Piibli vastus

Jah, ta elab taevas. Järgnevalt on toodud mõned piiblitekstid, mis seda kinnitavad.

Kuningas Saalomon ütles oma palves: „Kuule sina taevast, oma asupaigast” (1. Kuningate 8:43).

Jeesus õpetas oma järelkäijad palvetama: „Meie Isa, kes sa oled taevas” (Matteuse 6:9).

Kui Jeesus üles äratati, läks ta „taevasse endasse, et ilmuda nüüd Jumala palge ette meie heaks” (Heebrealastele 9:24).

Need salmid kinnitavad, et Jumal Jehoova on reaalne isik, kes ei ela mitte kõikjal, vaid taevas.