (1. osa) Miks uskuda Jumalasse?

 Loomine või evolutsioon?

 Kas sa usud, et Jumal on kõige Looja? Kui jah, siis pole sa ainus. Paljud noored (ja täiskasvanudki) on sinuga sama meelt. Kuid on ka neid, kes arvavad, et elu ja universum on tekkinud iseenesest, ilma kõrgema olendi abita.

 Kas sa teadsid? Nii ühe kui ka teise seisukoha pooldajad võivad ilma pikemalt mõtlemata öelda, mida nad usuvad, kuid paljud neist ei tea tegelikult, miks nad seda usuvad.

  •   Mõned usuvad loomisse vaid seetõttu, et nii on neile kirikus õpetatud.

  •   Paljud usuvad evolutsiooni vaid seetõttu, et nii on neile koolis õpetatud.

 See artiklisari aitab tugevdada sinu usku loomisse ning selgitada seda ka teistele. Esmalt mõtle järgnevale.

 Miks ma usun Jumalasse?

 Miks on see küsimus tähtis? Sest Piibel õhutab meid kasutama oma mõistust, „oma mõtlemisvõimet” (Roomlastele 12:1). See tähendab, et sinu usk Jumalasse ei tohiks rajaneda pelgalt

  •  emotsioonidel (Mul lihtsalt on selline tunne, et peab olema mingi kõrgem jõud.)

  •  teiste mõjutusel (Ma elan religioosses ühiskonnas.)

  •  kellegi survel (Vanemad õpetasid, et pean uskuma Jumalasse — või muidu ...)

 Sa peaksid hoopis olema Jumala olemasolus ise veendunud ning sinu usk peaks olema põhjendatud.

 Niisiis, mis veenab sind Jumala olemasolus? Tööleht „Miks ma usun Jumalasse?” aitab sul oma veendumust tugevdada. Abiks võib olla ka see, kui loed, mida teised noored on sellele küsimusele vastanud.

 „Kui õpetaja koolis selgitab, kuidas meie keha toimib, ei teki mul Jumala olemasolu suhtes kahtluse kübetki. Isegi kõige pisemal keha osal on oma ülesanne ning ta täidab seda ilma, et meil sellest aimugi oleks. Inimkeha on lihtsalt hämmastav!” (Teresa)

 „Pilvelõhkujat, kruiisilaeva või autot nähes mõtlen ma, kes on selle ehitanud. Auto valmistamiseks on vaja mõistusega inimest, sest selleks, et auto edasi liiguks, peavad paljud pisidetailid kõik koos töötama. Ja kui juba autodel on kavandaja, mis siis veel inimestest rääkida.” (Richard)

 „Kui mõelda sellele, et isegi inimkonna helgematel peadel on võtnud universumi pisemastki osast arusaamine sadu aastaid, siis väide, et sellise universumi loomine ei vajanud mõistust, on täiesti ebaloogiline!” (Karen)

 „Mida rohkem ma teadust õppisin, seda vähetõenäolisem evolutsioon tundus. Ma mõtlesin looduses valitsevale matemaatilisele täpsusele ja inimese unikaalsusele, muuhulgas meie vajadusele mõista, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Evolutsiooniteaduses püütakse kõike selgitada animalistlike terminitega, ent sellega pole kunagi suudetud põhjendada, miks on inimesed ainulaadsed. Minu arust nõuab evolutsiooni uskumine suuremat usku kui uskumine Loojasse.” (Anthony)

 Oma uskumuste selgitamine

 Mida teha, kui sinu klassikaaslased naeravad su üle, sest usud midagi, mida silmaga pole võimalik näha? Või kui nad ütlevad, et teadus on „tõestanud” evolutsiooni paikapidavust?

 Esiteks, ole kindel selles, millesse sa usud. Sa ei pea kartma ega häbi tundma (Roomlastele 1:16). Pea meeles järgnevat.

  1.   Sa pole üksi — paljud inimesed usuvad Jumalat. Nende hulka kuuluvad ka kõrgelt haritud inimesed, oma ala spetsialistid. Näiteks usuvad Jumala olemasollu mitmed teadlased.

  2.   Kui keegi väidab, et ta ei usu Jumalasse, siis mõnikord tähendab see tegelikult seda, et ta lihtsalt ei mõista Jumalat. Selle asemel et tuua tõendeid oma seisukoha kinnitamiseks, esitavad nad küsimusi, nagu „Kui Jumal on olemas, siis miks ta lubab kannatusi?”. Ehk teisisõnu, nad suhtuvad küsimusse, mida peaks võtma mõistusega, emotsionaalselt.

  3.   Inimestel on „vaimsed vajadused” (Matteuse 5:3). See hõlmab ka vajadust uskuda Jumalasse. Seega, kui keegi ütleb, et ta ei usu Jumalasse, peaks hoopis tema — mitte sina — selgitama, kuidas ta sellisele järeldusele jõudis (Roomlastele 1:18—20).

  4.   Jumalasse uskuda on täiesti mõistlik. See on kooskõlas tõestatud faktiga, et elu ei saa tekkida iseenesest. Pole olemas ühtki tõendit, mis toetaks ideed, et elu saab tekkida elutust ainest.

 Mida aga vastata, kui keegi seab sinu usu Jumalasse kahtluse alla? Järgnevalt toome ära mõned võimalused.

 Kui keegi ütleb: „Jumalasse usuvad ainult harimatud inimesed.”

 Võiksid vastata: „Kas sinu meelest peab see arvamus tõesti paika? Mina nii ei arva. Näiteks ühest uuringust, milles osales enam kui 1600 professorit mitmest eliitülikoolist, selgus, et kolmandik küsitletuist ei pidanud ennast ateistiks ega agnostikuks. a Kas neid professoreid võiks pidada rumalateks pelgalt seetõttu, et nad usuvad Jumalasse?”

 Kui keegi ütleb: „Kui Jumal on olemas, siis miks on maailmas nii palju kannatusi?”

 Võiksid vastata: „Kas sa pead silmas, et on raske mõista, kuidas Jumal tegutseb, või õigupoolest, miks ta ei tegutse? [Lase vastata.] Olen leidnud küsimusele, miks on nii palju kannatusi, ammendava vastuse. Et seda vastust mõista, oleks hea uurida mõningaid Piibli õpetusi. Kas sa tahaksid selle kohta rohkem teada saada?”

 Selle artiklisarja järgmises artiklis arutame, miks võib öelda, et evolutsiooniteooria ei paku rahuldavat selgitust meie olemasolu kohta.

a Allikas: Social Science Research Council, „Religion and Spirituality Among University Scientists,” Elaine Howard Ecklund, 5. veebruar 2007.