Hüppa sisu juurde

Kas reinkarnatsioon on Piibli õpetus?

Kas reinkarnatsioon on Piibli õpetus?

Piibli vastus

 Ei ole. Piiblis ei esine sõna „reinkarnatsioon” ega ka sellist ideed. Usk reinkarnatsiooni rajaneb õpetusel hinge surematusest. * Kuid Piibel õpetab, et inimene tervikuna on hing ja seega surelik. (1. Moosese 2:7, allmärkus; Hesekiel 18:4.) Kui inimene sureb, siis ta lakkab eksisteerimast. (1. Moosese 3:19; Koguja 9:5, 6.)

Mis vahe on reinkarnatsioonil ja ülestõusmisel?

 Piibli õpetus ülestõusmisest ei rajane hinge surematusel. Ülestõusmises tuuakse surnud inimesed tagasi ellu Jumala käe läbi. (Matteuse 22:23, 29; Apostlite teod 24:15.) Ülestõusmine pakub meeldivat lootust tulla tagasi „uuele maale” väljavaatega mitte kunagi enam surra. (2. Peetruse 3:13; Ilmutus 21:3, 4.)

Valearusaamad seoses reinkarnatsiooni ja Piibliga

 Valearusaam. Piibel ütleb, et Ristija Johannes oli reinkarneerunud prohvet Eelija.

 Fakt. Jumal kuulutas ette: „Ma saadan teile prohvet Eelija” ja Jeesus näitas, et selle ettekuulutuse viis täide Ristija Johannes. (Malaki 4:5, 6; Matteuse 11:13, 14.) See aga ei tähenda, nagu oleks Eelija taassündinud Ristija Johannesena. Johannes ise ütles, et ta pole Eelija. (Johannese 1:21.) Johannes tegi vaid sama tööd kui Eelijagi – ta kuulutas Jumala üleskutset meeleparandusele. (1. Kuningate 18:36, 37; Matteuse 3:1, 2.) Samuti oli ilmne, et Johannes tegutses „Eelija vaimus ja väes”. (Luuka 1:13–17.)

 Valearusaam. Piibel viitab reinkarnatsioonile, rääkides „uuestisünnist”.

 Fakt. Piibel näitab, et uuestisünd on vaimne ümbersünd, mis toimub siis, kui inimene on alles elus. (Johannese 1:12, 13.) See pole varasemate tegude paratamatu tagajärg, vaid Jumala õnnistus, mis annab selle saajale unikaalse tulevikulootuse. (Johannese 3:3; 1. Peetruse 1:3, 4.)

^ lõik 1 Usk hinge surematusesse ja reinkarnatsiooni pärineb muistsest Babülonist. Hiljem sõnastasid India filosoofid karma doktriini. Teatmeteose „Britannica Encyclopedia of World Religions” järgi on karma „põhjuse ja tagajärje seadus, mis sätestab, et sellel, mida keegi teeb käesolevas elus, on tagajärjed järgmises elus” (lk 913).