Hüppa sisu juurde

Kas Saatan saab inimesi oma kontrolli alla võtta?

Kas Saatan saab inimesi oma kontrolli alla võtta?

Piibli vastus

 Saatan ja deemonid mõjutavad inimkonda sedavõrd palju, et Piibel ütleb: „Kogu maailm on Kurja võimuses” (1. Johannese 5:19). Piibel näitab, milliseid meetodeid Saatan inimeste mõjutamiseks kasutab.

  •   Pettus. Piibel ergutab kristlasi seisma „kuradi salanõude vastu” (Efeslastele 6:11, P 1997). Üheks tema salanõuks on inimesi petta, pannes nad uskuma, et tema käsilased on tegelikult Jumala teenijad (2. Korintlastele 11:13—15).

  •   Spiritism. Saatan eksitab inimesi meediumite, tulevikukuulutajate, ennustajate ja astroloogide kaudu (5. Moosese 18:10—12). Uimastite tarvitamine, hüpnoos ja meditatsioonitehnikad, mis tühjendavad mõistuse mõtetest, võivad samuti viia selleni, et inimene satub deemonite kontrolli alla (Luuka 11:24—26).

  •   Valereligioon. Religioonid, mis õpetavad valeõpetusi, eksitavad inimesi Jumala käske eirama (1. Korintlastele 10:20). Piibel nimetab niisuguseid õpetusi „deemonite õpetusteks” (1. Timoteosele 4:1).

  •   Meelevalda võtmine. Piiblis on kirjas juhtumeid, mil kurjad vaimud võtsid inimesed oma meelevalda. Deemonitest vaevatud inimesed jäid mõnel juhul pimedaks, tummaks või hakkasid ennast koguni vigastama (Matteuse 12:22; Markuse 5:2—5).

Kuidas Saatana mõju vältida?

 Me ei pea elama pidevas hirmus deemonite kontrolli alla sattuda, sest Piibel õpetab, kuidas Saatanale edukalt vastu seista.

  •   Õpi Saatana meetodeid tundma, siis pole sa „teadmatuses tema võtete suhtes” (2. Korintlastele 2:11).

  •   Õpi Piiblit tundma ja rakenda saadud teadmisi ellu. Piibli põhimõtete järgi elamine kaitseb sind Saatana mõju eest (Efeslastele 6:11—18).

  •   Vabane kõigist deemonite tegevusega seotud asjadest (Apostlite teod 19:19). Nende hulka kuuluvad näiteks muusika, raamatud, ajakirjad, posterid ja videod, mis propageerivad spiritismi.