Laadi see tegevusleht alla, prindi välja, joonista pilt lõpuni ja seejärel vasta küsimustele koos perega.