Hüppa sisu juurde

Miks inimesed surevad?

Miks inimesed surevad?

Piibli vastus

 On loomulik tunda huvi selle vastu, miks inimesed surevad. Eriti, kui oleme kaotanud kalli lähedase. Piibel ütleb: „Astel, mis põhjustab surma, on patt” (1. Korintlastele 15:56).

Miks kõik inimesed teevad pattu ja surevad?

 Esimesed inimesed Aadam ja Eeva kaotasid oma elu, sest nad patustasid Jumala vastu (1. Moosese 3:17—19). Surm oli ainus võimalik lõpptulemus nende mässule Jumala vastu, kes on „eluallikas” (Laul 36:9; 1. Moosese 2:17).

 Aadam pärandas patususe kõigile oma järglastele. Piibel ütleb: „Ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu kaudu surm, nii on surm kandunud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud” (Roomlastele 5:12). Kõik inimesed surevad, sest nad kõik teevad pattu (Roomlastele 3:23).

Kuidas surm kõrvaldatakse?

 Jumal lubab, et tuleb aeg, mil ta „neelab surma ära igaveseks ajaks” (Jesaja 25:8). Surma kaotamiseks peab ta kõrvaldama selle algpõhjuse, milleks on patt. Jumal teeb seda Jeesus Kristuse kaudu, kes „võtab ära maailma patu” (Johannese 1:29; 1. Johannese 1:7).