Me võime paluda Jehoovat ükskõik kus ja ükskõik millal ning ta kuuleb meid.