Hüppa sisu juurde

Mis aitab Piiblist aru saada?

Mis aitab Piiblist aru saada?

Piibli vastus

Piibel ise aitab meil selle sõnumit mõista. Sõltumata sinu taustast ei ole Jumala sõnum Piiblis „sulle raske ... ega kättesaamatu” (5. Moosese 30:11).

Mis aitab Piiblist aru saada?

  1. Vaja on õiget suhtumist. Suhtu Piiblisse, kui Jumala Sõnasse. Samuti on vaja alandlikkust, sest „Jumal on üleolevate vastu” (1. Tessalooniklastele 2:13; Jaakobuse 4:6). Siiski tuleb vältida pimedat usku — Jumal tahab, et sa kasutaksid oma „mõtlemisvõimet” (Roomlastele 12:1, 2).

  2. Palu Jumalalt tarkust. „Ära toetu omaenese mõistusele,” ütleb Piibel kirjakohas Õpetussõnad 3:5. Selle asemel tuleks meil Jumalat paluda, et ta annaks meile tarkust Piibli mõistmiseks (Jaakobuse 1:5).

  3. Ole järjepidev. Selmet Piiblisse vaid vahel harva vaadata, uuri seda regulaarselt (Joosua 1:8).

  4. Uuri teemade kaupa. Ühe teema kaupa Piibli uurimine on tõhus viis saamaks teada, mida Pühakiri õpetab. Tee algust Piibli „algõpetustega” ning seejärel pürgi edasi küpsuse poole (Heebrealastele 6:1, 2). Sa näed, et piiblitekste omavahel võrreldes ja lastes nii Piiblil ennast ise selgitada, on võimalik aru saada isegi kirjakohtadest, „millest on raske aru saada” (2. Peetruse 3:16).

  5. Otsi abi teistelt. Piibel julgustab meid võtma vastu abi neilt, kes Piiblit mõistavad (Apostlite teod 8:30, 31). Jehoova tunnistajad pakuvad tasuta piiblikursust. Nagu algkristlased, kasutavad ka nemad piibliviiteid, et aidata teistel mõista, mida Piibel tegelikult õpetab (Apostlite teod 17:2, 3).

Mida pole sul Piibli mõistmiseks vaja?

  1. Silmapaistvat intellekti ega kõrgharidust. Jeesuse 12 apostlit mõistsid Pühakirja ja õpetasid seda ka teistele, kuigi mõnede arvates olid nad „koolitamata ja tavalised inimesed” (Apostlite teod 4:13).

  2. Raha. Selleks, et saada teada, mida Piibel tegelikult õpetab, pole tarvis raha. Jeesus ütles oma jüngritele: „Tasuta olete saanud, tasuta andke” (Matteuse 10:8).