Hüppa sisu juurde

Kas maakera hävitatakse?

Kas maakera hävitatakse?

Piibli vastus

Ei. Maakera ei hävitata, põletata tules ega asendata uuega. Piibel õpetab, et Jumal lõi maa, et sellel elataks igavesti.

  • „Õiged pärivad maa ja elavad sellel igavesti.” (Laul 37:29.)

  • „Sa [Jumal] rajasid maa selle alusele, see ei kõigu mitte iial.” (Laul 104:5.)

  • „Maa püsib igavesti.” (Koguja 1:4.)

  • „Maa vormija ja valmistaja, tema, kes on pannud selle kindlalt oma kohale, ... pole loonud seda ilmaaegu, vaid et seal elataks.” (Jesaja 45:18.)

Kas inimesed hävitavad maa?

Jumal ei lase inimestel maad täielikult saastada ega hävitada sõjategevuse ega millegi muuga. Ta on lubanud „hävitada need, kes hävitavad maad.” (Ilmutus 11:18.) Kuidas ta seda teeb?

Jumal asendab inimvalitsused, mis pole suutnud maad kaitsta, täiusliku taevase kuningriigiga. (Taaniel 2:44; Matteuse 6:9, 10.) Seda kuningriiki valitseb Jumala poeg Jeesus Kristus. (Jesaja 9:6, 7.) Kui Jeesus oli maa peal, suutis ta imepäraselt taltsutada loodusjõude. (Markuse 4:35–41.) Jumala kuningriigi valitsejana on Jeesusel täielik kontroll maa ja loodusjõudude üle. Ta loob uuesti või taastab maa peal Eedeni aia sarnased tingimused. (Matteuse 19:28; Luuka 23:43.)

Kas Piibel ei õpeta, et maa hävitatakse tules?

Ei õpeta. Selline väärarusaam tuleneb sellest, et ei mõisteta, mida tähendavad 2. Peetruse 3:7 sõnad: „praegust taevast ja maad [säilitatakse] tule jaoks”. Mõtle kahele tähtsale punktile, mis aitavad neid sõnu mõista.

  1. Piiblis on sõnadel taevas, maa ja tuli rohkem kui üks tähendus. Näiteks 1. Moosese 11:1 ütleb: „Kogu maal oli üks keel ja üks sõnavara.” Siin tähendab sõna maa inimühiskonda.

  2. Sõnade taevas, maa ja tuli tähendust aitab mõista 2. Peetruse 3:7 kontekst. Salmides 5 ja 6 tõmmatakse paralleel Noa päevade veeuputusega, milles hävis tollane maailm, aga mitte maakera. Veeuputus pühkis minema hoopis vägivaldse inimühiskonna ehk maa. (1. Moosese 6:11.) See hävitas samuti taeva ehk maapealsed valitsejad. Seega hävitati kurjad inimesed, mitte meie planeet. Noa ja ta pere elasid veeuputuse üle ja pärast asustasid maa. (1. Moosese 8:15–18.)

2. Peetruse 3:7 mainitud tuli tähendab hävingut. Nagu veeuputus teeb ka see häving lõpu kurjale inimühiskonnale, mitte maakerale. Jumal on lubanud, et tuleb „uus taevas ja uus maa, kus elab õigus.” (2. Peetruse 3:13.) Uus maa on uus inimühiskond, mille üle valitseb uus taevas ehk Jumala kuningriik. Selle valitsuse all saab maast rahurikas paradiis. (Ilmutus 21:1–4.)