Hüppa sisu juurde

Kas on võimalik teada, kes Piibli kirjutas?

Kas on võimalik teada, kes Piibli kirjutas?

Piibli vastus

Paljudele inimestele on öeldud, et pole võimalik teada, kes Piibli kirjutas. Kuid Piiblis on tihtipeale kirjas, kes seal leiduvad mõtted kirja pani. Mõned piibliosad algavad sõnadega „Nehemja, Hakalja poja sõnad”, „Jesaja, Aamotsi poja nägemus” ja „Jehoova sõna, mis tuli Joelile” (Nehemja 1:1; Jesaja 1:1; Joel 1:1).

Enamik piiblikirjutajad on öelnud, et nad kirjutasid Jehoova nimel ja et tõeline Jumal suunas neid. Prohvetid, kes kirjutasid Piibli heebreakeelse osa, teatasid rohkem kui 300 korda: „Nõnda ütleb Jehoova” (Aamos 1:3; Miika 2:3; Nahum 1:12). Teised said Jumalalt sõnumi inglite kaudu (Sakarja 1:7, 9).

Piibli kirjutasid umbes 40 meest 1600 aasta jooksul. Mõned neist kirjutasid rohkem kui ühe Piibli raamatu. Piibel on nagu väike raamatukogu, mis koosneb 66 raamatust. Neist 39 on heebreakeelses osas, mida paljud tunnevad kui Vana Testamenti, ja 27 kreekakeelses osas, mida tuntakse kui Uut Testamenti.