Hüppa sisu juurde

Kes on peaingel Miikael?

Kes on peaingel Miikael?

Piibli vastus

Miikael, mõnes religioonis nimetatud pühaks Miikaeliks, on tõenäoliselt Jeesuse nimi enne ja pärast maapealset elu. * Miikael vaidles Saatanaga pärast Moosese surma ja aitas ühel inglil tuua prohvet Taanielile Jumala sõnumit. (Taaniel 10:13, 21; Juuda 9.) Miikael tegutseb kooskõlas oma nime tähendusega „Kes on nagu Jumal?”, kaitstes Jumala ülemvõimu ning võideldes tema vaenlaste vastu. (Taaniel 12:1; Ilmutus 12:7.)

Mõtle, miks on mõistlik arvata, et Jeesus on peaingel Miikael.

  • Miikael on peaingel. (Juuda 9.) Sõna „peaingel” esineb ainult kahes piiblisalmis. Mõlemal juhul on sõna ainsuses, millest võib järeldada, et sellist tiitlit kannab ainult üks ingel. Üks neist salmidest ütleb, et ülesäratatud isand Jeesus „tuleb taevast alla peaingli käskiva hüüuga”. (1. Tessalooniklastele 4:16.) Jeesusel on peaingli hääl, kuna tema ongi peaingel Miikael.

  • Miikael juhib inglite armeed. „Miikael ja tema inglid sõdisid lohega” ehk Saatanaga. (Ilmutus 12:7.) Miikaelil on vaimumaailmas suur võim, sest teda on nimetatud „üheks tähtsamaks vürstiks” ja „suureks vürstiks”. (Taaniel 10:13, 21; 12:1.) See tiitel esitab Miikaeli „inglivägede ülemjuhatajana”, nagu ütleb uue testamendi õpetlane David E. Aune.

    Piibel mainib veel vaid ühe isiku nime, kellel on võim inglivägede üle. See kirjeldab, kuidas „meie isand Jeesus ilmub taevast oma vägevate inglitega leegitsevas tules ja maksab kätte”. (2. Tessalooniklastele 1:7, 8; Matteuse 16:27.) Jeesus „läks taevasse ... ning temale on allutatud inglid, võimud ja väed”. (1. Peetruse 3:21, 22.) Jumalast poleks mõistlik seada pühade inglite juhtidena omavahel võistlema Jeesust ja Miikaeli. Pigem on mõistlik järeldada, et nimed Jeesus ja Miikael viitavad ühele ja samale isikule.

  • Miikael tõuseb enneolematul hädaajal. (Taaniel 12:1.) Taanieli raamatus käib verb „tõuseb” sageli mõne kuninga kohta, kes alustab mingit erilist tegevust. (Taaniel 11:2–4, 21.) Jeesus Kristus, keda kutsutakse ka „Jumala Sõnaks” asub kuningate kuningana hävitama Jumala vaenlasi ja kaitsma Jumala rahvast. (Ilmutus 19:11–16.) Ta teeb seda suure viletsuse ajal, „mille sarnast pole olnud maailma algusest”. (Matteuse 24:21, 42.)

^ lõik 1 Piibel kutsub erinevate nimedega ka teisi, näiteks Jaakobit (nimetatud ka Iisraeliks), Peetrust (nimetatud ka Siimoniks) ja Taddeust (nimetatud ka Juudaks). (1. Moosese 49:1, 2; Matteuse 10:2, 3; Markuse 3:18; Apostlite teod 1:13.)