Hüppa sisu juurde

Kes on inglid?

Kes on inglid?

Piibli vastus

Inglid on olendid, kes on tunduvalt vägevamad ja võimekamad kui inimesed. (2. Peetruse 2:11.) Nad elavad taevas ehk täpsemalt vaimumaailmas, mis eksisteerib füüsilisest universumist eraldi ja kus asuvad inimestest kõrgemad eluvormid. (1. Kuningate 8:27; Johannese 6:38.) Seepärast nimetatakse ingleid ka vaimudeks. (1. Kuningate 22:21; Laul 18:10.)

Kust on inglid pärit?

Jumal lõi inglid Jeesuse kaudu, keda Piibel kutsub „kogu loodu esmasündinuks”. Kirjeldades seda, kuidas Jumal kasutas Jeesust loomistöödes, ütleb Piibel: „Tema [Jeesuse] kaudu on loodud kõik taevas ja maa peal, nähtav ja nähtamatu,” sealhulgas inglid. (Koloslastele 1:13–17.) Inglid ei abiellu ega saa järglasi. (Markuse 12:25.) Igaüks neist Jumala poegadest on eraldi loodud. (Iiob 1:6.)

Inglid loodi väga kauges minevikus, veel enne seda, kui loodi maakera. Kui Jumal lõi maa, siis inglid hõiskasid üheskoos kiitust. (Iiob 38:4–7.)

Kui palju ingleid on olemas?

Piibel ei anna täpset arvu, kuid näitab, et neid on tohutult palju. Näiteks apostel Johannesele antud nägemus viitab sadadele miljonitele inglitele. (Ilmutus 5:11, P 1997.)

Kas inglitel on nimed ja kas nad on omaette isiksused?

Jah. Piibel annab teada kahe ingli nime: Miikael ja Gabriel. (Taaniel 12:1; Luuka 1:26.) * Teised inglid on kinnitanud, et neil küll on nimi, kuid nad ei avalda seda. (1. Moosese 32:29; Kohtumõistjate 13:17, 18.)

Inglid on kõik omaette isiksused. Nad saavad isekeskis suhelda. (1. Korintlastele 13:1.) Neil on mõtlemisvõime ja nad loovad Jumala ülistuseks kauneid kiitusväljendusi. (Luuka 2:13, 14.) Neil on ka vabadus valida õige ja vale vahel, nagu ilmneb nende inglite tegevusest, kes patustasid sellega, et ühinesid Saatanaga tema mässus Jumala vastu. (Matteuse 25:41; 2. Peetruse 2:4.)

Kas inglitel on eri positsioonid?

Jah. Kõige vägevam ja mõjuvõimsam ingel on peaingel Miikael. (Juuda 9; Ilmutus 12:7.) Seeravid on kõrge positsiooniga inglid, kes viibivad Jehoova trooni lähedal. (Jesaja 6:2, 6.) Keerubid, kes on ka kõrge positsiooniga inglid, täidavad erilisi ülesandeid. Näiteks valvasid keerubid pärast Aadama ja Eeva patustamist Eedeni aia sissepääsu. (1. Moosese 3:23, 24.)

Kas inglid aitavad inimesi?

Jah. Jumal kasutab tänapäeval oma ustavaid ingleid, et inimesi aidata.

Kas meil igaühel on oma kaitseingel?

Kuigi inglid hoolitsevad jumalateenijate vaimse heaolu eest, ei tähenda see tingimata seda, et Jumal määraks igale kristlasele oma kaitseingli. * (Matteuse 18:10.) Inglid ei kaitse jumalateenijaid iga katsumuse ja kiusatuse eest. Piibel näitab, et Jumal valmistab „katsumuse korral väljapääsu” sageli nõnda, et annab inimesele tarkust ja jõudu vastu pidada. (1. Korintlastele 10:12, 13; Jaakobuse 1:2–5.)

Väärarusaamu inglite kohta

Väärarusaam. Kõik inglid on head.

Fakt. Piibel viitab „kurjadele vaimudele” ja „inglitele, kes pattu tegid”. (Efeslastele 6:12; 2. Peetruse 2:4.) Need kurjad inglid on deemonid, kes ühinesid Saatanaga mässus Jumala vastu.

Väärarusaam. Inglid on surematud.

Fakt. Kurjad inglid, sealhulgas Saatan, hävitatakse. (Juuda 6.)

Väärarusaam. Inimestest saavad pärast surma inglid.

Fakt. Jumal lõi inglid, nad pole ülesäratatud inimesed. (Koloslastele 1:16.) Need inimesed, kes äratatakse üles eluks taevas, saavad Jumalalt kingiks surematuse. (1. Korintlastele 15:53, 54.) Neil on inglitest kõrgem positsioon. (1. Korintlastele 6:3.)

Väärarusaam. Inglid loodi selleks, et nad teeniksid inimesi.

Fakt. Inglid alluvad Jumala käskudele, mitte meie omadele. (Laul 103:20, 21.) Ka Jeesus ütles, et ta otsib abi Jumalalt, mitte inglitelt. (Matteuse 26:53.)

Väärarusaam. Me võime paluda inglitelt abi.

Fakt. Jumala poole palvetamine on osa meie jumalateenimisest ja teenida tuleks ainult Jehoovat. (Ilmutus 19:10.) Me peaksime palvetama üksnes Jumala poole ja tegema seda Jeesuse kaudu. (Johannese 14:6.)

^ lõik 5 Osa piiblitõlkeid on kasutanud kirjakohas Jesaja 14:12 terminit „Lutsifer”, mis on mõnede arvates selle ingli nimi, kellest sai Saatan. Ent algne heebrea sõna selles salmis tähendab hoopis „hiilgav”, ning seda on tõlgitud ka väljendiga „sirav täht”. Kontekst näitab, et see termin ei viita mitte Saatanale, vaid Babüloonia kuningate dünastiale, ning Jumal alandas neid kõrke kuningaid. (Jesaja 14:4, 13–20.) Väljendit „sirav täht” kasutati Babüloonia dünastia pilkamiseks pärast selle kukutamist.

^ lõik 13 Mõned on sellest loost, kui Peetrus vabastati vanglast, teinud järelduse, et Peetrusel oli oma kaitseingel. (Apostlite teod 12:6–16.) Ent kui Jeesuse jüngrid viitasid Peetruse inglile, võis asi olla selles, et nad mõtlesid ekslikult, et nende juurde on tulnud Peetrust esindav ingel, mitte Peetrus ise.