Hüppa sisu juurde

Mis on uuestisünd?

Mis on uuestisünd?

Piibli vastus

Sõna „uuestisünd” viitab uue suhte algusele Jumala ja uuestisündinu vahel. (Johannese 3:3, 7.) Need, kes uuesti sünnivad, saavad Jumala lasteks. (Roomlastele 8:15, 16; Galaatlastele 4:5; 1. Johannese 3:1.) Nende staatus muutub samamoodi nagu neil, kes seaduslikult lapsendatakse. Nad saavad Jumala pere liikmeteks. (2. Korintlastele 6:18.)

Miks on uuestisünd vajalik?

Jeesus ütles: „Kes ei sünni uuesti, ei saa näha Jumala kuningriiki.” (Johannese 3:3.) Niisiis uuestisünd valmistab inimese ette valitsemiseks koos Kristusega Jumala kuningriigis. See kuningriik valitseb taevast ning seepärast räägib Piibel uuestisünnist kui pärandist, mida „hoitakse taevas”. (1. Peetruse 1:3, 4.) Neile, kes sünnivad uuesti, annab Jumal veendumuse, et nad valitsevad kuningatena koos Kristusega. (2. Timoteosele 2:12; 2. Korintlastele 1:21, 22.)

Kuidas uuestisünd toimub?

Jeesus ütles, et need, kes sünnivad uuesti, sünnivad „veest ja vaimust”. (Johannese 3:5.) See tähendab, et nad ristitakse vees ja seejärel ristitakse nad püha vaimuga. (Apostlite teod 1:5; 2:1–4.)

Jeesus oli esimene, kes sündis uuesti. Ta ristiti Jordani jões ja pärast seda võidis (või ristis) Jumal ta püha vaimuga. Nõnda sündis Jeesus uuesti ja sai Jumala vaimuga võitud pojaks, kel oli lootus saada tagasi taevane elu. (Markuse 1:9–11.) See lootus täitus, kui Jumal äratas Jeesuse pärast tema surma üles vaimolendina. (Apostlite teod 13:33.)

Ka teised uuestisündinud on kõigepealt ristitud vees ja seejärel saanud püha vaimu. * (Apostlite teod 2:38, 41.) Nii on neil kindel taevase elu lootus, mis täitub, kui Jumal nad üles äratab. (1. Korintlastele 15:42–49.)

Väärarusaamad uuestisünni kohta

Väärarusaam. Et saada päästetud või olla kristlane, peab inimene uuesti sündima.

Tõde. Kristuse lunastusohver toob pääste nii uuestisündinuile, kes hakkavad koos Kristusega taevas valitsema, kui ka Jumala kuningriigi maistele alamatele. (1. Johannese 2:1, 2; Ilmutus 5:9, 10.) Viimastel on võimalus elada igavesti paradiislikul maal. (Laul 37:29; Matteuse 6:9, 10; Ilmutus 21:1–5.)

Väärarusaam. Inimene saab ise valida, kas ta sünnib uuesti.

Tõde. Võimalus olla lähedastes suhetes Jumalaga ja saada päästetud on kõigil. (1. Timoteosele 2:3, 4; Jaakobuse 4:8.) Need aga, kes sünnivad uuesti ja võitakse püha vaimuga, valib välja Jumal. Piibli järgi „ei sõltu valik inimese tahtest ega pingutustest, vaid Jumalast”. (Roomlastele 9:16.) Algkeelset väljendit, mille vasteks on „uuesti sündima”, võib tõlkida ka „ülalt sündima”, mis viitab sellele, et otsus selle kohta, kes sünnivad uuesti, tehakse ülal ehk selle teeb Jumal. (Johannese 3:3, allmärkus.)

^ lõik 5 Erandiks olid Korneelius ja tema lähedased. (Apostlite teod 10:44–48.)