Piibli vastus

Piiblis, mis on tuntud ka kui Pühakiri, on palju tarku mõtteid. Kuid pane tähele, mida Piibel ütleb enda kohta: „Kogu pühakiri on Jumala inspireeritud” (2. Timoteosele 3:16). Seda väidet kinnitavad paljud tõendid. Näiteks:

  • Kellelgi pole õnnestunud tõestada, et Piibel pole ajalooliselt täpne.

  • Piiblikirjutajad olid ausad ja avameelsed mehed ning seetõttu kõlab nende kirjutatu usutavalt.

  • Piiblit läbib üks peateema: Jumalal on õigus valitseda inimkonna üle ja ta täidab enda eesmärgid oma taevase kuningriigi kaudu.

  • Ehkki Piibel kirjutati tuhandeid aastaid tagasi, ei leia sealt ekslikke teaduslikke fakte, mida tunnustati vanal ajal.

  • Dokumenteeritud ajaloolised tõendid kinnitavad, et Piibli ennustused on täitunud.