Pärast seda, kui oled laulnud laulu number 93, värvi see tööleht ära. Seejärel õpi pähe piiblitekst Laul 133:1, et sul oleks meeles, miks on koosolekutel käimine nii oluline.