Hüppa sisu juurde

Mis on ülestõusmine?

Mis on ülestõusmine?

Piibli vastus

Piiblis vastega „ülestõusmine” tõlgitud kreeka sõna on anastasis, mis sõna-sõnalt tähendabki „üles tõusmist” või „uuesti püsti tõusmist”. Inimene, kes üles äratatakse, tõuseb surmast üles ja saab tagasi elu selle isikuna, kes ta oli varem (1. Korintlastele 15:12, 13).

Kuigi sõna „ülestõusmine” ei esine Piibli heebrea osas, mida nimetatakse ka Vanaks Testamendiks, esineb seal siiski ülestõusmisõpetus. Näiteks tõotas Jumal prohvet Jesaja kaudu: „Sinu surnud ärkavad ellu” (Jesaja 26:19; Iiob 14:13—15; Taaniel 12:2, 13).

Kuhu inimesed üles äratatakse? Mõned inimesed äratatakse üles taevasse, et nad valitseksid kuningatena koos Kristusega (2. Korintlastele 5:1; Ilmutus 5:9, 10). Piiblis nimetatakse seda „esimeseks ülestõusmiseks” ja „varasemaks ülestõusmiseks” (Ilmutus 20:6; Filiplastele 3:11). Need mõlemad väljendid viitavad sellele, et järgneb ka teine ülesäratamine. See hilisem ülesäratamine toimub maa peale ja saab osaks enamikule neist, kes uuesti ellu äratatakse (Laul 37:29).

Kuidas inimesed üles äratatakse? Jumal annab Jeesusele väe surnuid üles äratada (Johannese 11:25). Jeesus annab elu tagasi „kõigile, kes on mälestushaudades,” ning taastab nende isikupära, iseloomu ja mälestused (Johannese 5:28, 29). Need, kes taevasse üles äratatakse, saavad vaimse keha ja need, kes maa peale üles äratatakse, täiuslikult terve füüsilise keha (Jesaja 33:24; 35:5, 6; 1. Korintlastele 15:42—44, 50).

Kes äratatakse üles? Piiblis öeldakse, et „tuleb nii õigete kui ka ülekohtuste ülestõusmine” (Apostlite teod 24:15). Õigete hulgas on sellised Jumalale ustavad inimesed, nagu Noa, Saara ja Aabraham (1. Moosese 6:9; Heebrealastele 11:11; Jaakobuse 2:21). Ülekohtuste seas on need, kes ei elanud kooskõlas Jumala põhimõtetega, kuna neil polnud võimalik neid tundma õppida ega järgida.

Kuid inimesi, kes on pöördumatult kurjad, üles ei äratata. Kui niisugune inimene sureb, hävib ta igaveseks ja tal pole lootust oma elu tagasi saada (Matteuse 23:33; Heebrealastele 10:26, 27).

Millal ülestõusmine toimub? Piiblis ennustati, et ülesäratamine taevasse toimub Kristuse juuresoleku ajal, mis algas aastal 1914. (1. Korintlastele 15:21—23). Maa peale hakatakse inimesi üles äratama Jeesus Kristuse tuhandeaastase valitsemisperioodi ajal, mille jooksul maast tehakse paradiis (Luuka 23:43; Ilmutus 20:6, 12, 13).

Miks on mõistlik ülestõusmist uskuda? Piiblis räägitakse üksikasjalikult üheksast ülestõusmisest ja neil kõigil oli pealtnägijaid (1. Kuningate 17:17—24; 2. Kuningate 4:32—37; 13:20, 21; Luuka 7:11—17; 8:40—56; Johannese 11:38—44; Apostlite teod 9:36—42; 20:7—12; 1. Korintlastele 15:3—6). Juhtum, kus Jeesus äratas üles Laatsaruse, on eriti tähelepanuväärne, sest viimane oli olnud surnud juba neli päeva ja lisaks tegi Jeesus selle ime suure rahvahulga silme all (Johannese 11:39, 42). Isegi Jeesuse vastased ei saanud seda sündmust lihtsalt maha salata, vaid selle asemel sepitsesid nad plaani, kuidas nii Jeesus kui ka Laatsarus ära tappa (Johannese 11:47, 53; 12:9—11).

Piiblist selgub, et Jumal suudab ja tahab surnud elule tagasi tuua. Ta peab oma piiritus mälus pisimatki detaili iga inimese kohta, kelle ta oma kõikvõimsa väe abil üles äratab (Iiob 37:23; Matteuse 10:30; Luuka 20:37, 38). Jumal suudab surnud elule tagasi tuua ja ta ka tahab seda teha. Tulevast ülestõusmist kirjeldades öeldakse Piiblis Jumala kohta, et ta igatseb oma kätetööd (Iiob 14:15).

Väärarvamusi seoses ülestõusmisega

Müüt. Ülestõusmine tähendab hinge ja keha taasühinemist.

Fakt. Piibel õpetab, et hing on inimene tervikuna, mitte mingi osa inimesest, mis pärast surma edasi elab (1. Moosese 2:7; Hesekiel 18:4). Kui inimene üles äratatakse, siis ei viida teda oma hingega jälle kokku, vaid ta luuakse uuesti kui elav hing.

Müüt. Mõned inimesed äratatakse üles ja hävitatakse kohe.

Fakt. Piibel ütleb, et neile, „kel oli harjumus teha halba”, saab osaks „hukkamõistu ülestõusmine” (Johannese 5:29). Nende üle mõistetakse kohut selle põhjal, mida nad teevad pärast ülesäratamist, mitte selle põhjal, mida nad tegid varem. Jeesus ütles: „Surnud kuulevad Jumala Poja häält ja need, kes seda kuulda võtavad, saavad elavaks” (Johannese 5:25). Nende nimed, kes võtavad kuulda seda, mida nad pärast ülestõusmist õpivad, kirjutatakse „eluraamatusse” (Ilmutus 20:12, 13).

Müüt. Kui inimene üles äratatakse, saab ta tagasi täpselt sama keha, mis tal oli enne surma.

Fakt. Surnud inimese keha on selleks ajaks tõenäoliselt juba lagunenud (Koguja 3:19, 20).