Hüppa sisu juurde

Kas Piiblit on moonutatud?

Kas Piiblit on moonutatud?

 Ei ole. Kuigi Piiblit on aastatuhandeid ümber kirjutatud kergesti hävinevatele materjalidele, näitab muistsete käsikirjade võrdlemine, et üldjoontes on Piibel püsinud muutumatuna.

Kas see tähendab, et Piiblit ümber kirjutades pole kunagi tehtud vigu?

 Leitud on tuhandeid iidseid Piibli käsikirju. Osades neist on mõningaid erinevusi, mis viitab sellele, et ümber kirjutades tehti vigu. Enamik taolistest erinevustest on aga nii väikesed, et need ei muuda teksti mõtet. Siiski on avastatud ka mõningaid suuri muudatusi, millest mõned on tehtud kaua aega tagasi ilmse eesmärgiga muuta Piibli sõnumit. Vaatame kahte näidet.

  1.   Mõningates vanemates piiblitõlgetes sisaldab kirjakoht 1. Johannese 5:7 sõnu „taevas: lsa, Sõna ja Püha Vaim, ja need kolm on üks”. Usaldusväärsed käsikirjad kinnitavad aga, et originaaltekstis neid sõnu polnud. Need lisati juurde hiljem. a Seetõttu on uutest täpsetest piiblitõlgetest need sõnad välja jäetud.

  2.   Jumala isikunimi esineb iidsetes Piibli käsikirjades tuhandeid kordi. Vaatamata sellele on mitmetes piiblitõlgetes asendatud see tiitlitega „Issand” või „Jumal”.

Kas saab olla kindel, et Piiblis pole veel teisigi avastamata vigu?

 Tänu paljudele leitud käsikirjadele on vigade avastamine praegusel ajal lihtsam kui kunagi varem. b Mida näitab nende käsikirjade võrdlemine tänapäevaste Piiblite täpsuse kohta?

  •   Kommenteerides Piibli heebreakeelse osa, niinimetatud vana testamendi teksti, lausus õpetlane William Green: „Võib kindlalt öelda, et mitte ühtegi teist muistset kirjatööd pole nii täpselt edasi antud.”

  •   Piibli kreekakeelse osa, niinimetatud uue testamendi kohta on piibliõpetlane Frederick Bruce öelnud: „Uue Testamendi kirjutiste kohta leidub rohkem tõendusmaterjali kui paljude klassikaliste autorite kirjutiste kohta. Ometi ei tule kellelgi pähe viimaste autentsust küsitavaks pidada.”

  •   Tuntud autoriteet Piibli käsikirjade alal Frederic Kenyon kinnitas, et „Piiblit kätte võttes võib ilma kartuse ja kõhkluseta öelda, et see on tõesti Jumala sõna, mida on läbi sajandite pärandatud põlvest põlve ilma märkimisväärsete kadudeta”.

Milliseid teisi tõendeid on selle kohta, et Piibel on edasi antud täpselt?

  •   Nii juutidest kui ka kristlastest ümberkirjutajad säilitasid tekstis juhtumid, mis paljastasid Jumala rahva tõsised väärsammud. c (4. Moosese 20:12; 2. Saamueli 11:2–4; Galaatlastele 2:11–14.) Samuti säilitasid nad tekstilõigud, mis mõistsid Juudi rahva sõnakuulmatuse hukka, ega jätnud välja tekste, mis näitasid, et mõningad inimeste välja mõeldud õpetused on valed. (Hoosea 4:2; Malaki 2:8, 9; Matteuse 23:8, 9; 1. Johannese 5:21.) Kirjutades neid jutustusi täpselt ümber, olid nad usaldusväärsed ja ilmutasid suurt austust Jumala püha sõna vastu.

  •   Kas pole mõistlik järeldada, et Jumal, kelle vaimu mõjutusel Piibel kirja pandi, hoolitseb ka selle täpse säilimise eest? d (Jesaja 40:8; 1. Peetruse 1:24, 25.) Soovis ta ju, et Piibel oleks kasulik mitte ainult vanaaja inimestele, vaid ka meile tänapäeval (1. Korintlastele 10:11.) Tegelikult „kõik, mis on varem kirjutatud, on kirjutatud meile õpetuseks; niisiis aitab pühakiri meil vastu pidada ja julgustab meid, et meil oleks lootust”. (Roomlastele 15:4.)

  •   Jeesus ja tema jüngrid tsiteerisid Piibli heebreakeelset osa, väljendamata mingit muret nende antiiksete tekstide täpsuse pärast. (Luuka 4:16–21; Apostlite teod 17:1–3.)

a Neid sõnu ei leia käsikirjadest Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Vatikani käsikiri 1209, algne ladinakeelne Vulgata, Philoxenose-Harkeli süüriakeelne tõlge ja süüriakeelne Pešitta.

b Näiteks on leitud üle 5000 uue testamendi ehk Piibli kreekakeelse osa käsikirja.

c Piibel ei väida, et Jumala sõnumi edastajad on eksimatud. Seal öeldakse realistlikult: „Pole ju ühtegi inimest, kes pattu ei tee.” (1. Kuningate 8:46.)

d Piibel annab teada, et kuigi Jumal ei dikteerinud Piibli sisu sõna-sõnalt ette, suunas ta nende inimeste mõtteid, kes selle kirja panid. (2. Timoteosele 3:16, 17; 2. Peetruse 1:21.)