Hüppa sisu juurde

Millal saabub maailma lõpp?

Millal saabub maailma lõpp?

Piibli vastus

Selleks et saada vastus küsimusele millal saabub maailma lõpp, on oluline mõista, mida Piiblis sõna „maailm” all mõeldakse. Kreeka sõna koʹsmos, mis on tavaliselt tõlgitud vastega „maailm”, viitab peamiselt inimkonna sellele osale, mis ei ole Jumala ja tema tahtega kooskõlas. (Johannese 15:18, 19; 2. Peetruse 2:5.) Mõnikord viitab sõna koʹsmos ka inimühiskonna struktuurile. (1. Korintlastele 7:31; 1. Johannese 2:15, 16.) *

Mis on „maailma lõpp”?

Fraasi „maailma lõpp”, mis esineb paljudes piiblitõlgetes, võib tõlkida ka „ajastu viimsed päevad” või „ajastu lõpp”. (Matteuse 24:3, 1997. a tõlge.) See ei viita mitte Maa või kogu inimkonna hävimisele, vaid praeguse inimühiskonna struktuuri hävimisele. (1. Johannese 2:17.)

Piibel õpetab, et „kurjadele tehakse lõpp”, selleks et head inimesed võiksid elust maa peal rõõmu tunda. (Laul 37:9–11.) See häving leiab aset „suure viletsuse” ajal, mis saavutab oma haripunkti Harmagedooni sõjas. (Matteuse 24:21, 22; Ilmutus 16:14, 16.)

Millal saabub maailma lõpp?

Jeesus ütles: „Seda päeva ja tundi ei tea keegi, ei taeva inglid ega ka Poeg, vaid üksnes Isa.” (Matteuse 24:36, 42.) Ta lisas, et lõpp saabub ootamatult, „tunnil, mil te seda ei arva.” (Matteuse 24:44.)

Kuigi me ei tea täpset päeva ega tundi, andis Jeesus teada koondtundemärgi ehk terve rea sündmusi, mille järgi on võimalik kindlaks teha, et lõpp on lähedal. (Matteuse 24:3, 7–14.) Piibel viitab sellele perioodile kui „lõpuajale” ja „viimsetele päevadele”. (Taaniel 12:4; 2. Timoteosele 3:1–5.)

Kas maailma lõpp on kõige lõpp?

Ei. Maa jääb alles, sest Piiblis on öeldud, et „see ei kõigu mitte iial.” (Laul 104:5.) See on aga ka täidetud inimestega, just nagu Piiblis on lubatud: „Õiged pärivad maa ja elavad sellel igavesti.” (Laul 37:29.) Jumal täidab oma algse eesmärgi:

^ lõik 1 Kreeka sõna ai·onʹ on samuti mõningates Piiblites tõlgitud vastega „maailm”. Sel juhul sarnaneb sõna ai·onʹ sõna koʹsmos tähenduse selle osaga, mis viitab inimühiskonna struktuurile.