Hüppa sisu juurde

Kuidas tunda ära õiget religiooni?

Kuidas tunda ära õiget religiooni?

Piibli vastus

Seda, kuidas tunda ära neid, kes kuuluvad õigesse religiooni, selgitab Piibel nii: „Nende viljade järgi te tunnete nad ära. Ei korjata ju viinamarju ogalistelt põõsastelt ega viigimarju ohakatelt.” (Matteuse 7:16.) Nii nagu viinapuud võib eristada ogalisest põõsast selle viljade järgi, on ka õigel ja valel religioonil võimalik teha vahet nende viljade järgi. Õige religiooni viljad ehk iseloomulikud jooned on järgmised.

  1. Õige religioon õpetab tõde, mis põhineb Piiblil, mitte inimfilosoofiatel. (Johannese 4:24; 17:17.) Näiteks räägib see, mis on tõde hinge kohta, ning lootusest elada igavesti maises paradiisis. (Laul 37:29; Jesaja 35:5, 6; Hesekiel 18:4.) Samuti paljastab see julgelt usuvalesid. (Matteuse 15:9; 23:27, 28.)

  2. Õige religioon aitab inimestel õppida tundma Jumalat, sealhulgas tema nime Jehoova. (Laul 83:18; Jesaja 42:8; Johannese 17:3, 6.) See ei õpeta, et Jumala olemust on võimatu mõista või et ta on inimestest kaugel. Selle asemel õpetab see, et Jumal tahab, et meil oleksid temaga lähedased suhted. (Jaakobuse 4:8.)

  3. Õige religioon õpetab, et Jumal päästab inimesed Jeesus Kristuse kaudu. (Apostlite teod 4:10, 12.) Need, kes on õiges religioonis, täidavad Jeesuse käske ning püüavad tema eeskuju järgida. (Johannese 13:15; 15:14.)

  4. Õige religioon õpetab, et inimkonna ainus lootus on Jumala kuningriik. Sellest kuningriigist rääkimine on õige religiooni üks osa. (Matteuse 10:7; 24:14.)

  5. Õige religioon edendab isetut armastust. (Johannese 13:35.) See õpetab austama igast rahvusrühmast inimesi. Sellega võivad liituda kõik inimesed olenemata nende rassist, kultuuritaustast, keelest või päritolust. (Apostlite teod 10:34, 35.) Õiges religioonis armastavad inimesed üksteist, seetõttu ei lähe nad sõtta. (Miika 4:3; 1. Johannese 3:11, 12.)

  6. Õigel religioonil pole palgalist vaimulikkonda ning kellelegi ei anta uhket religioosset tiitlit. (Matteuse 23:8–12; 1. Peetruse 5:2, 3.)

  7. Need, kes on õiges religioonis ei sekku mingilgi moel poliitikasse. (Johannese 17:16; 18:36.) Ent nad austavad selle riigi valitsust, kus nad elavad, ning alluvad sellele. Nad teevad seda kooskõlas Piibli käsuga „Andke keisrile, mis kuulub keisrile [riigivõimu esindaja], ja Jumalale, mis kuulub Jumalale”. (Markuse 12:17; Roomlastele 13:1, 2.)

  8. Õige religiooni järgimine tähendab selle õpetuste järgi elamist, mitte lihtsalt usutavade formaalset täitmist. Selles religioonis olevad inimesed juhinduvad oma elus Piibli kõrgetest moraalinormidest. (Efeslastele 5:3–5; 1. Johannese 3:18.) Nad pole aga sugugi sünged inimesed. Neid rõõmustab see, et nad teenivad õnnelikku Jumalat. (1. Timoteosele 1:11.)

  9. Need, kes on õiges religioonis, on vähemuses. (Matteuse 7:13, 14.) Sageli vaadatakse neile Jumala tahte täitmise pärast ülalt alla, neid pilgatakse ja kiusatakse taga. (Matteuse 5:10–12.)

Õige religioon Jumala, mitte ainult meie silmis

On ohtlik valida religiooni pelgalt selle põhjal, mis tunde see meis tekitab. Piibel on ennustanud, et tuleb aeg, kui inimesed „koguvad enda ümber selliseid [usu]õpetajaid, kes räägivad neile seda, mille järele nende kõrvad sügelevad”. (2. Timoteosele 4:3.) Vastupidi sellele ergutab Piibel meid järgima religiooni, mis on „puhas ja rikkumata ... meie Jumala ja isa silmis”. Seda ka siis, kui tegu on ebapopulaarse religiooniga. (Jaakobuse 1:27; Johannese 15:18, 19.)