Hüppa sisu juurde

NOORED KÜSIVAD

Kuidas saab Piibel mind aidata? (2. osa) Loe Piiblit mõnuga

Kuidas saab Piibel mind aidata? (2. osa) Loe Piiblit mõnuga

 „Piibli lugemine võib tunduda igav, kui sa ei tea, kuidas seda lugeda,” sõnab hilises teismeeas Will.

 Kas tahaksid teada saladust, kuidas Piiblit mõnuga lugeda? Kui tahaksid, siis loe seda artiklit.

 Ärata piiblilood ellu

 Muuda lugemine enda jaoks põnevaks. Võid proovida järgmist.

 1.   Vali välja piiblilugu, mida tahaksid sügavamalt uurida. Võid valida näiteks mõne sündmuse või katkendi evangeeliumist või mõne loo piibli lavastusliku lugemise rubriigist saidilt jw.org.

 2.   Loe lugu läbi. Võid lugeda seda omaette või koos sõprade ja pereliikmetega. Üks inimene võib lugeda jutustaja rolli ja teised piiblitegelaste osi.

 3.   Proovi ühte või mitut järgmist soovitust.

  •   Joonista loole illustratsioonid või süžeekavand – visandite seeria, mis illustreerib loo sündmuste käiku. Kirjuta iga pildi alla, mis stseenis toimub.

  •   Koosta skeeme. Kui loed näiteks mõnest Jumalale ustavast piiblitegelasest, siis märgi skeemile selle tegelase omadused ja teod ning Jehoovalt saadud õnnistused ning ühenda need joontega.

  •   Tee piibliloost reportaaž. Jaga sündmuse kohta infot eri vaatenurgast ning intervjueeri peategelasi ja pealtnägijaid.

  •   Kui valisid loo, mille tegelane langetas rumala otsuse, siis kujuta ette, kuidas oleks võinud lugu lõppeda, kui ta oleks teinud teistsuguse otsuse. Võtame näiteks loo, kus Peetrus salgas Jeesuse. (Markuse 14:66–72.) Mida oleks võinud Peetrus selles keerulises olukorras teisiti teha?

  •   Kui sind tabab inspiratsioonipuhang, siis kirjuta piibliloo põhjal näidend. Pane kirja ka see, mida võib loost õppida. (Roomlastele 15:4.)

   Sinagi võid piiblilood enda jaoks ellu äratada!

 Otsi aardeid

 Detaile uurides võid avastada piibliloost aardeid. Mõnikord võib vaid ühel või kahel sõnal olla eriline tähendus.

 Võrdle näiteks piiblitekste Matteuse 28:7 ja Markuse 16:7.

 •   Miks lisas Markus sõnad „ning Peetrusele”, kui ta rääkis nendest, kellele Jeesus end ilmutab?

 •  Vihje. Markus ei olnud nende sündmuste pealtnägija. Tõenäoliselt kuulis ta seda lugu Peetruse käest.

 •  Aare. Miks julgustas Peetrust see, et Jeesus tahtis teda jälle näha? (Markuse 14:66–72.) Millest oli näha, et Jeesus on Peetrusele tõeline sõber? Kuidas saad sina Jeesust jäljendada ja olla teistele ustav sõber?

 Kui sa äratad piiblilood ellu ja otsid neist aardeid, võid Piiblit tõepoolest mõnuga lugeda.