Hüppa sisu juurde

Mis on „viimsete päevade” ehk „lõpuaja” tundemärk?

Mis on „viimsete päevade” ehk „lõpuaja” tundemärk?

Piibli vastus

Piibel kirjeldab sündmusi ja olusid, mis iseloomustavad „selle ajastu viimseid päevi”. (Matteuse 24:3.) Piiblis nimetatakse seda perioodi „viimseteks päevadeks” ja „lõpuajaks”. (2. Timoteosele 3:1; Taaniel 8:19.) Järgnevalt on toodud mõned viimsete päevade ehk lõpuaja kohta käivad ennustused.

Kas me elame „viimseil päevil”?

Jah. Nii maailma olukord kui ka Piibli kronoloogia tõendavad, et viimsed päevad algasid aastal 1914. Siis hakkas taevas valitsema Jumala kuningriik. Saatan koos deemonitega heideti taevast alla ja nende tegevusala piirati vaid maaga. (Ilmutus 12:7–12.) Saatana mõju inimkonnale on näha paljudes halbades hoiakutes ja tegudes, mistõttu viimseid päevi nimetatakse „karmideks aegadeks”. (2. Timoteosele 3:1.)