Hüppa sisu juurde

Kas Saatan on päriselt olemas?

Kas Saatan on päriselt olemas?

Piibli vastus

 Jah, Saatan on olemas. Ta on „maailma valitseja”, vaimolend, kes muutus äärmiselt kurjaks ning hakkas Jumala vastu mässama (Johannese 14:30; Efeslastele 6:11, 12). Piibel kasutab Saatana iseloomustamiseks järgmisi nimetusi:

Saatan ei tähenda lihtsalt kurjust

 Mõned arvavad, et sõnadega Kurat ja Saatan tähistatakse üldist kurjuse mõistet või isikuomadust. Piibel aga räägib vestlusest Jumala ja Saatana vahel. Jumal on täiuslik, seetõttu ei saa vestlus Saatanaga tähendada Jumala sisemonoloogi (5. Moosese 32:4; Iiob 2:1–6). Lisaks ahvatles Saatan Jeesust, kes ei teinud kunagi pattu (Matteuse 4:8–10; 1. Johannese 3:5). Seega näitab Piibel, et Saatan on tegelik isik, aga mitte lihtsalt isikustatud kurjus.

 Kas meid peaks üllatama see, et paljude meelest pole Saatanat olemas? Sugugi mitte. Ütleb ju Piibel, et Saatan kasutab oma eesmärkide saavutamiseks pettust (2. Tessalooniklastele 2:9, 10). Üks tema suurimaid pettemanöövreid on panna paljud inimesed uskuma, et teda polegi olemas (2. Korintlastele 4:4).

Teisi väärarvamusi Saatana kohta

  Müüt. Lutsifer on veel üks nimi, millega tähistatakse Saatanat.

 Fakt. Heebrea sõna, mida mõnes piiblitõlkes Lutsiferiks tõlgitakse, tähendab kedagi „helkjat” (Jesaja 14:12). Kaastekst näitab, et see väljend viitas Babüloonia dünastiale või kuningate liinile, keda Jumal alandas selle ülbuse tõttu (Jesaja 14:4, 13–20). Väljendit „helkjas” kasutati Babüloonia dünastia pilkamiseks pärast selle langemist.

  Müüt. Saatan töötab Jumala heaks, aidates inimeste üle kohut mõista.

 Fakt. Saatan on Jumala vaenlane, mitte tema teenija. Ta teeb vastutööd inimestele, kes Jumalat teenivad, ning süüdistab neid alusetult (1. Peetruse 5:8; Ilmutus 12:10).