Hüppa sisu juurde

NOORED KÜSIVAD

Kas homoseksuaalsus on vale?

Kas homoseksuaalsus on vale?

 „Teismelisena oli minu jaoks kõige raskem see, et mind tõmbas samast soost inimeste poole. Mõtlesin, et see läheb üle, kuid need tunded painavad mind üha.” (David, 23)

 David on kristlane, kes soovib Jumalale meeldida. Kas see on võimalik, kui ta tunneb tõmmet samast soost inimeste vastu? Mida Jumal homoseksuaalsusest arvab?

 Mida ütleb Piibel?

 Suhtumine homoseksuaalsusse on kultuuriti erinev ja muutub ka ajas. Kuid kristlasi ei juhi avalik arvamus ja neid ei kanta „siia-sinna igas õpetusetuules”. (Efeslastele 4:14.) Nende suhtumine homoseksuaalsesse käitumisse (nagu igasse muussegi käitumisse) lähtub alati Piiblis toodud nõuetest.

 Piibli seisukoht homoseksualismi suhtes on selge. Jumala sõna ütleb:

  •  „Sa ei tohi magada mehega, nii nagu magatakse naisega.” (3. Moosese 18:22.)

  •  „Jumal [on] andnud nad nende südame kõlvatute ihade võimusesse. ... Naised on vahetanud loomulikud seksuaalsuhted loomuvastaste vastu.” (Roomlastele 1:24, 26.)

  •  „Ärge petke end. Hoorajad, ebajumalakummardajad, abielurikkujad, mehed, kes lubavad end homoseksuaalidel ära kasutada, homoseksuaalid, vargad, ahnitsejad, joodikud, teiste halvustajad ja väljapressijad ei päri Jumala kuningriiki.” (1. Korintlastele 6:9, 10.)

 Jumalal on üks mõõdupuu kõikidele inimestele, tundku nad iha samasooliste või vastassoost inimeste vastu. Tõsiasi on, et igaühel tuleb ennast talitseda, kui väärad ihad sunnivad teda tegutsema viisil, mis on Jumalale vastumeelne. (Koloslastele 3:5.)

 Kas see tähendab ... ?

 Kas see tähendab, et Piibel õhutab vihkamist geide vastu?

 Ei, Piibel ei õhuta viha ühegi inimese vastu, olgu ta gei või mitte. Pigem ütleb Piibel, et peaksime taotlema „rahu kõigi inimestega”, olenemata nende elustiilist. (Heebrealastele 12:14.) Homoseksuaalide türanniseerimine, nende vastu suunatud vihakuriteod ja nende muul moel tagakiusamine on seega vale.

 Kas see tähendab, et kristlased peaksid seisma vastu seadustele, mis lubavad samasooliste abielu?

 Piibel näitab, et Jumala mõõdupuu järgi on abielu ühe mehe ja ühe naise vaheline liit. (Matteuse 19:4–6.) Vaidlused samasooliste abieluõiguse teemal on pigem poliitiline, mitte moraaliküsimus. Piibel käsib kristlastel jääda poliitiliselt erapooletuks. (Johannese 18:36.) Kui riigid kehtestavad samasooliste abielu või homoseksuaalset käitumist reguleerivaid seadusi, ei võta kristlased sõna ei poolt ega vastu.

 Aga mida teha, kui ... ?

 Aga mida teha, kui keegi on homoseksuaal? Kas ta võib muutuda?

 Jah, fakt on, et esimesel sajandil mõned muutsid end. Pärast seda, kui Piibel ütleb, et homoseksuaalid ei päri Jumala kuningriiki, jätkab see: „Ometi olid mõned teist sellised.” (1. Korintlastele 6:11.)

 Kas see tähendab, et homoseksuaalsed suhted lõpetanud inimene ei tunne enam mingit tõmmet oma endise elustiili poole? Ei tähenda. Piibel ütleb: „Riietuge uude isiksusse, mis uueneb sedamööda, kuidas te Jumalat tundma õpite.” (Koloslastele 3:10.) Muutumine on pidev protsess.

 Aga mida teha, kui keegi, kes soovib järgida Jumala norme, kogeb ikka ja jälle homoseksuaalseid ihasid?

 Nii nagu muude ihade puhul, nii võib inimene ka nende ihade puhul teha valiku, et ta ei toida neid ega anna neile järele. Piibel kinnitab: „Laske Jumala vaimul end juhtida, siis te ei täida patusele loomusele omaseid soove.” (Galaatlastele 5:16.)

 Pane tähele, et see kirjakoht ei ütle, nagu poleks inimesel patusele loomusele omaseid soove. Kuid korrapärane Piibli uurimine ja palvetamine annavad jõudu sellistele soovidele vastu seista.

 Artikli alguses mainitud David nägi, et see on tõsi – eriti kui oli kõnelnud oma heitlustest oma kristlikele vanematele. Ta ütleb: „Mu õlult langes tohutu koorem, ja ilmselt oleksin ma teismeiga rohkem nautinud, kui oleksin rääkinud vanematega juba varem.”

 Kui järgime Jehoova mõõdupuid, oleme õnnelikumad. Need, kes seda teevad, veenduvad, et Jehoova mõõdupuud „on õiglased, need rõõmustavad südant” ja „nendest kinnipidamine toob suure tasu”. (Laul 19:8, 11.)