Hüppa sisu juurde

Kas Jumal elab mingis kindlas paigas?

Kas Jumal elab mingis kindlas paigas?

Piibli vastus

Jah, ta elab taevas. Järgnevalt on toodud mõned piiblitekstid, mis seda kinnitavad.

Kuningas Saalomon ütles oma palves: „Kuule sina taevast, oma asupaigast” (1. Kuningate 8:43).

Jeesus õpetas oma järelkäijad palvetama: „Meie Isa, kes sa oled taevas” (Matteuse 6:9).

Kui Jeesus üles äratati, läks ta „taevasse endasse, et ilmuda nüüd Jumala palge ette meie heaks” (Heebrealastele 9:24).

Need salmid kinnitavad, et Jumal Jehoova on reaalne isik, kes ei ela mitte kõikjal, vaid taevas.