Hüppa sisu juurde

Kuidas end seksuaalse ahistamise eest kaitsta?

Kuidas end seksuaalse ahistamise eest kaitsta?

Piibli vastus

Vaadelgem mõningaid kasulikke nõuandeid, mis põhinevad Piibli tarkusel.

  1. Ole ametlik. Käitu töökaaslastega meeldivalt ja lugupidavalt, kuid väldi sellist sõbralikkust, mis võib jätta neile mulje nagu sulle meeldiks seksuaalne tähelepanu (Matteuse 10:16; Koloslastele 4:6).

  2. Riietu sündsalt. Provotseerivate riiete kandmine edastab vale sõnumi. Piibel soovitab, et oleksime riietuse valikul „tagasihoidlikud ja terve mõistusega” (1. Timoteosele 2:9).

  3. Vali sõpru targalt. Kui veedad aega seltskonnas, kus flirtimist ja seksuaalseid lähenemiskatseid sallitakse või isegi soositakse, käitutakse sinuga tõenäoliselt samamoodi (Õpetussõnad 13:20).

  4. Väldi sündsusetuid vestlusi. Lahku seltskonnast, kui vestlus muutub „rumalaks jutuks” või hakatakse rääkima „roppe nalju” (Efeslastele 5:4).

  5. Väldi ohtlikke olukordi. Näiteks, kui keegi teeb sulle ettepaneku jääda töö juurde pärast tööaega, kuigi selleks puudub mõjuv põhjus, siis näe selles ohtu (Õpetussõnad 22:3).

  6. Ole kindel ja otsekohene. Kui sind seksuaalselt ahistatakse, ütle ahistajale selge sõnaga, et selline käitumine on sulle vastuvõtmatu (1. Korintlastele 14:9). Sa võid näiteks öelda: „Sa puudutad mind pidevalt. See ei meeldi mulle. Palun lõpeta!” Sa võid ahistajale ka kirja teel selgitada, millisesse olukorda ta sind pani, kuidas sa end tundsid ja millist edasist käitumist sa temalt ootad. Väljenda selgelt, et sinu seisukoht põhineb sinu moraalsetel ja usulistel veendumustel (1. Tessalooniklastele 4:3—5).

  7. Otsi abi. Kui ahistamine jätkub, räägi sellest usaldusväärsele sõbrale, pereliikmele, töökaaslasele või kellelegi, kel on ahistamisohvrite aitamises kogemusi (Õpetussõnad 27:9). Paljud seksuaalse ahistamise ohvrid on saanud tuge palvetamisest. Isegi kui sa pole varem palvetanud, võid olla kindel, et „kogu lohutuse Jumal” Jehoova suudab sind aidata (2. Korintlastele 1:3).

Seksuaalne ahistamine töökohal on probleem, millega seisavad silmitsi paljud, kuid Piiblist võib leida abi.