Hüppa sisu juurde

Kas mitmenaisepidamine on lubatud?

Kas mitmenaisepidamine on lubatud?

Piibli vastus

Minevikus oli aeg, kui Jumal ajutiselt lubas seda, et mehel oli rohkem kui üks naine (1. Moosese 4:19; 16:1–4; 29:18–29). Ent polügaamia ehk mitmenaisepidamine polnud Jumala algne tahe. Ta andis Aadamale vaid ühe naise.

Jumal lasi Jeesusel taas kehtima panna monogaamia, nagu oli inimajaloo alguses (Johannese 8:28). Kui Jeesusele esitati küsimus abielu kohta, vastas ta: „See, kes nad alguses lõi, tegi nad meheks ja naiseks ning ütles: „Seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab kokku oma naisega ja need kaks saavad üheks lihaks”” (Matteuse 19:4, 5).

Üks Jeesuse õpilane kirjutas hiljem Jumala vaimu mõjul: „Olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees” (1. Korintlastele 7:2). Piibel mainib ka seda, abielumees, kellele antakse koguduses vastutusrikkaid ülesandeid, peab olema „ühe naise mees” (1. Timoteosele 3:2, 12).