Hüppa sisu juurde

Mis on taevas?

Mis on taevas?

Piibli vastus

Sõna „taevas” kasutatakse Piiblis põhiliselt kolmes tähenduses: 1) füüsiline taevas, 2) vaimumaailm ja 3) kõrge või üleva positsiooni sümbol. Kõigil juhtudel aitab kontekst õiget tähendust kindlaks teha. *

  1. Füüsiline taevas. Selles tähenduses viitab „taevas” maa atmosfäärile, kus puhuvad tuuled, lendavad linnud, pilvedest sajab vihma ja lund ning sähvivad välgud. (Laul 78:26; Õpetussõnad 30:19; Jesaja 55:10; Luuka 17:24.) Samuti võib see tähendada kosmost, kus asuvad „päike, kuu ja tähed”. (5. Moosese 4:19; 1. Moosese 1:1.)

  2. Vaimumaailm. Sõna „taevas” viitab ka vaimumaailmale, mis eksisteerib füüsilisest universumist eraldi ja kus asuvad kõrgemad eluvormid. (1. Kuningate 8:27; Johannese 6:38.) Selles taevas elavad Jumal Jehoova, kes „on vaim”, ja ka inglitest vaimolendid, kelle ta on loonud. (Johannese 4:24; Matteuse 24:36.) Vahel on „taevas” isikustatud ja kujutab ustavaid ingleid, „pühade kogudust”. (Laul 89:5–7.)

    Samuti kasutatakse Piiblis sõna „taevas”, kui räägitakse konkreetselt sellest vaimumaailma osast, kus asub Jehoova, tema „elupaigast”. (1. Kuningate 8:43, 49; Heebrealastele 9:24; Ilmutus 13:6.) Näiteks ennustati Piiblis, et Saatan ja deemonid visatakse taevast välja, ehk neil ei lubata enam Jehoova ette ilmuda. Sellegipoolest pidid nad jääma vaimumaailma. (Ilmutus 12:7–9, 12.)

  3. Kõrge või üleva positsiooni sümbol. Pühakiri kasutab „taevast” sümboliseerimaks ülevat seisundit, mis on tavaliselt seotud valitsusvõimuga. Selline positsioon võib kuuluda ...

Milline paik on taevas?

Taevas käib vilgas tegevus. Seal elavad sajad miljonid vaimolendid, kes teevad Jehoova „sõna järgi”. (Laul 103:20, 21; Taaniel 7:10.)

Piibel kirjeldab taevast kui eredalt valgustatud kohta. (1. Timoteosele 6:15, 16.) Prohvet Hesekiel nägi taevases nägemuses „valgussära” ja Taanielile antud nägemuses oli „tulejõgi”. (Hesekiel 1:26–28; Taaniel 7:9, 10.) Taevas on püha ehk puhas ja kaunis. (Laul 96:6; Jesaja 63:15; Ilmutus 4:2, 3.)

Pilt, mille Piibel taevast maalib, on aukartustäratav. (Hesekiel 43:2, 3.) Siiski pole inimestel võimalik taevast lõpuni aru saada, kuna vaimumaailm on meie jaoks hoomamatu.

^ lõik 1 Heebrea sõna, mis on tõlgitud vastega „taevas”, tuleneb ilmselt sõnast, mis tähendab „kõrge” või „ülev”. (Õpetussõnad 25:3.) Vaata „The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament”, lk 1029.

^ lõik 7 McClintocki ja Strongi entsüklopeedia (4. köide, lk 122) ütleb, et uus taevas kirjakohas Jesaja 65:17 tähendab „uut valitsust, uut kuningriiki”.