Hüppa sisu juurde

NOORED KÜSIVAD

Kui vastutustundlik ma olen?

Kui vastutustundlik ma olen?

 Analüüsi ennast

 •  Ma olen ... alati; enamasti; mõnikord; või mitte kunagi

  •  aus

  •  usaldusväärne

  •  täpne

  •  töökas

  •  korralik

  •  abivalmis

  •  õiglane

  •  lugupidav

  •  hooliv

 •   Missugune neist on sinu tugevaim külg?

   Jätka selle omaduse arendamist (Filiplastele 3:16).

 •   Millise omaduse kallal oleks sul kõige enam vaja tööd teha?

 Järgmised mõtted aitavad sul selles vallas areneda.

 Mida tähendab olla vastutustundlik?

 Vastutustundlik inimene täidab oma kohustusi nii kodu, kooli kui ka ühiskonna ees. Ta mõistab, et tal tuleb oma tegude eest vastutada. Seega, kui ta teeb vea, tunnistab ta seda, palub vabandust ning püüab oma eksimust heastada.

 Piibel ütleb: „Igaühel on kanda omaenese kandam” (Galaatlastele 6:5).

 Miks ma peaksin olema vastutustundlik?

  Vastutustundlik inimene kasutab oma võimeid targalt ning tõenäoliselt suhtutakse temasse austusega. Samuti koheldakse teda kui täiskasvanut ning talle antakse rohkem vabadust ja eeliseid.

 Piibel ütleb: „Kui näed meest, kes oma töös on tubli, siis on ta koht kuningate ... teenistuses!” (Õpetussõnad 22:29).

  Vastutustundlik inimene on tavaliselt helde ning tõenäoliselt on tal palju häid sõpru.

 Piibel ütleb: „Andke jätkuvalt, ja inimesed annavad teile” (Luuka 6:38).

  Vastutustundlik inimene tunneb heameelt kordaminekute üle ning see kasvatab temas enesekindlust.

 Piibel ütleb: „Igaüks tehku kindlaks, milline on tema enda tehtud töö, ja siis on tal põhjust olla rõõmus üksnes enda üle” (Galaatlastele 6:4).

 Kuidas olla vastutustundlikum?

 Sellele küsimusele vastuse saamiseks pane tähele järgmisi mõtteid. Milline neist kirjeldab kõige paremini sinu olukorda?

 „On ääretult tüütu, et mind koheldakse kui last, kes peab iga tunni tagant oma tegemistest emmele-issile aru andma.” (Kerri)

 „Mu vanematel pole tavaliselt midagi selle vastu, kui ma sõpradega välja lähen.” (Richard)

 „Kui näen, mida teistel minuvanustel teha lubatakse, ei saa ma aru, miks mu vanemad mind keelavad?” (Anne)

 „Mu vanemad lubavad mul põhimõtteliselt kõike teha. Olen neile väga tänulik, et nad mind nii palju usaldavad.” (Marina)

 Kokkuvõtteks. Mõnel noorel on rohkem vabadust kui teisel. Miks on see nii?

 Elu tõsiasi. Sinu vabadus sõltub tavaliselt sellest, kui usaldusväärne sa oled.

 Näiteks pane tähele, mida ütlevad kaks eelnevalt tsiteeritud noort.

 Richard: „Mingil ajal kahtlesid mu vanemad, kas ma ikka suudan suuremat vabadust õigesti kasutada. Kuid nüüd nad usaldavad mind, kuna olen oma vabadust kasutanud vastutustundlikult. Ma ei valeta neile, kui nad küsivad, kellega ja kuhu ma lähen. Tegelikult räägin neile juba ise, mis mul plaanis on, ilma et nad seda küsima peaksid.”

 Marina: „Olen oma elu jooksul vanematele kaks korda valetanud ja mõlemal korral jäin vahele. Pärast seda olen nendega alati aus olnud. Näiteks annan neile oma tegemistest täpselt teada ning väljas olles helistan neile aeg-ajalt. Nüüd usaldavad nad mind palju rohkem.”

Mille sead sina ettepoole — kodutööd või meelelahutuse?

 Kas sa soovid, et sind koheldaks samamoodi nagu Richardit ja Marinat? Sel juhul analüüsi end järgmiste küsimuste abil.

KODUNE ELU

 •   Kas sa teed kodutööd korralikult ära?

 •   Kas sa pead kinni kojutulekuaegadest?

 •   Kas sa oled oma vanemate ja õdede-vendade vastu lugupidav?

 Kas sul oleks vaja mõnes valdkonnas edeneda? Kui jah, siis millises?

 Piibel ütleb: „Kuulake oma vanemate sõna” (Efeslastele 6:1).

KOOL

 •   Kas sa teed oma kodused ülesanded ära õigeks ajaks?

 •   Kas sa püüad saada paremaid hindeid?

 •   Kas sul on head õpiharjumused?

 Kas sul oleks vaja mõnes valdkonnas edeneda? Kui jah, siis millises?

 Piibel ütleb: „Tarkus on kaitseks” (Koguja 7:12, UM). Hea haridus aitab sul tarkust omandada.

MAINE

 •   Kas sa oled oma vanemate ja ka teiste inimestega aus?

 •   Kas sa kasutad raha vastutustundlikult?

 •   Kas sul on usaldusväärse inimese maine?

 Kas sul oleks vaja mõnes valdkonnas edeneda? Kui jah, siis millises?

 Piibel ütleb: „Teil tuleb ... riietuda uue isiksusega” (Efeslastele 4:23, 24). Sul on võimalik oma iseloomu ja mainet parandada.

 Soovitus. Vali üks valdkond, milles soovid end parandada. Räägi nendega, kes on selles vallas tublid, ning küsi, mida nemad sul teha soovitaksid. Pane kirja konkreetsed mõtted, kuidas end parandada, ning jälgi oma edenemist ühe kuu jooksul. Märgi üles õnnestumised ja tagasilöögid. Kuu lõpus tee oma edenemisest kokkuvõte.