Hüppa sisu juurde

Mida Jumal minult ootab?

Mida Jumal minult ootab?

Piibli vastus

Jumal soovib, et sa õpiksid Teda paremini tundma, saaksid tema sõbraks ning armastaksid ja teeniksid teda kogu südamest (Matteuse 22:37, 38; Jaakobuse 4:8). Jeesuse elu ja õpetused aitavad sul õppida Jumala tahet täitma (Johannese 7:16, 17). Jeesus mitte ainult ei rääkinud Jumala tahtest, vaid ka elas selle järgi. Õigupoolest ütles Jeesus, et tema elu eesmärk ei ole täita „mitte oma tahet, vaid selle tahet, kes mu on saatnud” (Johannese 6:38).

Kas on vaja mingit üleloomulikku märki, nägemust või kutset, et mõista, mida Jumal minult ootab?

Ei, sest Jumala sõnum inimestele on kirjas Piiblis. Piiblis on kirjas kõik, mida vaja, et olla „täielikult varustatud igaks heaks tööks” (2. Timoteosele 3:16, 17). Jumal soovib, et sa õpiksid tema tahet tundma, kasutades selleks Piiblit ja omaenda „mõtlemisvõimet” (Roomlastele 12:1, 2; Efeslastele 5:17).

Kas inimene suudab Jumala tahet täita?

Jah, suudab. Piibel ütleb, et Jumala „käsud ei ole koormavad” (1. Johannese 5:3). See ei tähenda, et Jumala tahte täitmine oleks alati kerge. Kuid kasu, mida see toob, kaalub üles kõik pingutused, mida meil teha tuleb. Jeesus ütles: „Õnnelikud on ... need, kes kuulevad Jumala sõna ja seda järgivad!” (Luuka 11:28).